Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Chmielnicki » Wizyta studyjna w Warszawie dla dyrektorów polskich szkół

Wizyta studyjna w Warszawie dla dyrektorów polskich szkół

W dniach 11-15 czerwca w Polsce w Warszawie odbyła się wizyta studyjna dla dyrektorów polskich szkół sobotnio-niedzielnych,  prezesów organizacji pozarządowych prowadzących placówki oświatowe na Ukrainie , w której wzięło udział 15 osób z różnych zakątków Ukrainy.

Program warsztatów okazał się bardzo rozmaity i składał się z dwóch części: zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje dyrektorów w obszarze przygotowania, zbudowania i zarządzania rozwojem swoich szkół oraz wizytacje.

Głównym tematem warsztatów były najnowsze metody nauczania w szkole. W szczególności strategia ОК (ocena kształtująca), która opiera się na motywacji i interesie ucznia do samorealizacji. W ramach wizyty studyjnej odbyły się także zajęcia mające na celu lepsze poznanie jeden jednego, budowanie współpracy i wymianę doświadczeniami.

Warsztatom towarzyszyły towarzyska atmosfera i dobry nastrój, które zapewnili nasi trenerzy –  Zofia Domaradzka-Grochowalska i Andrzej Pery,  z jakimi znajomość nawiązano jeszcze w ubiegłym roku, kiedy przedstawiciele krasiłowskiej szkoły brały udział w  warsztatach rozwojowych ukierunkowanych na  nauczycieli, rodziców i uczniów. Wtedy placówka oświatowa została wyróżniona za aktywny udział w warsztatach.

W czasie wizyty studyjnej zwiedziłiśmy Urząd Warszawski (dzielnica Warszawa Bielany),  poradnię psychologiczno- pedagogiczną, Sejm i Senat, warszawskie szkoły. Te spotkania były dobrą okazją do nawiązania współpracy. Wе wrześniu ubiegłego roku podczas podobnych warsztatów odwiedziśmy liceum im. Wybickiego, gdzie zapoznałem się z dyrektorem tej placówki i nauczycielami. Między nami zawiązały się dobre stosunki i już na wiosnę tego roku otrzymaliśmy  prezent dla naszej polskiej biblioteki – książki, zebrane dla nas przez uczniów liceum.

Tym razem także nie obeszło się bez prezentów. Organizatorzy zapewnili każdemu uczestnikowi możliwość zakupu lektur szkolnych. Także polska biblioteka w Krasiłowie zostanie wzbogacona o nowe książki.

Wizyty studyjne są dobrą pomocą dla organizacji kształtującego edukacyjnego procesu, która stymuluje rozwój i fachową formację liderów, nadaje jakościowe wsparcie właśnie dla sobotnio-niedzielnych szkół.

Serdecznie dziękujemy Fundacji „Wolność i Demokracja” oraz Ministerstwu Edukacji Narodowej za możliwość udziału w tym projekcie.

Rusłan Garnyk prezes PKOSK, 24.06.17 r.

1 Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *