Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Winnicki » Polska i Ukraina razem przeciwko Covid-19

Polska i Ukraina razem przeciwko Covid-19

20 listopada w przestrzeni internetowej odbył się II Międzynarodowy Sympozjum „Studia Europejskich Badań Αntropologicznych”.

W sympozjum „Systemy medyczno-socjalne w warunkach pandemii Covid-19”  wzięły udział naukowcy z Winnickiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. M.I. Pyrogowa (Ukraina), Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im.Tarasa Szewczenki, Wydziału Makro-, Mikroekonomii i Teorii Ekonomii (Ukraina), przedstawiciele Łódzkiego uniwersytetu medycznego (Polska), Akademii Jakuba Sparadiza w Gorzowie Wlkp. (Polska), Narodowego Uniwersytet Wasyla Stusa w Doniecku, Wydził Analityki Ekonomicznej i Zarządzania (Ukraina), Winnickiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego (Ukraina), Akademik Buketov Karaganda State University (Kazachstan), Międzynarodowy Uniwersytet Humanistyczny (Kazachstan) oraz Free University of Varna (Bułgaria).

W  mowie powitalnej Rektor winnickiej uczelni medycznej, akademik NAMSU, prezes Międzynarodowej Akademii Antropologii Integratywnej, profesor Wasyl Moroz (Ukraina) wypowiadał się o konieczności integracji wysiłków naukowców i lekarzy z różnych krajów w celu pogłębienia wiadomości i umiejętności w diagnostyce i opieki lekarskiej nad pacjentami z COVID-19. Jak rόwnież wyraził nadzieję, że sympozjum da impuls rozwojowi medycyny w uczestniczących w nim krajach.

Profesor Fr. Jacek Stasiak (Polska) z Łodzi zwrócił uwagę na znaczenie aspektów etycznych i psychologicznych w stanie pacjenta w przebiegu choroby, dla lekarzy i  personelowi medycznemu, opiekującego się chorymi na COVID-19. Problemy stanów depresyjnych u pacjentów i wyzwania etyczne w pracy lekarzy są dziś aktualne na całym świecie i wymagają natychmiastowych rozwiązań. Ekonomiczne aspekty pandemii, pomysły na racjonalne sposoby organizacji opieki nad pacjentami przedstawił prof. Dr. Hab, Janusz Sobon (Polska). W sekcji „Aspekty  medyczne rozwoju adaptacyjnego systemu ochrony zdrowia w okresie pandemii”. Pandemia jako czynnik modernizacji systemu ochrony zdrowia swoimi doświadczeniami w diagnostyce, leczeniu podzielili się lekarze, naukowcy z Ukrainy, Polski, Bułgarii i Kazachstanu Larysa Moroz, Antonina Dnistriańska Joanna Rogozyńska-Mitrut, Drachuk Olga, Dinara Kazimova, Sapun Konstantin, Alla Asaulenko zarówno pacjentόw, które mają COVID-19 i które są też z innymi patologiami.

Profesor Oleg Vlasenko integrował w swoim odczycie prelekcje zmiany w podejściu do badań, współpracy międzynarodowej, edukacji, które zostały spowodowane globalną pandemią. Wezwał do znalezienia pozytywów w obecnej sytuacji i dalszego poszukiwania sposobów rozwiązania problemów pospiesznych.

W części „Problemy psychologiczne, pedagogiczne i inżynierskie adaptacji w czasie pandemii” omówiono sposoby rozwiązania ekonomicznego problemów wynikających z pandemii z następstw.  Naukowcy i lekarze nakreślili w swoich odczytach  sposoby rozwiązywania problemów kryzysowych zarówno w medycynie, jak I w gospodarce, co daje nadzieję na skuteczną walkę z pandemią oraz określili perspektywy przyszłej współpracy.

Antonina Dnistriańska, lekarka polskiego pochodzenia z Winnicy, 25 listopada 2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code