Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Z perspektywy Kresów I RP » Święto Polaków, Litwinów i Ukraińców

Święto Polaków, Litwinów i Ukraińców

17 maja w kijowskiej Operze Narodowej odbył się wspólny polsko-ukraińsko-litewski uroczysty koncert z okazji 226. rocznicy (226-lecia) uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

To oficjalne państwowe święto Polski i Litwy. W uroczystościach wzięli udział: ambasador RP na Ukrainie Jan Piekło, ambasador Litwy na Ukrainie H. E. Janukonis, przedstawiciele Sejmu Litwy, przedstawiciele politycznej elity RP, były ambasador Ukrainy w Polsce, znany pisarz Dmytro Pawłyczko, zastępca ministra oświaty Wołodymyr Kowtunec, przedstawiciele inteligencji oraz duchowieństwo.

Impreza rozpoczęła się od wykonania hymnu państwowego Polski, Litwy i Ukrainy. W swym przemówieniu ambasador RP na Ukrainie Jan Piekło przypomniał historyczne przesłanki powstania w Europie pierwszej w rozumieniu współczesnym konstytucji, uchwalonej na Sejmie Czteroletnim w Polsce, jaka ustanawiała ustrój Rzeczypospolitej zgodnie z ideami oświecenia; utrzymując stanowy ustrój, wzmocniła władzę wykonawczą według zasady monarchii dziedzicznej; skasowała liberum veto, rozszerzyła prawa mieszczan, osłabiła pozycję magnatów; skasowała podział na Koronę i Litwę.

Głównymi twórcami Konstytucji byli król Stanisław August Poniatowski, hrabia Ignacy Potocki, polityk i publicysta Hugo Kołłątaj. Konstytucja straciła ważność (moc) po Konfederacji Targowickiej i zbrojnej interwencji Rosji. Jan Piekło zakończył przemowę słowami Niech żyje wolna Polska! Niech żyj wolna Litwa! Niech żyje wolna Ukraina!

Ambasador Litwy na Ukrainie H. E. Janukonis w swoim występie także przypomniał historyczne przesłanki powstania pierwszej w Europie konstytucji i jej roli dla Litwy, a także ambasador Litwy podkreślił, że Ukraina jest ważnym partnerem strategicznym Polski.

Na koncercie wystąpiło wielu (dużo) utalentowanych artystów: m.in. solista Opery Narodowej w Warszawie Adam Kruszewski zaśpiewał „Arię Miecznika” Stanisława Moniuszki, litewski pianista Rokas Zubovas wykonał utwór „Kosmiczna medytacja” M.K. Ciurlonisa. Koncert nie byłby możliwy bez udziału Narodowego Zasłużonego Chóru Akademickiego Ukrainy „Dumka”i orkiestry „Kyiv-Classic” Orchestra.

Sergij Porowczuk, 23.05.17 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code