Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu na stypendia im. Lane’a Kirklanda w Polsce

Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu na stypendia im. Lane’a Kirklanda w Polsce

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Liderzy Przemian ogłaszają kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu na stypendia im. Lane’a Kirklanda w Polsce w roku akademickim 2019/2020

Oferta Programu to 2 semestry studiów w jednym z 5 polskich ośrodków akademickich (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Lublin) oraz co najmniej 2-tygodniowy staż zawodowy w instytucjach państwowych lub prywatnych.

Program adresowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów i ekspertów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki rynkowej i społeczeństwa obywatelskiego, zdecydowanych wykorzystać zdobytą wiedzę w swoich krajach po powrocie ze stypendium.

Program obejmuje dziedziny ekonomii i zarządzania, zarządzania w biznesie, NGO, kulturze, edukacji, ochronie środowiska, służbie zdrowia, administracji publicznej, prawa, nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia), nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, politykę rozwojową i humanitarną. Kierowany jest on zatem do osób reprezentujących środowiska urzędników państwowych i samorządowych, prawników, przedsiębiorców, kadrę zarządzającą i liderów w biznesie, NGO, kulturze, edukacji, ochronie środowiska, służbie zdrowia, animatorów kultury i aktywności obywatelskiej, nauczycieli akademickich i dziennikarzy.

Warunki finansowe to stypendium w wysokości 1800 PLN miesięcznie (przez 9 miesięcy) i bezpłatny dostęp do zajęć uniwersyteckich. Ponadto Administrator Programu zapewnia (w łącznej kwocie ok. 4200 zł miesięcznie):

– zakwaterowanie w Polsce przez okres 9 miesięcy
– ubezpieczenie KL, OC i medycznego w prywatnej służbie zdrowia
– podróż do Polski i podróż powrotną (według ustalonych limitów)
– opłaty za korzystanie z komunikacji miejskiej
– opłaty wizowe
– zakup materiałów i pomocy naukowych
– udział w programie orientacyjnym oraz zjazdach warsztatowo-integracyjnych stypendystów
– kurs języka polskiego (w okresie październik-czerwiec).

KRYTERIA FORMALNE:

Obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym z wymienionych w ogłoszeniu krajów (posiadacze kart stałego pobytu w Polsce oraz osoby mieszkające lub pracujące w Polsce w momencie ubiegania się o stypendium nie mogą ubiegać się o stypendia Kirklanda);
Wykształcenie pełne wyższe (tytuł magistra);
Wiek do 35 lat (w uzasadnionych przypadkach do 40 lat);
Doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata;
Przynajmniej 2 lata przerwy od udziału w poprzednim, dłuższym niż 6 miesięcy stypendium zagranicznym;
Studia w ramach Programu Kirklanda są realizowane dla kandydatów z Białorusi i Ukrainy w języku polskim. Kandydaci z Białorusi i Ukrainy oraz pozostali planujący studia w języku polskim, w momencie rozpoczęcia stypendium muszą wykazywać się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej znajomością języka polskiego na poziomie B1. Rozmowy kwalifikacyjne planowane są w terminie 30.03-30.04.2019.

Szczegółowy opis Programu i rekrutacji oraz instrukcję wypełniania formularzy zgłoszeniowych online można uzyskać bezpośrednio ze strony: www.kirkland.edu.pl lub poprzez korespondencję elektroniczną z pracownikami Programu: [email protected]

Termin zgłoszeń na stypendia Kirklanda 2019/2020 upływa 1 marca 2019 r. Zgłoszenia nadesłane po upływie podanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.

Redakcja, 13 stycznia 2019 r.

lp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code