Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » Wizyta profesora Akademii „Ignatianum” w Żytomierzu

Wizyta profesora Akademii „Ignatianum” w Żytomierzu

Wizyty profesów z polskich uczelni stają się dobra tradycją na Uniwersytecie Państwowym imienia Iwana Franki w Żytomierzu. W dniach 11-13 kwietnia 2018 roku do stolicy obwodu na zaproszenie rektora Uczelni przybył z wizytą naukową profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany z Katedry Pedagogiki Społecznej Akademii Ignatianum w Krakowie, Bogdan Stańkowski.

Pracownicy Zakładu Technologii Socjalnych oraz studenci Wydziału Socjalno-Psychologicznego mieli zaszczyt gościć go już po raz trzeci. Podczas swojego pobytu w Żytomierzu profesor Stańkowski spotkał się z władzami Uczelni, Dziekanem i z pracownikami Zakładu. Wątki, omawiane podczas spotkań, dotyczyły różnych problemów: perspektyw rozwoju edukacji i wychowania młodzieży, problemów transformacji systemu wartości w społeczeństwie europejskim, rozwój współpracy polsko-ukraińskiej itd.

Stańkowski wygłosił wykłady w języku polskim dla pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów Wydziału Socjalno-Psychologicznego na temat problemów wychowania w czasach transformacji społecznych: „W labiryncie wartości europejskich – fundamenty i perspektywy wychowania w dobie pluralizmu i spotkania się kultur”; Po angielsku naukowiec przygotował wykład na temat poprawności politycznej i edukacji szkolnej: „Political correctness and school education”. Poruszane tematy budziły zainteresowanie nie tylko studentów oraz wykładowców, którzy uprzejmie zostali zaproszeni na wykłady Profesora Wizytującego przez kierownika Zakładu Technologii Socjalnych dr Swietłanę Koladenko. Po wykładzie wszyscy mieli możliwość wziąć udział w dyskusji, porozmawiać z gościem, podzielić się pomysłami, zadać pytania i dostać na nie odpowiedzi.

Udane wykłady i zainteresowanie słuchaczy, pozwalają mieć nadzieję na kolejne odwiedziny Bogdana Stańkowskiego w Żytomierzu. Służą one poprawie jakości edukacji, poszerzeniu wiedzy pracowników naukowych oraz studentów, możliwości przedyskutować aktualne problemy wychowawcze.

W czasie wizyty Pana Profesora w roli tłumacza towarzyszyła mu członek Studenckiego Klubu Polskiego mgr Oksana Lytwak.

Spodziewamy się, że współpraca międzynarodowa między Państwowym Uniwersytetem imienia Iwana Franki w Żytomierzu a Akademią „Ignatianum” w Krakowie nadal będzie intensywnie się rozwija w ramach umowy o współpracy zawartej między uczelniami.

Oksana Lytwak, Studencki Klub Polski w Żytomierzu, 04.05.18 r.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code