Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Trzy miejsca na studia stacjonarne oraz stypendium oferuje dla mieszkańców Kresów Wrocławski Uniwersytet Przyrodniczy

Trzy miejsca na studia stacjonarne oraz stypendium oferuje dla mieszkańców Kresów Wrocławski Uniwersytet Przyrodniczy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr) ma do zaoferowania trzy miejsca na studia stacjonarne rozpoczynające się w roku akademickim 2014/2015 (na dowolnie wybrany przez kandydata kierunek studiów na UPWr), w ramach fundowanego Stypendium im. Profesora Stanisława Tołpy.

Informacja o możliwych do wyboru kierunkach studiów dostępna jest na stronie internetowej UPWr – www.up.wroc.pl.

Kandydat – obywatel kraju z terenu byłego ZSRR – powinien być wyróżniającym się w nauce uczniem, wykazać się pochodzeniem polskim i znajomością języka polskiego potwierdzoną przez Konsulat RP oraz mieć dobrą opinię organizacji polonijnej z rejonu zamieszkania.

Stypendium im. Profesora Stanisława Tołpy przeznaczone jest na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia i jest przyznawane przez rektora UPWr co roku przez cały okres trwania studiów, pod warunkiem uzyskiwania przez stypendystę pozytywnych wyników w nauce.

Stypendium na rok akademicki 2014/2015 wynosi 900 zł miesięcznie. Koszty kształcenia stypendysty ponosi UPWr, natomiast koszty podróży z miejsca zamieszkania do Wrocławia i z powrotem, koszty ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas pobytu w Polsce ponosi stypendysta.

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi załącznikami prosimy przesłać na adres: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Dział Współpracy z Zagranicą ul Norwida 25/27, 50-375 Wrocław fax: (+48) 713284849, e-mail: [email protected].

Termin składania wniosków – do 16 czerwca 2014 r. Termin rozpatrzenia wniosków – do 5 lipca 2014 r.

Termin powiadomienia kandydata o wynikach rekrutacji – do 15 lipca 2014 r.

prof. dr hab. Alina Wieliczko

bwp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code