Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Stypendium im. Franciszka Mertensa dla uczniów szkół zagranicznych

Stypendium im. Franciszka Mertensa dla uczniów szkół zagranicznych

Fot. http://cyfroteka.pl

Stypendium przeznaczone jest dla wyróżniających się uczniów zagranicznych szkół średnich zamierzających podjąć studia na WMiI UJ, którzy są finalistami krajowej olimpiady matematycznej lub informatycznej, albo uczestnikami jednej z następujących olimpiad międzynarodowych: matematycznej (IMO), informatycznej (IOI), astronomicznej (IAO), fizycznej (IPhO) lub lingwistycznej (IOL), albo uczestniczkami Europejskiej Olimpiady Matematycznej Dziewcząt (EGMO).

Trzy stypendia przyznawane są najlepszym kandydatom wyłonionym w drodze dwuetapowego konkursu.

Obejmuje ono:
•    stypendium w wysokości 2000 PLN brutto miesięcznie przyznawane na cały okres odbywanych w UJ studiów licencjackich i bezpośrednio po nich następujących studiów magisterskich (w sumie na pięć lat), wypłacane przez dziesięć miesięcy w roku (od października do lipca);
•    indywidualny tok studiów oraz indywidualną opiekę naukową już od pierwszego roku;
•    udział w kursie języka polskiego w pierwszym semestrze studiów;
•    gwarancję miejsca w domu studenckim UJ.

I etap konkursu: zgłoszenia do udziału w Konkursie można dokonywać od 1 maja do 15 czerwca 2018 za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Wydziału. Wraz ze zgłoszeniem uczestnik przesyła na adres poczty elektronicznej wskazany w ogłoszeniu o Konkursie:

•    list motywacyjny zawierający w szczególności życiorys i opis najważniejszych osiągnięć oraz zainteresowań naukowych kandydata,
•    skany dokumentów potwierdzających uzyskanie ww. osiągnięć oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa jest w Regulaminie.

II etap konkursu:  najwyżej pięciu uczestników zostaje zakwalifikowanych do tego etapu, polegającego na rozmowie z komisją za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość rejestrujących obraz i dźwięk.

Więcej informacji znajduje się na stronie Wydziału: http://www.matinf.uj.edu.pl/studia/stypendium-mertensa

Walentyna Jusupowa na podstawie informacji www.matinf.uj.edu.pl, 11.03.18 r.

lp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *