Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » Powstanie Styczniowe tematem sondażu w Winnicy i Żytomierzu

Powstanie Styczniowe tematem sondażu w Winnicy i Żytomierzu

Portal polonijny WiZyt.NET oraz gazeta „Słowo Polskie” przeprowadziły kolejne badanie opinii publicznej, poświęcone tym razem poziomowi wiedzy ukraińskiej młodzieży o Powstaniu Styczniowym 1863-1864. Sondaż przeprowadzono w Winnicy (Winnicki Pedagogiczny Uniwersytet im. Kociubińskiego oraz na centralnych ulicach miasta), a także w Żytomierzu (Żytomierski Pedagogiczny Uniwersytet im. Jana Franki). Sondażem zostały objęte osoby przypadkowe, przeważnie w młodym wieku.

Respondenci odpowiadali na pięć pytań, udzielając odpowiedzi TAK, NIE, albo własny wariant:

1. Czy słyszał Pan/Pani cokolwiek o Powstaniu Styczniowym 1863 roku?

33% odpowiedziało TAK, 67% – NIE (35/65 – Winnica, 31/69 – Żytomierz).

Tym osobom, które odpowiedziały TAK na 1 pytanie, postawiliśmy następne pytanie:

2. Przedstawiciele jakich narodowości brali udział w  Powstaniu Styczniowym?

W Winnicy wymieniono Ukraińców, Polaków, Rosjan, Niemców, w Żytomierzu – tylko Ukraińców.

Tym osobom, które odpowiedziały NIE na 1 pytanie, postawiliśmy następne:

2a. Jakie ruchy wyzwoleńcze na terytorium współczesnej Ukrainy może Pan/Pani wymienić?

Pomarańczowa Rewolucja (najwięcej odpowiedzi), partyzantka, Koliwszczyzna, Hajdamaczyzna, Chmielnicczyzna.

3. Z czym Panu/Pani kojarzy się Powstanie Styczniowe?

Wyzwolenie ukraińskiego narodu, walka o terytorium, opór Rosji (najwięcej odpowiedzi), uwłaszczenie chłopów.

4. Czy może  Pan/Pani podać przykład walki Polaków oraz Ukraińców przeciwko wspólnemu wrogowi?

85 % badanych odpowiedziało TAK, 15% odpowiedziało – NIE. Wśród wariantów  znalazło się: II wojna światowa, walka przeciwko carskiej Rosji, walka z najazdami Tatarów i Turków.

5. Kto według Pana/Pani jest większym zagrożeniem dla Ukrainy: Rosja, NATO, inny wariant?

Rosja – 57% (64% – Winnica, 50% – Żytomierz),
NATO – 31% (22% – Winnica, 40% – Żytomierz),
Inny wariant – 12%

Ten sondaż nie daje pełnego obrazu, a jedynie przybliżony wynik i nie ma na celu narzucenia czytelnikom czyjegoś punktu widzenia czy preferencji politycznych.

Badanie opinii publicznej przeprowadziły Ania Szłapak oraz Alina Zielińska, HP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code