Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Trwa nabór wniosków do udziału w programie „Stypendia studenckie”

Trwa nabór wniosków do udziału w programie „Stypendia studenckie”

Stypendia, w ramach oferty przeznaczonej dla studentów polonistyk na Ukrainie – od I roku w roku akademickim 2016/2017, mają sprzyjać indywidualnemu rozwojowi wiedzy i umiejętności związanych ze studiami polonistycznymi.

W ramach projektu przewidziano 23 stypendia. Stypendium wynosi 1000 zł. Wypłacone będzie w lipcu br.

Regulamin programu  „Stypendia studenckie”:

1. Program przeznaczony jest wyłącznie dla osób polskiego pochodzenia deklarujących posiadanie Karty Polaka.

2. Fundacja ma prawo wyboru kandydatów do projektu według ustalonych wewnętrznie kryteriów. O wzięciu udziału w programie nie decyduje kolejność zgłoszenia.

3. Kandydaci dołączają do zgłoszenia plan rozwoju, np. zakup literatury (konkretne pozycje), wzięcie udziału w konferencji, szkoleniu, warsztatach, szkole letniej, egzaminach certyfikatowych z jpjo (lub innych) itp.

4. Termin zgłoszenia do programu: 30 VIII 2017 r.

5. Warunkiem wzięcia udziału w programie jest wypełnienie formularza i przesłanie go drogą elektroniczną na adres [email protected]

>>>> Formularz zgłoszeniowy <<<<

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania stypendiów w ramach programu „Stypendia studenckie” (projekt „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja”)

Stypendyści wybierani są na podstawie złożonych dokumentów (w tym planu rozwoju) przez Komisję Fundacji Wolność i Demokracja.

Stypendia przeznaczone są na indywidualny rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie studiów polonistycznych.

Stypendysta otrzymuje stypendium po 1 lipca 2017 r.

Stypendium wynosi 1000 zł.

Stypendysta przeznacza stypendium na potrzeby związane ze studiami na ukraińskiej polonistyce – według przygotowanego planu indywidualnego rozwoju przedłożonego w Konkursie.

Do końca listopada stypendysta przesyła krótką informację o realizacji planu indywidualnego rozwoju.

Stypendysta nie jest zobowiązany do szczegółowego rozliczenia stypendium.

Stypendysta deklaruje swą pomoc przy dalszej realizacji projektu, np. przy zbieraniu informacji o formach kształcenia polonistycznego na Ukrainie.

Natalia Michajłowska
Specjalista ds. komunikacji
z lokalnymi organizatorami
 
Tel.: +48 733 889 685
Email: [email protected]
www.tropemwilczym.pl
 
Fundacja Wolność i Demokracja
Aleje Jerozolimskie 30/14
00-024 Warszawa

Słowo Polskie na podstawie informacji WiD, 18.07.17 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code