Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Sprawne działania powiatowego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Krzemieńcu. Rok 1938-1939

Sprawne działania powiatowego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Krzemieńcu. Rok 1938-1939

Fot. Mapa okolic Krzemieńca z wykazem oddziałów Polskiego Czerwonego Krzyża, działających w 1939 roku. Źródło: http://pck.malopolska.pl

Rok sprawozdawczy 1938 upłynął dla powiatowego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Krzemieńcu pod znakiem rozszerzania i pogłębiania pracy, która odbywała się w warunkach trudnych.

Z jednej strony zdobycie niezbędnych, dość znacznych podstaw materialnych, stosownie do planu pracy i ustalonego budżetu, z drugiej – przeładowanie społeczeństwa rozmaitymi organizacjami i „akcjami” stworzyły dla naszej pracy niezbyt łatwe warunki.

Liczyliśmy na własne siły, gdyż znaczniejszych zasiłków i subwencji nie mieliśmy zapewnionych; liczyliśmy na społeczeństwo, które jednak jak dawniej, dla poczynań Polskiego Czerwonego Krzyża ustosunkowało się bardzo przychylnie i gremialnie dopomagało. Omówimy po kolei najważniejsze działy naszej pracy.

Członków na dzień 1 stycznia mamy 949, w tym w Krzemieńcu 255 , w powiecie 634; liczby te zostały ustalone po skreśleniu pewnej części członków, nie płacących składek.  Na terenie powiatu mamy 10 kół. Niektóre z nich są bardzo czynne.

Na terenie szkół mamy 15 Kół Młodzieży PCK; w roku sprawozdawczym przybyło 9; ogólna ilość dzieci, należących do kół wynosi 1373. Sprawa ograniczeń Kół Młodzieżowych wyraźnie ruszyła z martwego punktu; zawdzięczamy to przychylnemu stanowisku władz szkolnych.

Zorganizowaliśmy Komisję Oddziałową do Kół Młodzieży, co bez wątpienia ruch na tym odcinku znacznie ożywi. Jesteśmy w trakcie reorganizacji Kół na nowych, obo wiązujących zasadach. Do tego działu pracy Oddział przywiązuje duże znaczenie i na rok przyszły pozycję w budżecie na ten cel znacznie rozszerzył.

Szkolenie, jedno z podstawowych naszych zadań, nie napotykało na większe trudności. Przez szkolenie zaznajamiamy z gazoznastwem, ratownictwem przeciwgazowym i ogólnym, obroną przeciwgazową. Przeszkoliliśmy cały szereg służb ratowniczo-sanitarnych, dużą uwagę zwróciliśmy na musztrę i ćwiczenia w terenie.

Z poszczególnych kursów najwięcej energii pochłonęła organizacja kursu dla lekarzy i dla ochotniczej służby ratowniczo-sanitarnej zleconej.

Akcja przydzielania apteczek domowych poczyniła znaczne postępy: łączyliśmy ją, jak i w 1937 roku z wpływami za znaczki i nalepki. Osoba czy instytucja, która wpłaciła 50 zł. za znaczki, otrzymywała wyposażoną apteczkę domową o wartości około 20 zł. Wszystkich apteczek jest w terenie 118, w roku sprawozdawczym przydzielono 32, uzupełniono 37. Większość apteczek znajduje się w szkołach, gminach, posterunkach policji, strażach ogniowych, leśniczówkach. W związku z całą tą akcją wpływy wyniosły 2792 zł., co w znacznej mierze zasiliło kasę Oddziału.

5 punktów ratowniczo-drogowych na wypadek katastrofy zostało zorganizowanych i wyposażonych w roku sprawozdawczym. 11 dróżników otrzymało kilkudniowe specjalne
przeszkolenie. W najbliższym czasie takie posterunki zostaną uruchomione w Białokrynicy, Horyńce, Królówskim Moście, Dunajowie i Nowym Stawie.

W czerwcu odwołano przydzielony nam samochód sanitarny, który do przewożenia chorych jest niezbędny; postanowiliśmy po uzyskaniu zezwolenia z Centrali zakupić samochód z rezerw gotówkowych.

Na jesieni kupiliśmy używany samochód marki Chrysler, przerobiliśmy na karetkę z osobną szoferką.Zakupienie z przeróbką i uzupełnieniami wyniosło około 4.600 zł.  Od października samochód oddaliśmy do dyspozycji chorych.

Tydzień PCK w roku sprawozdawczym dał netto 1245 zł. 16 gr., czyli o 150 zł. 18 gr. więcej, niż w roku ubiegłym.

Oddział zorganizował bezpłatne porady lekarskie i leki dla bezrobotnych w ramach Powiatowego Komitetu Pomocy Bezrobotnym.

Budżet wykonaliśmy z dużą oszczędnością: wpływy wyniosły 8445 zł. 83 gr., wydatki 7619,45; nadwyżka 826,38, zobowiązania nasze 25% od wpływów dla Okręgu w Łucku wypłaciliśmy całkowicie; długów nie mamy; samochód zakupiliśmy z rezerwy gotówkowej. Majątek Oddziału wynosi 11492 zł. 87 gr.

Zamknęliśmy 1938 rok w przeświadczeniu, żeśmy starali się wykonać nakreślony plan. Wkraczamy w 1939 rok z postanowieniem dalszego poszerzania zakresu naszej pracy, spopularyzowania idei Czerwonokrzyskiej, zwiększenia zasobów materialnych. Tym bardziej Czerwony Krzyż musi zwiększyć swoją pracę w tym roku, że w r. b. przypada 75-lecie powstania Międzynarodowego Komitetu w Genewie i 20-lecie istnienia PCK w Polsce.

Słowo Polskie za: Zarząd Oddziału PCK w Krzemieńcu, Życie Krzemienieckie nr 2, 1939 r., 16 listopada 2022 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code