Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » „Za naszą i waszą wolność”. Obchody Święta Niepodległości Polski w Żytomierzu

„Za naszą i waszą wolność”. Obchody Święta Niepodległości Polski w Żytomierzu

16 listopada w Katedrze Żytomierskiej p. w. św. Zofii Polacy Żytomierszczyzny uroczyście obchodzili 96 odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w intencji Ojczyzny, którą celebrował Ks. Kanonik Wiktor Makowski. Po zakończeniu liturgii odbył się świąteczny koncert zorganizowany przez Kapelanię Polską w Żytomierzu, Centrum Polskie, młodzieżową „Asocjację Polaków Żytomierszczyzny” oraz Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie.

W uroczystościach wzięli udział dostojni Goście: Pan Konsul Rzeczpospolitej Polskiej w Winnicy Sylwester Rudy, przedstawiciele władz miejskich na czele z zastępcą p/o Prezydenta Miasta Żytomierza Panem Oleksandrem Boczkowskim, Pani Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Wiktoria Laskowska-Szczur. Wśród wiernych licznie zgromadzonych w murach czcigodnej katedry byli prezesi polskich organizacji kulturalno-oświatowych, nauczyciele języka polskiego, działacze polonijni, osoby duchowne, siostry zakonne, przedstawiciele mediów.

W tym dniu podczas Mszy Św. na urząd proboszcza parafii katedralnej został wprowadzony Ksiądz Kanonik Wiktor Makowski. Oficjalnej przywitania nowego proboszcza dokonał z ramienia J.E. Ks. Arcybiskupa Kanclerz Kurii Kijowsko-Żytomierskiej, proboszcz konkatedry kijowskiej Ks. Witalij Beszkuryj. Ks. Kanonik z drżeniem serca i ogromnym sentymentem przyjął urząd, złożywszy ręce na ołtarzu pańskim i wyznawszy wiarę – zgodnie z obrzędem. W swoim słowie podkreślił, że jest związany z katedrą od dziecka, bowiem sam pochodzi z Żytomierza, tutaj przystępował do sakramentów, od Chrztu Św. do kapłaństwa włącznie.

W płomiennym kazaniu nowy proboszcz parafii wezwał wiernych do pielęgnowania pamięci historycznej o wywalczonej przez Polskę niepodległości, do poszanowania pamięci poległych za Ojczyznę. To dzięki tej ofierze złożonej na Ołtarzu Wolności, wolna Polska jest dzisiaj członkiem europejskiej wspólnoty, domem, w którym wartości chrześcijańskie, demokracja i wolność są gwarantowane każdemu Polakowi.

W tym trudnym dla Ukrainy momencie dziejów, w czasach prób i doświadczeń, Kościół Katolicki modli się za ukraińskich żołnierzy na Donbasie, o pokój i zgodę, w duchu poszanowania prawa każdego narodu do samostanowienia o sobie. Ks. Kanonik podkreślił, że razem – ramię w ramię – o wolność Ukrainy walczą synowie tej ziemi, Ukraińcy i Polacy, obywatele Ukrainy.

Po uroczystej Mszy Świętej odbył się świąteczny koncert zatytułowany „Za waszą i naszą wolność”. Zarówno słuchaczom jak i artystom swoje serdeczne życzenia i gratulacje złożył zastępca Prezydenta Żytomierza p. Oleksandr Boczkowski, p. Konsul RP w Winnicy Sylwester Rudy, Oleksander Piwowarski, proboszcz Parafii Św. Zofii ks. Kanonik Wiktor Makowski, p. Prezes ŻOZPU Wiktoria Laskowska-Szczur.

W wystąpieniach przewijał się wątek dwóch narodów, polskiego i ukraińskiego, które wspólnie walczyły o niepodległość w 1918 r. płacąc za nią wysoką cenę. Hasło „Za waszą i naszą wolność” brzmiało z nową siłą, gdy bratnie narody razem walczyły z nawałą radzieckiej Rosji. I dzisiaj, gdy Ukraińcy bronią swojego prawa do niepodległości, Ukraina odczuwa przyjacielską pomocną dłoń bratniego narodu polskiego. Konsul Rzeczpospolitej Polskiej w Winnicy życzył Ukraińcom sukcesów w walce o wolność i niepodległość państwa ukraińskiego.

Część artystyczną świątecznego koncertu zapoczątkowały dzieci z Polskiego Dziecięcego Teatru Lalek „ModernPol” (pod kier. Wiktorii Zubarewej). Uczniowie Polskiej Szkoły sobotnio-niedzielnej recytowali wiersze patriotyczne. Następnie w wykonaniu wokalnego kwartetu „Malwy” zabrzmiała muzyka F. Chopina (pod kier. Ireny Nawojewej). Zasłużony dla Kultury Polskiej Zespół Kameralny im. F. Dobrzyńskiego (pod kier. dr muzykologii Ireny Kopoć) zaprezentował wspaniały koncert gitarowy A. Vivaldi (partię solową na gitarze wykonał Oleksander Werbachowski). W koncercie wzięła udział także p. Katarzyna Bakalczuk, wykonując przepiękny utwór C. Francka. Wśród wykonawców znaleźli się także:

Zasłużony dla Kultury Polskiej Dziecięcy Wzorcowy Zespół Wokalny „Dzwoneczki” (pod kier. Jadwigi i Bogdana Poliszczuków), Chór Katedralny Św. Zofii, który zaśpiewał „Modlitwę o pokój” (kier. Regina Smirnowa). Irena Nawojewa wykonała znaną w Polsce pieśń patriotyczną „Czerwone Maki na Monte Cassino” poświęcając ją obecnemu na Mszy Św. i koncercie p. Franciszkowi Brzezickiemu, b. więźniowi Majdanka i stalinowskich gułagów. W wykonaniu Zasłużonego dla Polskiej Kultury Zespołu Wokalnego „Poleskie Sokoły” (pod kier. Jana Boczkowskiego) można było usłyszeć wiązankę pięknych pieśni patriotycznych.

Koncert zakończył się wspólnym odśpiewaniem „Roty” przez wszystkie zespoły i solistów. Do śpiewu włączyli się wszyscy zebrani w Katedrze Św. Zofii.

Przed katedrą na wszystkich zebranych czekał poczęstunek. Dzieci ze szkoły Ogólnokształcącej Nr 36 wykonały pięknego poloneza. Zjednoczenie Szlachty Polskiej przy współudziale Caritas zorganizowało wystawę dziecięcych prac. Obok katedry na Gości czekały przysmaki polskiej kuchni, w tym bigos, a chętni mogli obejrzeć ciekawe zdjęcia na wystawie fotograficznej.

Piękne obchody Święta Niepodległości Polski w Żytomierzu umacniają jedność między narodami, bratają ludzi pomiędzy sobą. W tych Dniach odczuwa się głębiej więź, która łączy zarówno Polaków w różnych częściach świata, jak też głębokie umiłowanie tej Ojczyzny w której mieszkają, Ukrainy.

Oleksandr Pywowarski, tłumaczenie – Kapełan Polaków na Żytomierszczyźnie ks. Jarosław Giżycki

GK

 

{morfeo 685}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code