Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Zaproszenie do udziału w Będzińskim Festiwalu Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika

Zaproszenie do udziału w Będzińskim Festiwalu Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika

7 grudnia 2012 roku startują eliminacje do kolejnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie (Polska).

Poniżej zamieszczamy informację, dotyczącą terminu zgłaszania się do udziału w Festiwalu, mamy nadzieję, że Kresowiacy po raz kolejny licznie przybędą do miasta nad Czarną Przemszą.

Festiwal odbędzie się w dniach:

od 7 do 20 grudnia 2012 r. – eliminacje rejonowe;
od 17 do 19 stycznia 2013 r. – przesłuchania finałowe w Będzinie.
20 stycznia 2013 r /Koncert Galowy/

I . WARUNKI ZGŁOSZENIA
1. Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek ma formułę konkursu. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla amatorów (dopuszcza się udział dzieci szkół muzycznych stopnia podstawowego). Dolna granica wieku uczestnika wynosi 6 lat.
W Festiwalu mogą wziąć udział soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, chóry działające w szkołach, domach kultury, parafiach, stowarzyszeniach, organizacjach polonijnych, a także osoby niezrzeszone.
Zgłoszeniem na Festiwal jest wypełniona karta uczestnictwa przesłana do dnia 26 listopada 2012 r. pocztą, faxem lub e-mailem do Biura Festiwalu. Organizatorzy proszą wykonawców o nie dublowanie zgłoszeń i nadsyłanie ich, w miarę możliwości, pocztą elektroniczną. Karta uczestnictwa powinna zawierać:
• informacje o składzie zespołu: nazwa i rodzaj / np. chór, zespół wokalno-instrumentalny/; solista podaje imię, nazwisko oraz wiek
• kategorię wiekową /dzieci – od 6 do 14 lat, młodzież – od 15 do 18 lat, dorośli od 19, mieszana / oraz ilość występujących osób
• repertuar /imię i nazwisko kompozytora i tytuł utworu/
• imię i nazwisko instruktora lub w przypadku chóru dyrygenta
• rejon eliminacji wybrany przez wykonawcę
• dokładne określenie potrzeb technicznych
• DOKŁADNY adres zwrotny, nr tel. /KONIECZNIE NR TELEFONU INSTRUKTORA LUB WYKONAWCY! i e-mail do celów korespondencyjnych
• preferowany sposób kontaktu /e-mail lub poczta tradycyjna/
• stwierdzenie: „oświadczam, że treść regulaminu XIX MFKiP jest mi znana”. Przesłanie karty zgłoszenia pocztą elektroniczną jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
2. Decyzja o dopuszczeniu do udziału w finale Festiwalu zostanie podjęta przez Komisję Weryfikacyjną do dnia 31 grudnia 2012 roku, a następnie przekazana na piśmie Wykonawcy.
3. Organizatorzy zapewniają uczestnikom Festiwalu obsługę akustyczną oraz instrumenty klawiszowe /fortepian, pianino, keyboard/
4. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i pobytu uczestnikom Festiwalu
5. Organizatorzy zapewniają noclegi w szkołach /należy mieć własny śpiwór i karimatę/ i jeden gorący posiłek dla Wykonawców z miejscowości oddalonych ponad 250 km. od Będzina

II. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do zaprezentowania trzech dowolnie wybranych kolęd lub pastorałek /soliści i duety dwóch/ w tym obowiązkowo jednej tradycyjnej polskiej, a ilość wykonywanych zwrotek należy ograniczyć do trzech.
2. Dopuszcza się możliwość wykonania jednej kolędy zagranicznej.
3. Dopuszcza się możliwość użycia podkładu muzycznego.
4. W kategorii chórów przynajmniej jeden utwór winien być wykonany a capella.
5. Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut /soliści i duety/, 15 minut zespoły, chóry.
6. Utwory podane na karcie zgłoszenia są programem obowiązującym i nie podlegają zmianom.
7. W czasie przesłuchań finałowych muszą być wykonane kompozycje prezentowane podczas eliminacji .
8. Laureaci Grand Prix i I miejsca w poszczególnych kategoriach XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek nie mogą wystąpić w XIX edycji Festiwalu ,
9. Uczestnicy finału XVIII edycji Festiwalu zobowiązani są do zaprezentowania nowego repertuaru.
10. Niezastosowanie się do któregoś z punktów regulaminu powoduje dyskwalifikację.
11. Zdobywca Grand Prix występuje na Koncercie Galowym XX edycji Festiwalu (przyjazd na własny koszt).

III. PRZEBIEG FESTIWALU
1. Festiwal składa się z dwóch etapów.
2. Do pierwszego etapu dopuszcza się wszystkich spełniających wymagania formalne /czytelne  prawidłowe wypełnienie karty zgłoszenia!/.
3. Do drugiego etapu wchodzą najlepsi uczestnicy przesłuchań eliminacyjnych, bez względu na reprezentowaną kategorię (decyduje ilość uzyskanych punktów) nie więcej jednak niż dwóch przedstawicieli tej samej kategorii.
4. Kandydaci występują w porządku ustalonym przez Biuro Festiwalu lub rejon eliminacji.

IV. TERMINARZ FESTIWALU
Festiwal przebiegać będzie w dwóch etapach
Etap I: 7-20 grudnia 2012r. przesłuchania eliminacyjne w rejonach:
Baranowicze – Białoruś /15.12/,
Będzin /12.12/,
Bielsko-Biała /11.12/,
Częstochowa /13-14.12/,
Dębno /8.12/,
Gniezno /8.12/,
Goleniów /14-15.12/,
Jarosław /15.12/
Jaworzno /10-14.12/,
Katowice /11.12/,
Kielce /14-16.12/,
Kołobrzeg /13.12/,
Kraków /7-8.12/,
Krasnobród /15.12/,
Lipsko /15.12/,
Lublin /14-15.12/,
Łambinowice /16.12/,
Łódź /12.12/,
Olkusz /12.12/,
Olsztyn /15.12/,
Ostrowiec Świętokrzyski – przesłuchania tylko dla powiatu /18-19.12/,
Racibórz /11.12/,
Radom /11-16.12/,
Równe – Ukraina /27.12/,
Rybnik /14-15.12/,
Sanok /19.12/,
Starachowice /12.12/,
Ślemień /15.12/,
Tarnowskie Góry /13.12/,
Tuchów /20.12/,
Wadowice /15.12/,
Warszawa /8.12/
Wrocław /13-14.12/,
Zielona Góra /15.12/,
Żytomierz – Ukraina /14-15.12/

Etap II: 17-19 stycznia 2013r. przesłuchania finałowe Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. F. Chopina w Będzinie /dzień i godzinę występu ustalają Organizatorzy/
KONCERT GALOWY: niedziela 20 stycznia 2013r. godz. 16.00 Sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu /Parafia Nawiedzenia NMP os. Syberka/ w Będzinie, Zakończenie XIX edycji Festiwalu.
V. REGULAMIN JURY

1. Skład jury I etapu Festiwalu w poszczególnych rejonach będzie podany na stronie internetowej www.ofkip.pl do 7 grudnia 2012 r.
2. W skład jury nie wchodzą osoby związane w jakikolwiek sposób z uczestnikami prezentującymi się w eliminacjach w danym rejonie.
3. Jury ocenia prezentacje w skali od 1 do 10 punktów za każdy utwór.
4. Oceny członków jury są tajne.
5. Werdykty wydane na podstawie ocen Jury są ostateczne.
6. Jury przesłuchań eliminacyjnych nie może dopuścić do finału więcej uczestników niż wynika to z ilości miejsc przyznanych przez Biuro Festiwalu na dany rejon eliminacji.
7. Ilość przyznanych miejsc będzie ogłoszona przed rozpoczęciem przesłuchań.
8. Jury I etapu Festiwalu w poszczególnych rejonach może przyznać nagrody i wyróżnienia, które nie muszą być jednoznaczne z przejściem do II etapu konkursu.
VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1. Powołane przez Organizatorów jury może przyznać:
• GRAND PRIX FESTIWALU
• trzy nagrody /I,II,III miejsce/ w poszczególnych kategoriach,
• nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie polskiej kolędy lub pastorałki tradycyjnej
• nagrodę specjalną za najlepszą aranżację nowej kolędy lub pastorałki
• wyróżnienia w poszczególnych kategoriach
2. Jury Festiwalu może w oparciu o ostateczną punktację zmienić układ nagród i wyróżnień.
3. Niezależnie od w/w nagród mogą być ufundowane dodatkowe nagrody specjalne.
4. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone laureatom podczas uroczystego Koncertu Galowego.
W razie nieobecności Laureata nagroda zostanie przesłana pocztą na koszt odbiorcy.
5. Wszyscy uczestnicy eliminacji i przesłuchań finałowych otrzymują dyplomy.
6. Biuro Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek zastrzega sobie prawo do dysponowania materiałem audio i video nagranymi podczas Festiwalu.
Zgłoszenia należy nadsyłać do 26 listopada 2012 r. na adres:
Biuro Festiwalu Kolęd i Pastorałek
42-500 Będzin, skrytka pocztowa nr 49
tel.: +48 /32/ 762 28 55
tel. kom. +48 694 84 05 09
fax.: +48 /32/ 762 28 56
e-mail: [email protected]

Regulamin w PDF.

Elżbieta Gwiazda

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code