Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Chmielnicki » Święcenia biskupie w Kamieńcu Podolskim

Święcenia biskupie w Kamieńcu Podolskim

Zdjęcie pobrano z credo-ua.orgŚwięcenia biskupie to niecodzienne wydarzenie. Z tej okazji do katedry św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamieńcu Podolskim, gdzie odbywała się ta uroczystość przybyli 20 rzymskokatolickich i greko katolickich biskupów, ponad 100 księży i niezliczona ilość wiernych ze wszystkich zakątków diecezji kamieniecko-podolskiej.

9 lutego 2013 roku biskup ordynariusz Leon Dubrawski wyświęcił Radosława Zmitrowicza, należącego do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów NMP, na nowego biskupa. Uroczystość odbyła się zgodnie z kanonami kościoła rzymskokatolickiego. Po odczytaniu nominacji Benedykta XVI przyszły biskup złożył przyrzeczenia wiernej służby. W trakcie Litań do Wszystkich Świętych Radosław Zmitrowicz wziął udział w obrzędzie prostracji, leżąc krzyżem przed ołtarzem. Po modlitwie konsekracyjnej biskup konsekrator przy współudziale innych biskupów nałożył ręce na głowę przyszłego biskupa. Po namaszczeniu krzyżmem nastąpił jeden z najbardziej podniosłych momentów życiowych dla biskupa Radosława – otrzymał on Ewangelię, pastorał, mitrę i pierścień. Uwieńczyła się ceremonia gestem Pocałunku Pokoju ze wszystkimi biskupami.

Kazanie, poświęcone prawdzie i wyzwoleniu (słowa z Ewangelii Jana  „Poznajcie prawdę a ona was wyzwoli” Radosław Zmitrowicz wybrał na hasło swojej biskupskiej posługi) wygłosił arcybiskup kijowski Piotr Malczuk. Jego ekscelencja zaprzeczył temu, że człowiek wierzący powinien zrzec się logicznego i wolnego korzystania z rozumu:
Zdjęcie pobrano z credo-ua.org– Dążenie do poznania jest zgodne z wolą Bożą. Bóg nie niszczy pragnienie, które on sam wszczepił do serca człowieka. Niewierzący szukają prawdę o sensie życia i nie nachodzą, lecz sam Jezus Chrystus przyszedł na świat, żeby świadczyć o prawdzie. Jezus powiedział, że człowiek ma duszę nieśmiertelną i ma przed sobą życie wieczne, że Bóg jest naszym ojcem. To nie alegoryczny wyraz, lecz ścisła prawda, objawiona nam prze Syna Bożego – powiedział arcybiskup Piotr.
W stronę nowego biskupa w dniu święceń kapłańskich padło dużo ciepłych słów. Biskup ordynariusz Leon Dubrawski podziękował obecnym w katedrze rodzicom Radosława Zmitrowicza za syna, a oni wzruszeni, wspomnieli, że gdy nieśli go do kościoła by ochrzcić, to nawet na mogli się domyśleć, że ich Radosław tak daleko zajdzie.

Bardzo głębokie i wzruszające słowa do obecnych na święceniach skierował także kardynał greko-katolicki Lubomir Guzar. Witając nowego biskupa z otrzymaniem sakry, Guzar nawiązał do cierpliwości i przyjmowaniu cierpienia, jak to robił 50 lat temu inny biskup Josyp Slipyj, który za wiarę i posługę duszpasterską spędził 18 lat na Sybirze:
– Przypominam o tym nie dla tego, by zniechęcić biskupa, a żeby przypomnieć, że w naszym biskupim życiu też jest cierpienie. Kiedy ono przyjdzie, a to wydarzy się na pewno – spojrzyjcie na Chrystusa na krzyżu. Swoim cierpieniem otwarł on nam drzwi do nieba. Bądźcie silni duchem, bądźcie gotowi na radość i cierpienie.

Zdjęcie pobrano z credo-ua.orgTe słowa w dużej mierze stosują się także innego biskupa pomocniczego diecezji kamieniecko-podolskiej Jana Niemca, który już przez kilka lat leczy się w Polsce od ciężkiej choroby. Nie zważając na ciężki stan, biskup zdołał przyjechać na święcenia biskupa Radosława do katedry w Kamieńcu.
– Przyjechałem ze szpitala i wracam do szpitala. Ale dziękuję Bogu, który daje życie. Swój krzyż to największy dar dla nas bowiem przez krzyż my możemy zbliżyć się z ukrzyżowanym Jezusem Chrystusem, ukrzyżowanym ale zmartwyschwstałym, takim który daje życie! – podzielił się swoimi wrażeniami dziennikarce katolickiego czasopisma CREDO biskup Niemiec.

Po uroczystości przyszedł czas na przywitania, które skierowali do biskupa  Zmitrowicza jak wysocy rangą goście tak i zwykli parafianie. Prócz ciepłych słów oni przygotowali dla biskupa także skromne dary. Wspaniałym prezentem prócz darów materialnych stały się piosenki, które wykonały dla biskupa wspólnoty neokatehumenalne a także seminarzyści z „Redemptoris Mater”.

Pod koniec uroczystości wszyscy przenieśli się do sali bankietowej, gdzie śpiewano i witano nowego biskupa Radosława Zmitrowicza do późnego wieczoru.

Na podstawie artykułu z katolickiego czasopisma CREDO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code