Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » Wizyty studyjne żytomierskiej młodzieży do Lublina

Wizyty studyjne żytomierskiej młodzieży do Lublina

We wrześniu i październiku w ramach III etapu projektu „Wsparcie dla pozarządowych organizacji polonijnych w obwodzie żytomierskim na Ukrainie” młodzież z Żytomierza wzięła udział w wizytach studyjnych w organizacjach pozarządowych Lublina i okolic.

Wizyta studyjna to najlepszy sposób by poznać specyfikę funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce, zobaczyć jak w praktyce wygląda zarządzanie taką organizacją, pozyskiwanie środków finansowych na swoją działalność, współpraca z wolontariuszami czy promocja własnych idei. Uczestnicy projektu zostali skierowani do lubelskich organizacji, które gościły ich przez cztery dni, udzielając gościom do ośmiu godzin czasu dziennie. Każda z pięciu takich organizacji, które zgodziły się na udział w projekcie przyjmowała trzy lub cztery osoby z Kresów:

 

FUNDACJA ROZWIŃ SKRZYDŁA (LUBLIN)

Fundacja Rozwiń Skrzydła swoje działania kieruje na rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych pod hasłem „Każdy może rozwinąć skrzydła”. Fundacja promuje tradycyjne wartości, odkrywa w ludziach talenty, a także inspiruje ich do działania.

„Rozwiń Skrzydła” skupia się na prowadzeniu programów edukacyjnych – wyjazdów, wycieczek oraz lekcji tematycznych. Organizuje czas wolny dla swoich podopiecznych poprzez zajęcia pozalekcyjne, obozy i kolonie.  To także miejsce, w którym przeplatają się międzynarodowe spotkania i inicjatywy lokalne, ośrodek prowadzący szkolenia oraz doradztwo.

Fundacja wspiera rozwój społeczny i zawodowy swoich podopiecznych, oferuje także pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji.

 

FUNDACJA MIĘDZY NAMI (Krężnica Jara k. Lublina)

Fundacja „Między Nami” z siedzibą w Krężnicy Jarej k\Lublina jest organizacją non-profit wspierającą osoby upośledzone umysłowo ze środowisk wiejskich. Fundacja respektuje oczekiwania i potrzeby osób upośledzonych umysłowo żyjących w środowisku lokalnym; zapewnia im warunki do pokonywania trudności i ograniczeń wynikających z niepełnosprawności.

Fundacja prowadzi dom mieszkalny o charakterze wspólnotowym, warsztat terapii zajęciowej, organizuje turnusy rehabilitacyjne, imprezy artystyczne (plenery plastyczne i ceramiczne, wystawy, kiermasze, bale karnawałowe), szkolenia nt pracy z osobami niepełnosprawnymi.

 

STOWARZYSZENIE HOMO FABER

Homo Faber to lubelska organizacja pozarządowa działająca w obszarze obrony praw człowieka. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 2004 roku. Posiada status organizacji pożytku publicznego. Podstawowym obszarem zainteresowania organizacji są relacje pomiędzy jednostką społeczną a władzą.

Organizacja za cel stawia sobie krytyczną i jednocześnie merytoryczną obserwację – czy władza publiczna skutecznie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, czy przestrzega praw i wolności człowieka.

Stowarzyszenie podejmuje się rzecznictwa na rzecz grup mniejszościowych. Przeciwdziała dyskryminacji ze względu na płeć, poglądy polityczne i inne.
Homo Faber stara się poznawać/śledzić wyzwania stające przed współczesnymi państwami. Wychwytywać najnowsze zjawiska społeczne, stawiać pytania i szukać aktualnych rozwiązań.

 

STOWARZYSZENIE „STUDNIA PAMIĘCI”

Stowarzyszenie „Studnia Pamięci” to organizacja pozarządowa, która wspiera inicjatywy społeczne, edukacyjne i kulturalne mające na celu poszerzanie świadomości historycznej i obywatelskiej. Działa na rzecz zachowania pamięci o miejscach, wydarzeniach i ludziach, dba o zabytki kultury materialnej. Upowszechnia również problematykę praw i wolności człowieka, swobód obywatelskich oraz przeciwdziała dyskryminacji.

Stowarzyszenie „Studnia Pamięci” skupia swoje zainteresowania wokół tematyki historycznej, związanej przede wszystkim z historią i kulturą Żydów w Lublinie i na Lubelszczyźnie oraz upamiętnia rocznice i wydarzenia związane z Holokaustem.

 

FUNDACJA TEAM TEATRIKON

To lubelska organizacja pozarządowa, której działania adresowane są przede wszystkim do młodzieży oraz studentów. W skład Zespołu Fundacji wchodzi ok. 30 młodych osób, a ich działania realizowane są zarówno na poziomie lokalnym, ogólnopolskim jak i międzynarodowym.

Działania organizacji skupiają się na trzech kluczowych obszarach: twórczości, edukacji, animacji.

W ramach wizyty studyjnej uczestnicy projektu mogli zapoznać się z zasadami podejmowania działań w niewielkim stowarzyszeniu, opierającym się na wolonterskiej pracy jego członków.

Oorganizacje przyjmujące  prowadziły warsztaty w zakresie organizacji inicjatyw, pozyskiwania środków i współdziałania z innymi podmiotami. Oprócz zajęć teoretycznych goście z Żytomierszczyzny wzięli także udział w realizowanych przez nich projektach.

Uczestnicy wizyt studyjnych zdobyli nowe doświadczenie w organizacjach, które ich przyjmowały, omówili możliwości międzynarodowej współpracy i tworzenia wspólnych projektów.

Projekt „Wsparcie dla pozarządowych organizacji polonijnych w obwodzie żytomierskim na Ukrainie” jest realizowany od 1 marca do 31 grudnia 2014 roku na terenie obwodu Żytomierskiego oraz Lubelszczyźnie we współpracy ze Stowarzyszeniem Młodzieży Polskiej w Żytomierzu oraz Fundacją Sempre a Frente i jest skierowany do przedstawicieli polonijnych organizacji pozarządowych z obwodu żytomierskiego.

Ania Denysiewicz

GK

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code