Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » Polskie Davos w Krynicy – Ukraina na ustach wszystkich

Polskie Davos w Krynicy – Ukraina na ustach wszystkich

Redaktor "Głosu Polonii" Włodzimierz Iszczuk i prezes ZSzP Natalia Kostecka-Iszczuk z wicemarszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim„Pokryzysowy świat – czas nowych liderów” – pod takim hasłem odbywało się w dniach 2 – 4 września 2014 roku kolejne XXIV Forum Ekonomiczne w Krynicy, które ze względu na liczne delegacje zagraniczne może być porównywane do Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davosie. W programie – ponad 150 sesji i paneli dyskusyjnych, tym razem związanych z końcem światowego kryzysu gospodarczego, ale też z nowymi zagrożeniami.

Sytuacja na Ukrainie była jednym z głównych tematów Forum, ponieważ tłem dla obrad był aktualny konflikt zbrojny na Ukrainie. Forum po raz kolejny zgromadziło polityków, prezydentów, szefów rządów, ministrów, parlamentarzystów, komisarzy unijnych, intelektualistów, przedstawicieli największych koncernów i ośrodków analitycznych.

W trakcie XXIV Forum w Krynicy odbyła się zorganizowana przez Sejm RP Konferencja „Europa Karpat” gdzie z inicjatywy wicemarszałka Marka Kuchcińskiego omówiony został temat geopolitycznego znaczenia państw karpackich. W Konferencji wzięli udział m.in. redaktor naczelny kwartalnika „Głos Polonii” Włodzimierz Iszczuk i prezes Zjednoczenia Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie Natalia Kostecka-Iszczuk.

Na konferencji dyskutowano o geopolitycznym znaczeniu państw karpackich i bezpieczeństwie w Europie Środkowo-Wschodniej w kontekście polityki Rosji i wydarzeń na Ukrainie. Omawiano również tematy dotyczące współpracy transgranicznej w Europie Środkowo-Wschodniej, sytuacji społeczeństw i procesu rodzenia się elit w krajach postkomunistycznych. Uczestnicy poruszyli też tematy transformacji demokratycznej oraz odbudowy tożsamości narodowej. W części poświęconej gospodarce dyskusja toczyła się wokół umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi oraz szansach i zagrożeniach związanych z euro. Bardzo dużo mówiono o możliwych scenariuszach rozwoju sytuacji na Ukrainie.

Podczas kolacji która 2 września zgromadziła przy stole w Hotelu Wierchomla parlamentarzystów wszystkich krajów państw Europy Środkowo-Wschodniej, władz samorządowych, środowisk naukowych i organizacji społecznych z Polski, Ukrainy, Czech, Słowacji, Serbii, Rumunii, Węgier i Wielkiej Brytanii oraz reprezentancji instytucji europejskich, zabrzmiały słowa poparcia i solidarności z narodem ukraińskim.

Program konferencji obejmował cztery panele dyskusyjne. Pierwsze dwa były poświęcone geopolityce. Panel na temat bezpieczeństwa w kontekście polityki Rosji moderował poseł na Sejm RP Krzysztof Szczerski. Moderatorem drugiego panelu, poświęconego pogłębieniu integracji państw Europy Środkowo-Wschodniej, był Richárd Hörcsik, Przewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Parlamentu Węgier. W ciągu konferencji zabrało głos kilkudziesięciu mężów stanu i działaczy z państw karpackich.

Sytuacja na Ukrainie była jednym z głównych tematów Konferencji. Chociaż oficjalne stanowisko rządów krajów Grupy Wyszehradzkiej wobec rozwiązywania kryzysu na Ukrainie różni się od polskiej i litewskiej strategii a jednak wszyscy uczestnicy konferencji wykazywali poparcie dla niepodległości i integralności Ukrainy. „Ukraina w naszych sercach, Ukraina w naszych zobowiązaniach”, – powiedział poseł Krzysztof Szczerski. Poseł na Sejm RP, zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski dodał, że: „Ukraina ma prawo oczekiwać na wsparcie. Musimy pomóc Ukrainie. Musimy znaleźć broń, która pomoże Ukrainie wygrać wojnę. Ponieważ naszą racją stanu jest wsparcie integralnej i demokratycznej Ukrainy”.

Uczestnicy konferencji z zaniepokojeniem mówili także o rosyjskiej postmodernistycznej dyktaturze (poseł Krzysztof Szczerski) i o tym, że na świecie trwa już zimna wojna, co stanowi nowe zagrożenie dla państw na wschodzie Europy.

Podczas dyskusji zabrzmiały słowa poparcia dla polityki otwartych drzwi NATO stosownie demokratycznych państw Europy Wschodniej. Z kolei zgodzono się, że warto dążyć do powstania i pogłębienia ściślejszej integracji związku politycznego państw Europy Środkowo-Wschodniej przekraczającego granice Unii Europejskiej. Związku do którego może dołączyć się m.in. Ukraina.

Wszyscy uczestnicy konferencji byli zgodni z tezą, że państwa Europy Karpat powinny szukać wspólnego mianownika, szukać tego, co łączy narody tego regionu. W tym kontekście zastanawiano się nad procesem kształcenia elit w państwach Bałtycko-Czarnomorsko-Adriatyckiego Międzymorza. Uczestnicy konferencji, świadomi tego, że Europa Karpat musi mówić jednym głosem i wspólnie bronić wartości wolności i demokracji.

Biuro prasowe ZSzP w Żytomierzu

GK

 

Zdjęcia z Forum

{morfeo 640}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *