Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Chmielnicki » W Jarmolińcach na Podolu obchodzono 103. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę

W Jarmolińcach na Podolu obchodzono 103. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę

11 listopada w Bibliotece Centralnej w Jarmolińcach odbyła się impreza z okazji Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

W tym samym dniu minęła 30. rocznica oficjalnego rozpoczęcia polskiego ruchu obywatelskiego na ziemi jarmolinieckiej – czasu powstania pierwszej polskiej organizacji społecznych.

Wówczas po długiej przerwie w czasach ZSRS polska edukacja rozkwitła, w ciągu kolejnych lat do pracy na niwie pedagogicznej zapraszano nauczycieli z Polski. Proces nauczania w szkole był zapewniony dzięki podręcznikom do języka polskiego i innych niezbędnych materiałów. Wówczas organizacja posiadała własną redakcję gazety „Obiektyw Jarmoliński”, która od 1992 r. ukazywała się pod tytułem „Głos Podola”, i była trzecim z kolei polskim wydaniem w niepodległej Ukrainie po „Dzienniku Kijowskim” i „Gazecie Lwowskiej”.

Do dobrych spraw polskiego ruchu społecznego można zaliczyć pomoc humanitarną dla potrzebujących, a mianowicie otwarcie apteki „darów” przy byłym jarmolinieckim szpitalu rejonowym, zapewnienie szpitalowi niezbędnych narzędzi i tym podobne. Czas zmieniał sytuację. Jeżeli na początku działalności organizacja liczyła ponad 500 członków, głównie osób starszych, dobrze posługujących się językiem polskim, którego uczyli się jeszcze w dawnej szkole polskiej. W 1937 roku polskie szkoły zostały zniszczone przez NKWD, lecz obawa przed represjami utworzyła lukę w znajomości języka polskiego przez dzieci tych osób. Również zmieniał się liczebny skład organizacji ze względu na wiek. Jej aktywność spadła, nastąpiła zmiana kierownictwa, a na dziś jedyną organizacją jest „Zrzeszenie Społeczne Rejonu Jarmolińskiego Jedność”. Organizacja kontynuuje swoją działalność i w tej chwili prawie 60 dzieci uczy się języka polskiego, natomiast organizacja obchodzi wszystkie polskie święta, rozpowszechnia informacje o historii Polski, honoruje pamięć ludzi, którzy pozostawili ślad w historii kultury europejskiej.

Z okazji 210. rocznicy urodzin Maurycego Gosławskiego – wybitnego polskiego poety, który urodził się w rejonie jarmolinieckim, staraniem organizacji zainstalowano tablicę pamiątkową we wsi Kosogirka.

Organizacja wspiera rozwój społeczności, szczególnie w części integracji europejskiej.

Spotkanie w bibliotece zainicjował prezes Zrzeszenia Społecznego Rejonu Jarmolińskiego „Jedność” Henryk Kaczurowski, który odczytał na otwarciu powitanie Konsula Generalnego RP w Winnicy Damiana Ciarcińskiego, skierowane do organizacji w związku z obchodami 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Po wymienieniu najważniejszych osiągnięć Zrzeszenia Społecznego, przywitał obecnych.

Z powitalnym słowem zwrócili się: nauczycielka języka polskiego Alina Choptiar, dyrektor PP „Redakcja Gazety „Vpered”, członek zarządu Zrzeszenia „Jedność” Ałła Humeniuk, p.o. szefa Wydziału Kultury i Religii Jarmolinieckiej Rady Wiejskiej

Sergij Halas, dyrektor Jarmolinieckiej Biblioteki Centralnej Ołena Słobodian.

Na zakończenie imprezy odśpiewano hymny Polski i Ukrainy.

W związku z sytuacją epidemiologiczną imprezę ograniczono pod względem obecności, lecz wszyscy uczestnicy wyrazili swoje poparcie dla narodu polskiego w związku z sytuacją na granicy Polski i Białorusi.

Z okazji uroczystości w Jarmolinieckiej Bibliotece Centralnej zorganizowano wystawę książki „Z Dniem Niepodległości, Polsko!” z prezentacją literatury w języku polskim na temat historii Polski, jej kultury, literatury pięknej. Szczególną uwagę poświęcono tematowi „Maurycy Gosławski – piewca Podola”.

Larysa Mazij, czołowy bibliograf-krajoznawca Jarmolinieckiej Biblioteki Centralnej, 27 listopada 2021 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code