Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Warsztaty dziennikarskie w Lublinie 21-27 lipca 2013 roku

Warsztaty dziennikarskie w Lublinie 21-27 lipca 2013 roku

Podnieś swoje kwalifikacje polonijny dziennikarzu i weź udział w XXIII Forum Ekonomicznym w Krynicy!

Jesteś redaktorem naczelnym, dziennikarzem, wydawcą, współpracownikiem lub wolontariuszem polonijnej gazety, radia, programu telewizyjnego czy portalu internetowego? A może studentem dziennikarstwa?

Masz polskie korzenie i mieszkasz w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, na Litwie, Białorusi lub Ukrainie?

Chcesz zdobyć nowe kompetencje i umiejętności warsztatowe, nawiązać kontakty i wymienić niedoświadczeniem z dziennikarzami polonijnymi z całego świata?

Chcesz relacjonować najważniejszą konferencję gospodarczą w Europie Środkowo-Wschodniej, podczas której spotykają się prezydenci, szefowie rządów, ministrowie, unijni komisarze, przedstawiciele największych koncernów i ośrodków analitycznych?

Pragniesz dowiedzieć się jak zdobywać środki na działalność mediów polonijnych?

Jeśli na wszystkie pytania odpowiedziałeś TAK, weź udział w wyjątkowym projekcie pn. „Wzmocnienie, rozwój i integracja mediów polskich i polonijnych za granicą”. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Organizatorzy – Fundacja Instytut Studiów Wschodnich w Warszawie oraz Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw w Lublinie – pokrywają koszty podróży do i z Polski, a także zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie na czas pobytu w kraju.

Udział w projekcie obejmuje:

I. Uczestnictwo w warsztatach dziennikarskich w Lublinie w dniach 21-27 lipca br.:

Zajęcia obejmą 40 godzin zajęć praktycznych i warsztatów z zakresu dziennikarstwa internetowego oraz nowych mediów. Zajęcia poprowadzą specjaliści w danej dziedzinie, pracujący lub współpracujący z lokalnymi mediami. Uczestnicy będą pracować nad konkretnymi zadaniami. Rezultatem końcowym będzie platforma internetowa (blog) zawierająca teksty, materiały wideo i fotografczne, animacje i grafki oraz materiały audio. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają
certyfkat.

Zajęcia będą obejmowały następujące bloki tematyczne:

– Cross-media (zasada hipertekstu, zajęcia z grafki komputerowej, podstawy HTML).
– Media w internecie (gatunki dziennikarstwa internetowego, jak pisać do internetu, praca portalu internetowego).
– Media tradycyjne: radio, gazeta, telewizja (organizacja pracy redakcji, pisanie do gazety, skład gazety, ulotki, publikacji, gatunki dziennikarstw radiowego, planowanie audycji radiowej, wizyta w studio telewizyjnym).

– Media społecznościowe: nowe kanały komunikacji, tworzenie i adaptowanie treści, komunikacja z czytelnikiem/odbiorcą.
– Dziennikarstwo wideo: praca z kamerą, podstawowe funkcje kamery wideo, podstawy kompozycji obrazu, oświetlenie i dźwięk, pisanie scenariusza, podstawy montażu nieliniowego.
– Dziennikarz we współczesnym świecie – etyka dziennikarza. Prawo prasowe.

Ponadto w programie warsztatów przewidziano moduł dotyczący fnansowania mediów polonijnych.

II. Osobisty i zdalny udział w tworzeniu portalu (bloga) polonijnego, począwszy od 26 lipca 2013 r.

Forma merytoryczna i techniczna portalu (bloga) zostanie opracowana podczas warsztatów w Lublinie. W zamierzeniu inicjatorów projektu strona ma być platformą wymiany wiedzy i doświadczeń na tematy dotyczące mediów polonijnych, narzędziem stymulowania aktywności środowiska dziennikarzy polonijnych z krajów objętych projektem, ale i na świecie (do współtworzenia witryny  zostaną zaproszeni ponadto redaktorzy mediów polonijnych z innych krajów, zainteresowanych współpracą) oraz narzędziem do promocji polskiej kultury i tożsamości w środowiskach polskich za granicą i polonijnych.

III. Udział w XXIII Forum Ekonomicznym w Krynicy, wizyta na Forum Ekonomicznym Młodych Liderów w Nowym Sączu oraz warsztaty uzupełniające w Krakowie, w dniach 1-6 września br.

Uczestnicy szkolenia uzyskają akredytację dziennikarską na XXIII Forum Ekonomiczne w Krynicy – wydarzenie gromadzące w jednym miejscu i czasie najważniejszych polityków, ekonomistów i praktyków biznesu z całego świata.
Udział w Forum będzie unikalną okazją do sprawdzenia umiejętności dziennikarskich oraz zapoznania się międzynarodowym środowiskiem dziennikarskim (wydarzenie obsługujące 400 dziennikarzy ze 170 państw świata, w tym naj-ważniejsze media taki jak: Financial Times, Die Welt, AFT, Reuters, Bloomberg, Handelsblatt, Le Figaro, CNBC). Podczas Forum uczestnicy projektu wezmą ponadto udział w panelach dyskusyjnych poświęconych najważniejszym problemom współczesnego świata, w tym problemom współczesnych mediów (m.in. cyfrowa dystrybucje, niezależne media w autorytarnym środowisku).
W tej części projektu uczestnicy odwiedzą również z dziennikarską wizytą także VIII Forum Ekonomiczne Młodych Liderów w Nowym Sączu.

Część warsztatowa obejmie z kolei 12 godzin zajęć z zakresu fotografi i praw autorskich, a także będzie uzupełnieniem zagadnień poruszonych w pierwszej części warsztatów zrealizowanych w Lublinie. Podczas seminarium omawiane będą również tematy zgłoszone bezpośrednio przez uczestników szkolenia i zagadnienia związane z działalnością redagowanego przez nich blogu polonijnego. Podczas warsztatów uczestnicy odwiedzą redakcję Onet.pl – największego portalu
internetowego w Polsce, krakowski oddział Gazety Wyborczej – jednego z najbardziej poczytnych tytułów prasowych w Polsce, oraz redakcję portalu Sądeczanin.info – największego portalu informacyjnego w regionie Sądecczyzny i jednego z największych serwisów regionalnych w Polsce.

Podczas obu części warsztatów uczestnicy będą pracować w grupach, a zajęcia dobrane będą do ich potrzeb. Potrzeby te wskażą w formularzu zgłoszeniowym do projektu oraz w bezpośrednim kontakcie z jego inicjatorami.
Warsztaty odbywać się będą w ośrodkach szkoleniowych posiadających przestronne sale, wyposażone odpowiedni sprzęt techniczny, np. Dom Nasutów, ośrodek położony 15 km od Lublina, w otulinie Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego. Udział w projekcie będzie więc także doskonałą okazją do integracji i wypoczynku.

Do udziału w projekcie zapraszają: Fundacja Instytut Studiów Wschodnich oraz Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw.

Projekt jest fnansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach realizacji zadań w konkursie „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2013 r.”

Zgłoszenia są przyjmowane do 5 lipca br. Więcej informacji pod tym linkiem oraz na [email protected]

Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code