Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Winnicki » Winniccy urzędnicy zdobywają doświadczenie w zakresie naprawy i utrzymania dróg w Polsce

Winniccy urzędnicy zdobywają doświadczenie w zakresie naprawy i utrzymania dróg w Polsce

Od 1 stycznia 2018 roku na terenie Ukrainy działa Państwowy Fundusz Drogowy, a znaczną część dróg wspólnego użytku przekazano do kompetencji sfery zarządzania obwodowych administracji państwowych.

Branża drogowa na Ukrainie jest aktywnie reformowana, i w tym kontekście 23-24 lipca 2018 roku delegacja obwodu winnickiego na czele z zastępcą przewodniczącego Obwodowej Administracji Państwowej W. Browarnykiem odwiedziła województwo świętokrzyskie w Polsce.

W wizycie wzięli udział m.in. zastępca dyrektora Departamentu Gospodarstwa Mieszkaniowo-Komunalnego, Energetyki i Infrastruktury Obwodowej Administracji Państwowej W. Kostenko, szef służby dróg obwodu winnickiego I. Korolczuk, dyrektor filii „Drogi obwodu winnickiego” Państwowej Spółki Akcyjnej  „Drogi Ukrainy” I. Szapował oraz dyrektor „Budowy dróg” A. Szeremeta.

Celem wizyty podolskich urzędników do Polski było zapoznanie się z polskim doświadczeniem w reformowaniu branży drogowej, w szczególności w części polityki kadrowej, dostępności sprzętu, finansowania branży, kontroli za wykonywaniem prac, procedur zamówień publicznych, systemów kontroli dróg i infrastruktury.

W ramach wizyty urzędnicy z Winnicy odwiedzili świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, gdzie zastępca instytucji D. Wróbel zapoznał gości z metodami zarządzania wojewódzką siecią drogową na przykładzie województwa świętokrzyskiego, a dyrektor Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością „Designers” A. Jaworski opowiedział o zarządzaniu drogami z wykorzystaniem systemów informatycznych, w szczególności w ewidencji dróg, obiektów inżynieryjnych, inwentaryzacji elementów organizacji ruchu, o korzystaniu z map geodezyjnych, użyciu wideo rejestracji  i skanowania laserowego pasa drogowego.

Również delegacja odwiedziła S z O.O. „Dubr”, głównymi aspektami działalności którego jest poziome i pionowe oznakowanie dróg, utrzymanie oznakowania, produkcja reflektorów i zwykłych znaków drogowych, inżynieria ruchu drogowego itp. W przedsiębiorstwie uczestnicy mieli okazję zapoznać się z europejskimi normami produkcji znaków drogowych i technologią znakowania dróg.

24 lipca delegaci odwiedzili biuro nowego okręgu drogowego w Cmielowie, gdzie zapoznali się z techniką, centralą i GPS-monotorowaniem usług samochodowych. Także urzędnicy obejrzeli budowę autostrady wojewódzkiej №755 – obwodnicy Cmielowa i budowę autostrady wojewódzkiej №754, a mianowicie odcinek Ostrowiec Świętokrzyski, znajdujący się na granicy województw. Z kolei zastępca dyrektora świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich D. Wróbel, kierownik działu realizacji inwestycji R. Zientał i pracownicy służby drogowej zapoznali winniczan z rozwiązaniami technicznymi przy projektowaniu dróg samochodowych i technologią wykorzystywaną przy budowie dróg.

Na podstawie wyników wizyty wypracowane zostaną propozycje co do przyspieszenia reformy zarządzania drogami na terenie obwodu.

Lidia Baranowska na podstawie informacji vin.gov.ua, 04.08.18 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code