Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Relacje z wydarzeń » Zwyciężają najlepsi

Zwyciężają najlepsi

W Domu Polskim w Żytomierzu 28 stycznia b.r. odbyła się coroczna eliminacja obwodowej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Organizatorami przedsięwzięcia wystąpiły Dom Polski w Żytomierzu oraz żytomierski Związek Nauczycieli Polonistów. Do udziału w Olimpiadzie zostali zaproszeni uczniowie 10-11 klas obwodowych szkół, w których odbywa się nauka języka polskiego. Powołane Jury Olimpiady w składzie: doktorantki Wydziału Polonistyki UW mgr Natalii Szumlańskiej, Prezesa Związku Nauczycieli Polonistów mgr Mirosławy Starowierowej, Wicedyrektora Gimnazjum Nr 3 Swietłany Udowkinej, nauczycielki języka polskiego szkoły Nr 4 m. Bedyczowa Walentyny Kolesnyk. Do udziału zgłosiło się 9 uczniów z Żytomierza, Jemilczyna i Berdyczowa. Olimpiada przeprowadzona została w II etapy – pisemnego oraz ustnego. Do etapu ustnego przeszło 5 uczniów. Na owym etapie uczestnicy olimpiady zaproponowali Komisji własne rozumienie trzech utworów z literatury polskiej. Należy zaznaczyć, że większość uczniów przedstawiała dłuższe utwory literatury pozytywistycznej, co z kolei wskazuje na to, że uczniowie chętnie czytają w języku polskim i są zdolni do interpretacji. Także niektórzy uczestnicy zaproponowli Jury recytację ulubionych utworów. W rozmowie ustnej komisja oceniała uczniów wg następujących kryteriów: rozwinięcie tematu, fonetyka, poprawność gramatyczna, zasób słownictwa oraz kreatywność.
Po dwóch etapach olimpiady, Komisja podjęła decyzję o przyznaniu I miejsca uczniu Humanistycznego Gimnazjum Nr 1 Bogdanu Kanarskiemu (nauczyciel – Wiktoria Zubariewa), na II miejscu uczeń  szkoły Nr 36 Tadeusz Borowski (nauczyciel – Anna Nikieszyna) oraz III miejsce zajęła uczennica szkoły Berdyczowskiej polskiej szkółki sobotnio-niedzelnej Anna Gałaburda (nauczyciel – Larysa Wermińska). Zwycięzcy 4 lutego 2012 roku wezmą udział w Ogólnoukraińskiej Eliminacji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Chmielnickim.

Natalia Szumlańska
doktorantka Wydziału Polonistyki UW


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code