Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Stosunki polsko-ukraińskie » „Politechnika Lwowska” zainicjowała polsko-ukraińską współpracę w dziedzinie IT

„Politechnika Lwowska” zainicjowała polsko-ukraińską współpracę w dziedzinie IT

Z inicjatywy Uniwersytetu „Politechnika Lwowska” oraz przy wsparciu kilku czołowych poskich uniwersytetów technicznych, podpisano porozumienie o stworzeniu sieci uniwersytetów, działającej na rzecz wzmocnienia współpracy w zakresie „systemów inteligentnych” i mikrosystemów intelektualnych.

Podpisanie odpowiedniej umowy o współpracy odbyło się we Lwowie. Wymieniona wyżej umowa przewiduje oprócz polskich uczelni technicznych, współudział także kilku czołowych uniwersytetów niemieckich. Zaproszeni są także inne krajowe i zagraniczne uczelnie, które zechcą dołączyć do pogłębienia współpracy w tej dziedzinie. Ogólnie, nowa sieć skoncentruje swoje wysiłki na integracji środków i na zachęceniu wymiany naukowej, akademickiej i kulturalnej pomiędzy uniwersytetami kierunków technicznych.

W przemówieniu otwierającym uroczystość z okazji podpisania dokumentu, rektor uniwersytetu „Politechnika Lwowska” Jurij Bobało przypomniał, że poprzednia umowa w tej dziedzinie była zatwierdzona jeszcze podczas forum polskich i ukraińskich rektorów w Kijowie, na którym porozumiano się o rozpoczęciu współpracy w tworzeniu Centrum Postępowych Metod Pracy na Politechnice Lwowskiej. Ze strony Politechniki Lwowskiej dokument podpisał rektor Jurij Bobało, ze strony Politechniki Wrocławskiej – profesor Tadeusz Winckowski, ze strony Politechniki  Poznańskiej – rektor Tomasz Łodygowski, Politechniki Łódzkiej – wicerektor Dariusz Gawin.

Jak powiedział jeden z inicjatorów tego nowatorskiego pomysłu, wicerektor Politechniki Lwowskiej profesor Oleg Matwijkiw, ostatnio przeprowadzono kilka udanych spotkań i negocjacji z polskimi partnerami. Ważną rolę w realizacji projektu odegrał Tadeusz Winckowski i kierownik zakładu Computer Aided Design Politechniki Lwowskiej profesor Mychajło Łobur. Zauważmy, że sieć ma na celu – zapewnienie rozwoju „inteligentnych” systemów i technologii intelektualnych oraz rozwój ośrodku badawczego Centrum Postępowych Metod Pracy (Centre of Excellence) przy Politechnice Lwowskiej. Potrzebna jest koordynacja wysiłków w opracowaniu mapy drogowej przy tworzeniu tego centrum; w przygotowaniu i podaniu wspólnych propozycji projektowych, przeznaczonych dla konkursów projektów UE i projektów krajowych; w uzgodnieniu badań naukowych i promocji startup w dziedzinie high-tech.

Igor Gałuszczak, Lwów, opracowanie Lidia Baranowska, 24.06.17 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code