Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Polscy przedsiębiorcy w obliczu wojny w Ukrainie – specjalne rozwiązania prawne

Polscy przedsiębiorcy w obliczu wojny w Ukrainie – specjalne rozwiązania prawne

Fot. Interfax

Wielu polskich przedsiębiorstw odczuwa negatywne skutki rosyjskiej agresji militarnej na Ukrainę. Prowadzenie przedsiębiorstwa w obliczu działań wojennych nie jest kwestią oczywistą i łatwą, bo wpływ wojny na stosunki zobowiązaniowe znacząco destabilizuje, a w niektórych przypadkach kończy zawarte wcześniej relacje.

Zaistniała sytuacja wymusza podejmowanie szybkich i zdecydowanych działań i niejednokrotnie bardzo trudnych decyzji biznesowych. Najbliższe Seminarium Prawne dla Biznesu poświęcone zostanie w całości sytuacji prawnej polskich przedsiębiorców w obliczu konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Legalizacja pobytu, prawo do wykonywania pracy oraz obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu obywateli Ukrainy – to regulacje prawne z zakresu prawa pracy, na które w szczególności zostanie zwrócona uwaga.

Inną kwestią jest wpływ wojny na stosunki zobowiązaniowe. Podczas seminarium zostanie omówiona kwestia m.in. trudności w spełnieniu świadczeń wynikających z zaciągniętych zobowiązań, nieprzewidzenie przez strony przy zawieraniu umowy wpływu zmiany stosunków na wykonanie zobowiązania.

Warto zwrócić uwagę na kwalifikacje prawne pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy tj. zasady zaliczania darowizny do kosztów uzyskania przychodu, zasady odliczenia od dochodu kwoty dokonanej darowizny, warunki zapłaty należnego podatku VAT w przypadku nieodpłatnego przekazania towarów, udostępniania firmowych samochodów, czy nieruchomości na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą podatnika.

Wielu przedsiębiorców jest zaangażowanych w niesienie pomocy, poprzez przekazywanie darowizn pieniężnych, czy rzeczowych, uczestniczy w wielu zbiórkach. Wielu udostępnia również swoje lokale z przeznaczeniem na mieszkania dla osób uciekających przed wojną. To wszystko niesie za sobą określone konsekwencje podatkowe. Wielu zatrudnia obywateli Ukrainy dając im szansę na nowe i lepsze życie. Dlatego wspomnieć należy o szczególnych rozwiązaniach prawnych w zakresie prawa pracy, które zostały przyjęte 12 marca 2022 r. ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Słowo Polskie za: Uniwersytet Białystok, 11 kwietnia 2022 r.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *