Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Polonijne Spotkanie z Historią Najnowsza

Polonijne Spotkanie z Historią Najnowsza

W dniach 3 – 12 lipca 2017 r. Instytut Pamięci Narodowej (IPN) w Warszawie zorganizował dla nauczycieli polonijnych i organizatorów nauczania historii i języka polskiego poza granicami Polski XI spotkanie z „Historia Najnowsza”.

W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele polonijni z całego świata m. in. Ukrainy, USA, Kanady, Łotwy, Rosji, Tunisu, Irlandii, Francji, Belgii.

Gościom przedstawiono wykłady wybitnych profesorów, doktorów nauk historycznych, które dotyczyły polskiej drogi do niepodległości. Prelekcje obejmowały tematy o sytuacji politycznej Polski w dwudziestoleciu międzywojennym, twórcach polskiej niepodległości, powstania polskiego państwa podziemnego, represjach niemieckich i sowieckich wobec obywateli polskich podczas II wojny światowej, Żołnierzach Wyklętych, śledztwie katyńskim, oporze społecznym wobec władzy komunistycznej oraz solidarność – ruch społeczny, który obalił komunizm. Odbyły się również warsztaty przygotowujące do prowadzenia atrakcyjnych zajęć i dziećmi i młodzieżą, turnie debat oksfordzkich oraz wizyty edukacyjne w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, Muzeum Katyński, Archiwum IPN, oglądanie filmów dotyczących tematu spotkań oraz zapoznania się z projektami polonijnymi na rok 2018. Zwiedzanie Warszawy: Łazienki Królewskie, Starówka, wizyta w na cmentarzu gdzie odbywają się prace Biura Poszukiwań i identyfikacji IPN (Powązki, Kwatera „Ł”).

Uczestnicy spotkania mieli możliwość przedstawienia prezentacji miejsc pamięci związanych z historią Polski oraz w miejscach gdzie mieszkają. Eugenia Brylant, Prezes Związku Polaków im. Władysława Reymonta w Chmielniku, opowiedziała o swoim rodzinnym Chmielniku, kościele Św. Trójcy, który powstał w latach 1362 i w którym był ochrzczony Ignacy Jan Paderewski, mogile matki premiera II RP we wsi Kuryłówce, zamku ośmiokątnym z blankami i przyporami (z których tylko sześć przetrwało do dziś) zbudowany na podstawie postanowienia króla Polski w 1534 roku w celu ochrony przed licznymi najazdami. Wspomniano również o cmentarzu w Chmielniku, gdzie znajdują się krypty polskich rodzin z XVIII-XIX wieków, a także mogile Adolfa Mostowskiego (1840-1904), polskiego poety i komediopisarz, artysty, malarza herbu Dołęga.

Po zakończeniu warsztatów ich uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu „Polonijne Spotkania z Historia” oraz materiały dla dalszego zapoznania się z historia Polski, prowadzenia lekcji w swoich placówkach nauczania, a także różne gry dydaktyczno-edukacyjne, planszowe, mapy i książki.

W imieniu wszystkich uczestników składamy wielkie podziękowanie dla pracowników Instytutu Pamięci Narodowej oraz lektoratom za informacje i organizacje spotkania, szczególne podziękowanie Pani Oldze, która koordynowała to spotkanie od samego początku i do końca.

Eugenia Brylant, 16.07.17 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code