Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » XIII Festiwal Polonijny „Losy Polaków 2018”

XIII Festiwal Polonijny „Losy Polaków 2018”

POLONIJNY „LOSY POLAKÓW FESTIWAL”>> to organizowany od roku 2004 przez Fundacje Polska-Europa-Polonia (www.warszawa.mazowsze.pl) coroczny przegląd profesjonalnych i amatorskich działań multimedialnych  z zakresu: filmu fabularnego, dokumentalnego, amatorskiego, programów telewizyjnych, radiowych i multimedialnych oraz stron internetowych.  

Zgłoszenia sukcesywnie do 10 września 2018 r.   Karta Zgloszenia w wersji Word (docx)

Głównymi celami organizowanego od 2004 roku Festiwalu Polonijnego „Losy Polaków” są: nawiązanie lub pogłębienie kontaktów z Ojczyzną przedstawicieli 20 milionów Polaków mieszkających poza granicami kraju,
w szczególności młodzieży, wzmocnienie patriotyzmu, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w Polsce i zagranicą, prezentowanie osiągnięć wielkich Polaków, mogących być autorytetami dla młodzieży, promocja Polski zagranicą,
w tym: polskiej historii, kultury i języka polskiego, promocja kultury polonijnej w kraju i zagranicą. Festiwal jest  realizowany w Warszawie i zagranicą w ścisłej współpracy z organizacjami polonijnymi,  w tym z mediami polonijnymi na całym świecie, obejmując kraje UE o dużej imigracji w ostatnich latach, wschodnich sąsiadów Polski i państwa zamieszkania licznej Polonii – USA, Kanada, Australia.
– organizacja corocznych Festiwali Losy Polaków z wiodącym tematem w każdym roku,

– organizację przeglądów filmów w kraju i zagranicą,- realizację cyklu filmowego Losy Polaków – filmów dokumentalnych i nagrań prezentujących sylwetki zasłużonych, mieszkających w kraju i zagranicą Polaków,

– tworzenie Polonijnego Leksykonu Multimedialnego oraz wsparcie wydania  ENCYKLOPEDII NARODOWEGO DZIEDZICTWA POLONII – Profesjonalna Polonia Świata, nad którą pracuje prof. Zbigniew S. Piasek – autor dwóch Encyklopedii Polonijnych.

Festiwal odbywa się pod Patronatem Honorowym Marszałka Senatu RP – prof. Stanisława Karczewskiego i Komitetu Honorowego z udziałem m.in. wicepremiera Piotra Glińskiego – ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
min. Jana Józefa Kasprzyka – szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, m. in. Marii Anny Anders – pełnomocnika Premiera ds. Dialogu Międzynarodowego, senatorów Jana Żaryna, Jana Marii Jackowskiego, posła Dominika Tarczyńskiego, europoseł Jadwigi Wiśniewskiej,  mec. Piotra Łukasza Andrzejewskiego, prof. Wiesława Wysockiego, Jacka Kurskiego , prezesa Telewizji Polskiej SA, która od wielu lat patronuje Festiwalowi. Wsparcia w organizacji Festiwalu udziela również Ministerstwo Kultury, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Urząd ds. Kombatantów i Fundacja PZU oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich i Katolickie Stowarzyszenie Filmowe.

W związku z rocznicami wielkich w historii Polski wydarzeń w latach 2016 – 2020 organizatorzy zaplanowali wiodącą tematykę:

2016 – 1050-lecie Chrztu Polski i Światowy Dzień Młodzieży.
2017 – 200-lecie śmierci Tadeusza Kościuszki, 150-lecie urodzin Józefa Piłsudskiego oraz rocznice związane z gen. Józefem Hallerem.
2018 – 100- lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości,
2019 – 80-lecie wybuchu II Wojny Światowej oraz 75 – rocznica Powstania Warszawskiego,
2020 – 100-lecie Bitwy Warszawskiej oraz 40-lecie Powstania Solidarności.

Co roku na Festiwal zgłaszanych jest kilkadziesiąt prac. W sumie dotychczas zgłoszono ponad tysiąc prac z 50 krajów świata. Nagrody Festiwalowe fundowane są przez ministrów, posłów, senatorów, marszałków województw, instytucje i firmy. Nagrody festiwalowe przyznawane są w 9 kategoriach.
Jury Festiwalu corocznie przewodniczy znany reżyser  filmowy  i telewizyjny – Paweł Woldan.

W roku 2017 Grand Prix otrzymała Alina Czerniakowska za filmy o Paderewskim i Piłsudskim. Nagrody Specjalnie otrzymali wieloletni laureaci poprzednich festiwali: Anna Pietraszek, Jurij Goruliow (Białoruś), Janusz Supernak (USA), Ernestyna Skurjat-Kozek (Australia), Violetta Kardynal (Kanada), Izabela Walaska (Czeska Republika), Dariusz Parczewski (Wielka Brytania), Eugeniusz Starky (USA), Grażyna Preder (Polska). Pierwsze nagrody w poszczególnych kategoriach otrzymali: Jolanta Kessler-Chojecka za film o Janie Olszewskim, Małgorzata Brama za film o Kazimierzu Leskim, Andrzej Siedlecki (Australia) za film o Jozefie Piłsudskim i Jozefie Konradzie, Wiesław Kwapisz za film o Chopinie, Cezary Ciszewski za polonijne teledyski Otwarty Ekran, Bogna Lewtak-Baczyńska za albumy pieśni patriotycznych oraz Krzysztof Wyrzykowski za programy radiowe o Monte Cassino.
W USA i Kanadzie w Mississauga i Ottawie odbyły się projekcje filmów nagrodzonych na Festiwalach Polonijnych „Losy Polaków 2017”. Projekcje prowadził dyrektor Festiwalu – Ryszard Łączyński. W Toronto w Konsulacie RP – dzięki zaproszenie Pana Konsula Krzysztofa Grzelczyka – Nagrodę Specjalną Festiwalu odebrała red. Violetta Kardynal – autorka wielu filmów i strony internetowej  http://poloniatube.com/category/video/>> oraz statuetek Festiwalu
dla wspierających od kilku lat Festiwal Losy Polaków – Janowi Cytowskiemu  – b. prezesowi Rady Polonii Świata oraz Jerzemu Czartoryskiego  – prezesowi  Stowarzyszenie Jedność Narodu w Kanadzie. Festiwal wspiera również Instytut im. Haleckiego w Kanadzie. W USA – w San Diego projekcje są organizowane  przy wsparciu prof Janusza Supernaka, wielokrotnego laureata Festiwalu, prezesa Stowarzyszenia Miast Siostrzanych Mazowsze – Warszawa & San Diego>>,którego polskim partnerem jest Fundacja Polska-Europa-Polonia i dra Jerzego Barankiewicza – dyrektora Salonu Artystycznego w San Diego.

Komitet Organizacyjny Festiwalu „Losy Polaków 2018”:

Zygmunt Gutowski – prezes Fundacji PEP tel. +48 602126206   
Ryszard Łączyński – dyrektor Festiwalu tel.  +48 502496182
Magdalena Kozerska – dyrektor organizacyjny Festiwalu +48 502496181
Paweł Woldan – przewodniczący Jury Festiwalu

lp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code