Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Stosunki polsko-ukraińskie » W Kijowie odbyło się posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji dla badania relacji wzajemnych w latach 1917–1921

W Kijowie odbyło się posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji dla badania relacji wzajemnych w latach 1917–1921

W dniach 3–5 grudnia 2018 w Kijowie odbyło się drugie posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji dla badania relacji wzajemnych w latach 1917–1921, powołanej 22 marca bieżącego roku przy Uniwersytecie Warszawskim i Narodowym Uniwersytecie „Akademia Kijowsko-Mohylańska”.

W skład komisji wchodzi 16 badaczy – znawców tej problematyki z różnych ośrodków akademickich Polski i Ukrainy. Współprzewodniczącymi Komisji są prof. Jan Jacek Bruski oraz prof. Władysław Werstiuk.

W spotkaniu Komisji wzięli udział: wicepremier Ukrainy, Stepan Kubiw, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej Jan Piekło, rektor Akademii Kijowsko-Mohylańskiej Andrij Mełeszewycz oraz Dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego Jan Malicki. Wicepremier pogratulował obu uniwersytetom inicjatywy oraz wyraził nadzieję, że prace Komisji wpłyną na polepszenie atmosfery w dialogu między historykami. W ramach posiedzenia Komisji odbyła się konferencja „Rok 1918 w dziejach Polski i Ukrainy”.

Podczas posiedzenia roboczego w dniach 4–5 grudnia uzgodniono plany wydawnicze na najbliższy rok oraz tematykę następnych dwu spotkań Komisji. Odbyło się także robocze seminarium w Centralnym Archiwum Państwowym Najwyższych Organów władzy Ukrainy z udziałem p.o. dyrektora Ałły Obżelan oraz wicedyrektor ds. Naukowych Natalii Makowskiej. Dyrektor Generalny Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy Tetiana Baranowa powitała uczestników seminarium, życząc owocnej pracy.

W ramach dwu serii wydawniczych (Stosunki polsko-ukraińskie w l. 1917–1921. Źródła oraz Stosunki polsko-ukraińskie w l. 1917–1921. Studia i rozprawy) zaplanowano m.in. przygotowanie fundamentalnej publikacji źródłowej “Sojusz Piłsudski-Petlura. Dokumenty i materiały”, przygotowanie tomu, do którego wejdą przygotowane przez członków Komisji teksty poświęcone stanowi badań nad polsko-ukraińskimi relacjami w latach 1917–1921 wraz z wybraną bibliografią oraz rozprawy dotyczące tematyki konferencji (Rok 1918 w dziejach Polski i Ukrainy). Jednym z działań będzie także kontynuacja prac nad wydaniem tomu źródeł oraz tomu studiów, poświęconych postawom społeczności polskiej na Ukrainie Naddnieprzańskiej wobec niepodległości Ukrainy oraz postawom tamtejszego społeczeństwa ukraińskiego wobec niepodległości Polski.

Członkowie Komisji uznali za ważne zadanie przygotowanie dwu publikacji o charakterze popularno-naukowym, przybliżających szerszemu czytelnikowi historię ukraińskiej walki o niepodległość (w języku polskim) oraz Polski u progu niepodległości (w języku ukraińskim).

Najbliższe spotkanie odbędzie się w Kijowie na przełomie maja i czerwca 2019, kolejne zaś w Warszawie na przełomie listopada i grudnia 2019. Przewidywane są także spotkania robocze związane z bieżącą pracą nad tomami oraz kwerendą archiwalną.

Słowo Polskie na podstawie informacji Emilii Jasiuk, Radcy ds współpracy naukowo-oświatowej w Ambasadzie RP w Kijowie, 9 grudnia 2018 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *