Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » Żytomierzanka stypendystką Funduszu Stypendialnego im. Królowej Jadwigi

Żytomierzanka stypendystką Funduszu Stypendialnego im. Królowej Jadwigi

Naukowcy z Żytomierza utrzymują stałe kontakty zawodowe z polskimi kolegami i dbają o wymianę doświadczeń w międzynarodowym środowisku naukowym.

Tak, dr nauk humanistycznych, tłumaczka Tatiana Pawlinczuk z Żytomierza, otrzymała możliwość odbycia dwumiesięcznego stażu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Tym razem jej polem zainteresowań i badań będzie problematyka sztuki tłumaczenia, relacje międzyjęzykowe języka polskiego i ukraińskiego, zalecenia naukowe i praktyczne związane z tłumaczeniem z języka polskiego na język ukraiński. Mamy nadzieję, że efektem współpracy z polskimi kolegami będą nowe tłumaczenia i teksty naukowe dot. wiedzy tłumaczeniowej.

Gratulujemy Tatianie oraz życzymy jej, aby staż był pożytecznym, bogatym na nową wiedze i dobre kontakty.

Tatiana Pawlińczuk, dr nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, pracownik naukowy, poetka, tłumaczka z języka polskiego. Skończyła studia na Uniwersytecie Państwowym imienia Iwana Franki w Żytomierzu. Pracowała jako nauczyciel, wykładowca, kierownik działu międzynarodowego na Uniwersytecie. Uczestniczyła w wielu polskich programach wymiany międzynarodowej pracowników naukowych. Jest absolwentką „Szkoły polskiego przewodnika”. Teraz zajmuje się tłumaczeniem z języka polskiego na ukraiński (przetłumaczyła pracy ks. Józefa Tischnera, Wojciecha Ligęzy, Antoniego Kępińskiego, poezje Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta, Wisłаwy Szymborskiej).

Informacja

Fundusz Stypendialny im. Królowej Jadwigi powstał w celu upamiętnienia wielkiego dzieła Królowej Jadwigi, która cały osobisty majątek przeznaczyła na odnowienie Akademii Krakowskiej i tym samym zainicjowała 600 lat nieprzerwanej działalności naukowej i dydaktycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Celem Funduszu jest wspieranie pracowników naukowych oraz doktorantów pochodzących z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, krajów byłego Związku Radzieckiego oraz krajów bałkańskich, którzy w Krakowie realizować będą swoje projekty naukowo-badawcze.

Funduszem zarządza Rektor UJ przy udziale Rady Funduszu, wybranej spośród samodzielnych pracowników naukowych wszystkich Wydziałów UJ i stanowiącej równocześnie Komisję Kwalifikacyjną. Fundusz utrzymuje się z dotacji i darów od osób fizycznych i prawnych.

Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 1500 zł. Każdy stypendysta ma zapewnione zakwaterowanie w dwuosobowym pokoju w domu studenckim na koszt Uniwersytetu. Konkurs ogłaszany jest raz w ciągu roku akademickiego.

Walentyna Jusupowa, 14 grudnia 2021 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code