Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Polskie Dni Nauki na Ukrainie

Polskie Dni Nauki na Ukrainie

Polskie Dni Nauki na Ukrainie to projekt zainicjowany przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Jego celem jest popularyzacja osiągnięć polskiej nauki, kultury i sztuki, a także promocja Bydgoszczy, jako ośrodka akademickiego wśród Polaków mieszkających na Ukrainie, jak również wśród sympatyków polskiej kultury i tradycji.
Zajęcia, zorganizowane według trzech głównych ścieżek tematycznych: technicznej, artystycznej i bydgoskiej, odbędą się  w obwodach Chmielnickim i Żytomierskim. Zostaną przeprowadzone głównie w formie warsztatów i prezentacji interaktywnych, które umożliwią uczestnikom czynny udział w zajęciach, a także przyswajanie wiedzy w sposób lekki i przyjemny. Na zajęcia szczególnie zapraszamy młodzież ze szkół średnich wraz z rodzicami i dziadkami. W trakcie zajęć przeprowadzone zostaną konkursy z nagrodami.

Ścieżka techniczna. Koncepcja projektowania w świecie druku 3D

dr hab. inż. Marek Macko, prof. nadzw.
Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy UKW

Dzięki zajęciom z techniki uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób wykorzystywać nowoczesne technologie z zakresu druku 3D. W ramach zajęć przewidziane jest krótkie wprowadzenie do zagadnień z modelowania przestrzennego i warsztaty z zakresu grafiki przestrzennej. Poprzez realizację autorskich ćwiczeń uczestnicy nabędą umiejętności poruszania się w środowisku graficznym.

Ścieżka artystyczna. Kultura Polska Chórem Wyśpiewana

dr hab. Benedykt Odya, prof. nadzw.
Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia UKW

Jest to autorski projekt prezentacji muzycznego dorobku artystycznego polskich kompozytorów muzyki chóralnej, których twórczość nawiązuje do folkloru, jak i bogatej tradycji chrześcijańskiej. Na zajęcia składają się zarówno wykłady, prezentacje audio i wideo, jak i warsztaty nauki wybranych polskich pieśni folklorystycznych, patriotycznych i religijnych. Warsztaty zorganizowane zostaną w oparciu o wiedzę z zakresu emisji głosu oraz współczesnego kształcenia wokalnego.

Ścieżka bydgoska. Bydgoszcz – miasto wielu kultur i narodowości

Aniela Bekier-Jasińska
Kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej UKW
Agnieszka Bielińska
Lektor w Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców UKW
Pracownik Biura Współpracy Międzynarodowej UKW

Warsztaty ze ścieżki bydgoskiej pozwolą na przedstawienie bogatej historii miasta od roku 1238, gdy po raz pierwszy Bydgoszcz pojawiła się na kartach historii aż do roku 2004, gdy świętowaliśmy wejście do Unii Europejskiej. Ten blok tematyczny związany będzie również z wybitnymi postaciami historycznymi kojarzonymi z Bydgoszczą. Nie zabraknie też prezentacji na temat współczesnej wielokulturowej Bydgoszczy, jako jednego z najszybciej zmieniających się miast w Polsce.

Projekt uzyskał dofinansowanie Urzędu Miasta Bydgoszczy w konkursie na projekty mające szczególne znaczenie dla promocji i rozwoju współpracy międzynarodowej miasta Bydgoszczy.

Harmonogram

15.08.2017 r.
PODOLSKIE STOWARZYSZENIE UKRAIŃSKO-POLSKIEJ PRZYJAŹNI PRZY CHMIELNICKIM UNIWERSYTECIE NARODOWYM
ul. Instytutska 11, Chmielnicki,
Chmielnicki Uniwersytet Narodowy
korpus №3, sala 3-401

9.15 powitanie uczestników
9.30-11.00 – Bydgoszcz – miasto wielu kultur i narodowości
11.00-12.30 – Koncepcja projektowania w świecie druku 3D
12.30-12.45 – przerwa
12.45-14.00 – Kultura Polska Chórem Wyśpiewana

15.08.2017
CENTRUM POLSKO-UKRAIŃSKIE PODOLA
Ul. Proskurivska 6, Chmielnicki

Godziny w trakcie ustaleń

19.08.2017
DOM POLSKI W ŻYTOMIERZU
Ul. Cudnowska 34 B, Żytomierz

09.50 powitanie uczestników
10.00-11.30 – Bydgoszcz – miasto wielu kultur i narodowości
12.00-13.30 – Koncepcja projektowania w świecie druku 3D
13.30-15.00 – Kultura Polska Chórem Wyśpiewana

>>> Ulotka w PDF <<<<

Słowo Polskie na podstawie informacji Biura Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 08.07.17 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code