Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Stosunki polsko-ukraińskie » Sojusznicy Polski w XX wieku głównym tematem styczniowo-lutowego numeru „Biuletynu IPN”

Sojusznicy Polski w XX wieku głównym tematem styczniowo-lutowego numeru „Biuletynu IPN”

Biuletyn otwiera rozmowa z prof. Andrzejem Nowakiem o Piłsudskim – spadkobiercy tradycji Rzeczypospolitej Obojga Narodów, który postawił w polityce wschodniej na współpracę z Litwą, Białorusią, Ukrainą i rosyjskimi antykomunistami.

Dla pełni obrazu opisane są także przeciwne, antypolskie tendencje, które występują zwłaszcza po wkroczeniu Armii Czerwonej na terytorium państwa polskiego we wrześniu 1939 r.

Sympatie prosowieckie wśród Żydów, Białorusinów, Ukraińców i polskich komunistów znalazły wyraz w działaniach partyzanckich i antypaństwowych, podejmowanych niejednokrotnie na dużą skalę.
Stanowisko propolskie zajęły natomiast oddziały armii węgierskiej, ciekawym tematem jest też utworzenie w Polsce Legionu Czechów i Słowaków.

W  biuletyniu można także przeczytać publikacje znanych historyków oraz wywiady. M.in. z prof. Andrzejem Nowakiem rozmawiała Anna Zechenter, Mirosław Szumiło przygotował artykuł „Geneza sojuszu polsko-ukraińskiego w 1920 roku”, Andrij Rukkas – „Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1920 roku”, Marek Kozubel – „Wywiad wojskowy Ukraińskiej Republiki Ludowej w wojnie polsko-sowieckiej 1920 roku”, Kazimierz Krajewski – Stanisław Bułak-Bałachowicz i jego żołnierze,Ēriks Jēkabsons – „Operacja Zima. Współpraca polsko-łotewska w wyzwoleniu Łatgalii na Łotwie, Paweł Libera – Polska i Gruzja w 1920 roku”, Łukasz Dryblak – Borys Sawinkow. „Polityk, który chciał wybawić Rosję od niej samej”, Janusz Wróbel – „Odbudowa Armii Polskiej u boku sojuszników (1939–1940)”, Jiří Plachý, Jiří Rajlich – „Legion Czechów i Słowaków w Polsce”.

Sergij  Porowczuk za: ipn.gov.pl, 27 lutego 2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *