Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Warsztaty „Nowoczesne technologie w edukacji polonijnej”

Warsztaty „Nowoczesne technologie w edukacji polonijnej”

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zaprasza nauczycieli z Litwy, Ukrainy, Węgier i Niemiec na warsztaty: „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W EDUKACJI POLONIJNEJ, czyli jak pomóc sobie i uczniom odnaleźć się w świecie nowych technologii”, które odbędą się w Domu Polonii w Ostródzie, 28-31 lipca 2014 roku.

Uczniowie na co dzień korzystają z nowych technologii, ale służą im one przede wszystkim do zabawy, a nie do nauki. Rodzice narzekają, że szkoła nie jest nowoczesna. Ale czy musi być nowoczesna? Co to znaczy nowoczesna szkoła? Jak kształtować dojrzałość technologiczną uczniów? Jak korzystać z dostępnych narzędzi do pracy z uczniem w klasie i poza nią? Oto wybrane pytania, na które znajdą Państwo odpowiedź podczas naszych warsztatów.

Podczas warsztatów dowiedzą się Państwo:

–  jak zmieniamy się my i nasza edukacja pod wpływem nowych technologii
–  jak rozsądnie planować pracę z wykorzystaniem nowych technologii
–  jak ocenić czy nowe technologie są pomocne czy zbędne w wykonaniu danego zadania
–  jak pomóc uczniom wykorzystać nowe technologie w nauce i pogłębianiu zainteresowań
–  jak korzystać z mediów społecznościowych w edukacji
–  jak rozwijać autonomię ucznia i dojrzałość technologiczną
–  czym jest web quest i jak z niego korzystać
–  jak skonstruować podcast edukacyjny i jak  wykorzystać go podczas zajęć z uczniami
–  jak z nowych technologii korzystają inne szkoły i inni nauczyciele

Warsztat poprowadzi: Karolina Zioło-Pużuk – doktor nauk humanistycznych (University of Sheffield, Wielka Brytania, 2010), w 2014 ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego (Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA), zaś w 2013 roku studia podyplomowe User Experience Design na SWPS, wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (prowadzone zajęcia: „Nowe technologie w edukacji”), współpracownik Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Warunkiem uczestnictwa jest potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i jego zaakceptowanie przez organizatorów. Rejestracja zostanie zamknięta w chwili wyczerpania limitu miejsc. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń oraz zasada reprezentatywności wymienionych środowisk polonijnych.

Na zakończenie warsztatów uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego.

Wypełniony formularz prosimy przesłać pocztą elektroniczną: [email protected] lub faksem: +48 89 646 95 96 do dnia 22 lipca 2014 roku.

>>>>> POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY <<<<<


Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach konkursu na realizację zadania: „Organizowanie w kraju i za granicą doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code