Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Seminarium „Instrumenty demokracji bezpośredniej. Perspektywa Polski i Ukrainy” w Iwano-Frankiwsku

Seminarium „Instrumenty demokracji bezpośredniej. Perspektywa Polski i Ukrainy” w Iwano-Frankiwsku

Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka (Wydział Historii, Politologii i Stosunków Międzynarodowych) oraz Uniwersytet Opolski (Instytut Politologii) zapraszają serdecznie do udziału w międzynarodowym seminarium naukowym „Instrumenty demokracji bezpośredniej. Perspektywa Polski i Ukrainy”. Odbędzie się ono w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2017 r. w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie).

Seminarium „Instrumenty demokracji bezpośredniej. Perspektywa Polski i Ukrainy” ma na celu wprowadzenie takich instrumentów jak konsultację i inicjatywę ludową, jako instrumentów demokracji bezpośredniej, zwerbalizowanej w budżetach partycypacyjnych na poziomie gminy. Budżet partycypacyjny, traktowany jest jako realny wpływ władzy suwerena, zorganizowanego w administracyjnym terytorium na wydatki i podatki, które są realnym narzędziem polityki, przez co doprowadzają organ wykonawczy gminy do uchwalenia absolutorium (do dalszego sprawowania władzy).

Seminarium, poświęcone partycypacji obywatelskiej ma za zadanie wymianę doświadczeń naukowców z Polski i Ukrainy. Zasada decentralizacji w Polsce, zinstytucjonalizowana jest z Konstytucji RP i funkcjonuje do dnia dzisiejszego. W oparciu o nią, lokalne społeczności, poprzez instrumenty demokracji-budżet obywatelski, wpływają na rozwój swoich gmin. Praktyka ta, w Polsce jest niezwykle popularna, a z bagażem tych doświadczeń wymierna dla początków decentralizacji na Ukrainie. Zamierzeniem realizatorów, jest wymiana zdań w tym zakresie, obaw i perspektyw.

Центр польської культури та європейського діалогу в Івано-Франківську, Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника (Факультет історії, політології і міжнародних відносин) та Опольський університет (Інститут політології) запрошують до участі в міжнародному науковому семінарі „Інструменти безпосередньої демократії. Перспектива Польщі та України”. Семінар пройде 30 листопада – 1 грудня 2017 р. в Івано-Франківську.

Czytaj więcej…

Семінар „Інструменти безпосередньої демократії. Перспектива Польщі та України” має на меті впровадження таких інструментів як консультації та народна ініціатива, як інструментів безпосередньої демократії, звербалізованої в партиципаційних бюджетах на рівні ґміни (об’єднаної територіальної громади – в Україні). Партиципаційний бюджет треба розуміти як реальний вплив влади суверена, закладений на адміністративних територіях на видатки і податки, які є реальним інструментом політики, через що вводять виконавчий орган муніципалітету до ухвалення абсолюторіум (до продовження здійснення влади).

Семінар, присвячений громадянській партиципації має за завдання обмін українсько-польським досвідом. Основа децентралізації в Польщі випливає з Конституції РП і функціонує донині. Опираючись на неї, місцеві громади через інструмент демократії – громадянський бюджет, впливають на розвиток своїх ґмін. Ця практика в Польщі є дуже популярною, а багаж цього досвіду є вагомим для початків децентралізації в Україні. Реалізатори мають намір обмінятися в цих питанням думками, обговорити ризики та перспективи.

Zespół Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego
ul. Strzelców Siczowych 56
76 018 Iwano-Frankiwsk
tel.: +38(034)272-57-47
kom.: +38(067)197-17-96, +38(066)800-20-93
e-mail: [email protected]
www.ckpide.eu

Słowo Polskie, 03.11.17 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code