Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Ruszył Konkurs wniosków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży na rok 2022

Ruszył Konkurs wniosków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży na rok 2022

Celem projektów Rady jest zachęcenie polskiej i ukraińskiej młodzieży oraz pracowników młodzieżowych do wspólnych działań – wymiany młodzieży, spotkań oraz projektów informacyjno-promocyjnych, które umożliwią wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni,

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne (z wyłączeniem podmiotów komercyjnych), których działalność skierowana jest do młodzieży. Uczestnikami projektów – oprócz młodzieży – mogą być osoby pracujące z tą grupą wiekową.
Każdego roku są określane priorytety, które razem z celami ogólnymi Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, ustalają specyfikę tematów podejmowanych w projektach. W tym roku są to:

odkrywanie wspólnej przeszłości i dziedzictwa kulturowego;
wspieranie aktywnych postaw obywatelskich oraz podniesienie kompetencji młodzieży w kontekście jej udziału i zaangażowania w życie społeczne, w tym poprzez promocję przedsiębiorczości i wolontariatu;
wzmacnianie współpracy oraz wymiana doświadczeń między osobami pracującymi z młodzieżą, ośrodkami oraz organizacjami młodzieżowymi w zakresie edukacji technicznej i branżowej z uwzględnieniem wdrażania technologii cyfrowych;
wzmacnianie inicjatyw młodzieży z terytorialnych hromad Ukrainy oraz terenów wiejskich i małych miast Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem wyzwań współczesnego świata;
wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez stworzenie warunków do otwartości i wzajemnego szacunku wśród młodzieży.;

Projekt składany w ramach konkursu wniosków, musi opierać się na jednym, wybranym przez wnioskodawcę, priorytecie.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.

Ta sama grupa organizacji/instytucji partnerskich może złożyć tylko jeden wniosek w ramach konkursu.

Organizacja partnerska oświadcza w deklaracji, że nie występuje jako partner w więcej niż trzech wnioskach złożonych w konkursie. W innym przypadku ocenie merytorycznej zostaną poddane trzy wnioski, które wpłynęły jako pierwsze.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursu dostępne są pod linkiem: https://wymianymlodziezy.frse.org.pl/node/625

Projekty, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu 2022 muszą zostać zrealizowane pomiędzy 10 maja a 31 października.

Wnioski można składać do 28 lutego 2022 r., do godz. 23:59

Wyniki konkursu będą znane w maju 2022.

Projekty należy składać w systemie Online pod linkiem: http://online.frse.org.pl/ wraz ze wszystkimi załącznikami.

Wyniki konkursu będą znane w maju 2022.

Wszystkie informacje oraz szczegółowe zasady na temat konkursu są tutaj: https://wymianymlodziezy.frse.org.pl/konkurs-wnioskow-polsko-ukrainskiej-rady-wymiany-mlodziezy-2022-otwarty/

Sergij Porowczuk za: FRSE, 13 lutego 2022 r.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code