Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Rok 2018 będzie Rokiem Harcerstwa

Rok 2018 będzie Rokiem Harcerstwa

Fot. zhp.pl

Polski Senat w środę 20 grudnia jednogłośnie przyjął uchwałę w tej sprawie, uznając zasługi polskiego harcerstwa oraz jego roli w wychowaniu młodego pokolenia.

„Lata 1918–1922, w których dokonał się proces odrodzenia i zjednoczenia Rzeczypospolitej, były czasem niezwykłego, spontanicznego zrywu, walki i pracy we wszystkich wymiarach życia państwowego, narodowego i społecznego. Na całym obszarze państwa, we wszystkich działaniach wzięło czynny udział harcerstwo polskie, tworzone od 1910 roku na wzór skautingu Roberta Baden-Powella, którego zasady wychowawcze zostały silnie nasycone rodzimymi pierwiastkami patriotyzmu, wychowania moralnego i kształtowania tężyzny fizycznej młodzieży” – czytamy w uchwale.

Przypomniano w niej, że 22 maja 1911 roku Andrzej Małkowski wydał we Lwowie pierwszy rozkaz, powołujący komendę i pierwsze drużyny skautowe. Jak zaznaczono, do tradycji tej oraz powołanego w dniach 1–2 listopada 1918 roku organizacji skautowych i harcerskich z trzech zaborów Związku Harcerstwa Polskiego nawiązują obecnie wszystkie działające w Polsce i na obczyźnie organizacje harcerskie, ze Związkiem Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju.

W uchwale przywołano także pamięć o wielu pokoleniach harcerek i harcerzy, którzy wychowywali młodzież i budowali nowoczesne społeczeństwo, odbudowywali nasz kraj po obu wojnach światowych i nieśli pomoc potrzebującym.

Jak zaznaczono, po stu latach, kolejne pokolenia polskiej młodzieży podejmują kontynuowanie dzieła założycieli harcerstwa, a także tych, którzy w 1918 roku nadawali tej działalności nowy impuls i wymiar.

Słowo Polskie na podstawie informacji PAP, 22.12.17 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code