Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Uniwersytet w Białymstoku otwiera się na studentów ze Wschodu

Uniwersytet w Białymstoku otwiera się na studentów ze Wschodu

Uniwersytet w Białymstoku czeka na studentów ze Wschodu. Na kandydatów, którzy dobrze znają polski, czeka 27 kierunków studiów prowadzonych w tym języku, zarówno w dyscyplinach humanistycznych jak i ścisłych. Zdajemy sobie jednak sprawę, że wśród Polaków mieszkających na Białorusi, Ukrainie czy w Mołdawii są także osoby, które chciałyby studiować w Polsce, ale obawiają się, czy poradzą sobie z nauką po polsku.  Głównie z myślą o nich nasz uniwersytet przygotował ofertę studiów stacjonarnych realizowanych w całości w językach obcych (angielskim oraz rosyjskim), które ruszą od nowego roku akademickiego.

Na studiach pierwszego stopnia będą to międzynarodowe stosunki gospodarcze (w języku angielskim), filologia angielska oraz filologia rosyjska. Na studiach drugiego stopnia – międzynarodowe stosunki gospodarcze (w języku angielskim),  europeistyka (w języku angielskim z możliwością wyboru przedmiotów po rosyjsku) oraz filologia rosyjska. Liczymy, że  studia w języku angielskim i rosyjskim będą ciekawą propozycją dla tych, którzy chcieliby studiować na polskim uniwersytecie, ale niekoniecznie w języku polskim.

Już teraz mamy w murach uczelni 151 studentów z Białorusi i 10 z Ukrainy. Dużą grupę (ponad 450 osób) stanowią studenci z Litwy – większość z nich studiuje w wileńskiej filii naszej uczelni. Chcielibyśmy jednak, by kandydatów spoza Polski było znacznie więcej.

Białystok jako miasto akademickie ma ważną dla przybyszów ze Wschodu cechę: wyjątkowa kultura i tradycje miasta powstawały dzięki ludziom wielu narodowości i wyznań, którzy zamieszkiwali i zamieszkują region. To wielokulturowa aglomeracja, w której swoje świątynie mają katolicy, wyznawcy prawosławia, muzułmanie i gdzie osoby mówiące po rosyjsku,  białorusku czy ukraińsku bez trudu mogą się porozumieć z mieszkańcami.

Jest jeszcze inny ważny powód, dla którego UwB zabiega o studentów ze Wschodu. Jak podkreśla rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. Leonard Etel – czujemy się odpowiedzialni nie tylko za pielęgnowanie polskości wśród Polaków na Białorusi czy Litwie i Ukrainie, ale także, a może przede wszystkim, za wyrównywanie ich edukacyjnych szans. Traktujemy to jako element naszej misji. Aby ją wypełnić, od blisko 20 lat, we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”, prowadzimy studia pedagogiczne dla Polaków z Białorusi. Jako pierwsza polska uczelnia utworzyliśmy też w 2007 roku zagraniczny wydział na Litwie. Co warte podkreślenia – filia UwB w Wilnie kształci studentów w języku polskim i właśnie spośród mniejszości polskiej rekrutuje się ogromna większość tamtejszych studentów.

Warto przypomnieć, że obywatele krajów UE, a także cudzoziemcy posiadający ważną Kartę Polaka mogą studiować na UwB na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Oznacza to, że studia stacjonarne realizowane w języku polskim są dla nich bezpłatne. Niewielka (kilkaset złotych rocznie) opłata obowiązuje wszystkich studentów tylko na studiach realizowanych w językach obcych (międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz europeistyka). Kandydaci muszą jednak pamiętać, że za darmo w Polsce można studiować tylko na jednym kierunku. Jeśli ktoś chce podjąć kształcenie na kolejnym – takie studia będą już odpłatne. Na darmowy drugi kierunek mogą liczyć tylko studenci z bardzo dobrymi wynikami na pierwszych studiach.

Kandydaci starający się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich rekrutowani są na UwB na podstawie wyników egzaminu maturalnego. Obywatele państw takich jak Białoruś, Litwa, Ukraina czy Mołdawia mogą też podejmować studia na UwB na zasadzie pełnej odpłatności. Wtedy warunkiem jest zdana matura, niezależnie od wyników. Zatem kandydaci z Kartą Polaka mają wybór: mogą próbować dostać się na bezpłatne studia w oparciu o konkurs maturalnych świadectw, albo – jeśli obawiają się, że ich wyniki matur mogą być za słabe – rekrutować się na studia odpłatne.

Wyjątkiem są studia prowadzone w językach obcych (międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz europeistyka). Tu – niezależnie od tego, czy kandydat będzie studiował na zasadach obwiązujących obywateli polskich czy też za pełną odpłatnością – przy rekrutacji oceny z matury nie będą decydowały o przyjęciu. Ważne, że matura jest zdana pozytywnie.

Posiadacze Karty Polaka i obywatele UE studiujący na polskich uczelniach publicznych mogą otrzymywać stypendia naukowe czy socjalne. Wszyscy studiujący u nas obcokrajowcy mogą uczestniczyć w wymianach studenckich z programu LLP-Erasmus.

Kandydaci zza wschodniej granicy mogą też ubiegać się o dodatkowe wsparcie stypendialne na studia w Polsce – np. o stypendia Rządu RP. W tym celu należy zwrócić się do polskich placówek dyplomatycznych za granicą (konsulatów).  Ostatnio uruchomiony też został nowy Program Stypendialny im. Stefana Banacha – na dwuletnie studia uzupełniające II stopnia na kierunkach ścisłych, przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych oraz na europeistyce/prawie europejskim odbywane w polskich uczelniach publicznych. O to stypendium mogą ubiegać się obywatele państw członkowskich krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia oraz Ukraina). Informacji o obu tych programach stypendialnych udziela Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej w Warszawie (e-mail: [email protected], www.buwiwm.edu.pl).

Na Uniwersytecie w Białymstoku studiuje aktualnie nieco ponad 16,5 tys. żaków. Magnesem dla przyszłych studentów jest m.in. budowany właśnie nowy kampus UwB, do którego już za kilka miesięcy przeniosą się wydziały kształcące biologów, specjalistów od ochrony środowiska, chemików, fizyków, matematyków i informatyków. Studenci będą tam mieli nie tylko komfortowe warunki studiowania, ale i dodatkowe możliwości naukowego rozwoju, ponieważ przy okazji przeprowadzki wydziały wzbogacą się o dodatkowy specjalistyczny sprzęt dydaktyczny i laboratoryjny.

Do wybierania UwB kandydatów ma też zachęcić realizowany na uniwersytecie program „Tania książka”. Włączyły się do niego 3 uczelniane wydawnictwa: Wydawnictwo UwB, Trans Humana oraz Temida 2. Dzięki temu najmniej zamożni studenci pobierający stypendia socjalne mogą kupować wydawane przez te oficyny, a potrzebne im podczas studiów książki po symbolicznych cenach: podręczniki za złotówkę, a pozostałe wydawnictwa za 5 zł.

Tegoroczna rekrutacja na stacjonarne studia I stopnia oraz jednolite magisterskie potrwa do 3 lipca.  Na studia II stopnia – w zależności od kierunku do połowy lub do 26 lipca.
Na studiach niestacjonarnych rekrutacja na większości kierunków zakończy się  19 września. Natomiast rekrutacja na studia w językach obcych (angielskim i rosyjskim) potrwa do 20 września.

Rekrutacja na UwB jest prowadzona w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów) i także za jego pośrednictwem 11 lipca kandydaci na studentów poznają wyniki rekrutacji. Wszystkie szczegóły kandydaci znajdą na stronie internetowej www.uwb.edu.pl, która dostępna jest też w rosyjskiej i angielskiej wersji językowej. Wszystkie pytania można też kierować na adres: [email protected].

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *