Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » Otwarcie wystawy fotograficznej „POLSKIE ŚLADY NA ŻYTOMIERSZCZYŹNIE” w Żytomierzu

Otwarcie wystawy fotograficznej „POLSKIE ŚLADY NA ŻYTOMIERSZCZYŹNIE” w Żytomierzu

17 października w Gnatyuk Art. Center odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej „Polskie Ślady na Żytomierszczyźnie”.

Przygotowana ekspozycja składa się z ponad 50 zdjęć dokumentujących obecny stan polskich kościołów, pałaców i dworów, jakie przetrwały na Żytomierszczyźnie.

Swoją obecnością imprezę zaszczycili: zastępcę Attache Obrony przy Ambasadzie RP na Ukrainie płk Pani Agnieszka Malczewska, dyrektor Domu Polskiego w Żytomierzu dr Irena Perszko, prezes Polskiego Stowarzyszenie w Lubarze Jarosława Pawluk, prezes Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia „Polonia Zwiagelszczyzny” w Nowogrodzie Wołyńskim Julia Wowk,  wice-prezes Stowarzyszenia Polaków im. J. Pawła II w Bykówce Alla Pogrebniak,  prezes Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia im. H. Sienkiewicza w Malinie Katarzyna Rudenko, prezes Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Romanowie Olga Myczkowska, prezes Stowarzyszenia Kombatantów Wojska Polskiego Żytomierszczyzny płk Zygmunt Wengłowski, prezes Związku Nauczycieli Polskich Żytomierszczyzny Mirosława Starowierow, kierownik Chóru im. J. Zarębskiego Jan Krasowski, kierownik zespołu „Poleskie Sokoły” Jan Boczkowski, proboszcz Parafii św. Jana z Dukli w Żytomierzu ks. Piotr Nowoselski. Na naszym spotkaniu był obecny także przedstawiciel Konsulatu Honorowego Słowenii Pan Igor Greczkowski. Udział w wystawie wzięli również uczestnicy Międzynarodowego Młodzieżowego Forum „Głos Młodzieży w Międzynarodowym Dialogu” który odbywał się w Żytomierzu w dniach 15-17 października oraz członkowie polonijnych organizacji.

W ramach otwarcia wystawy zaprezentowano kilka prezentacji oraz wideo, dzięki którym mogliśmy dowiedzieć się więcej o historii tych obiektów, a nawet odkryć dla siebie istnienie takich obiektów.

Naszym gościom zaproponowaliśmy do oglądania film o Kościele pw. św. Klary we wsi Gorodkiwka (rejon andruszowski) i film dot. historii Pałacu Adolfa Grocholskiego we wsi Czerwone (rejon andruszowski). Te filmy zostały przygotowane w ramach projektu „Głos Polonii TV” O najważniejszym.

Członek Klubu, Julia Nowicka, przygotowała prezentację dot. historii rodziny Hańskich oraz majątku, który pozostał po nich we wsi Werchiwnia (rejon rużyński). O historii rodziny Szlenkierów, która była przykładem nowej klasy przedsiębiorców w wieku XIX i zostawiła po sobie kilka obiektów we wsi Nowy Zawód opowiadał historyk z Nowego Zawodu Pan Włodzimierz Denysewicz.

Film o Klasztorze Karmelitów Bosych w Berdyczowie, pokazywał zabytkowy zespół klasztorny ufundowany w 1630 r. dla zakonu karmelitów przez wojewodę Janusza Tyszkiewicza, który przez wieki był najważniejszym miejscem kultu religijnego, nauki i kultury. Ten film 2019 roku, przygotowany przez o. Rafała Myszkowskiego, przeora klasztoru karmelitów Bosych w Berdyczowie oraz sióstr ze zgromadzenia św. Teresy od Dziesiątka Jezus.

O historii powstania i działalności Kościoła seminaryjnego pw. św. Jana z Dukli dowiedzieliśmy się z przygotowanego filmu przez order franciszkanów. Po prezentacji filmu, głos zabrał proboszcz parafii św. Jana z Dukli ks. Piotr Nowoselki. W swoim wystąpieniu proboszcz parafii bardzo cieszył się, że młodzież, a także osoby starsze, zainteresowani są historią naszego kraju. I w przedłużeniu tej wystawy, zaproponował umieścił ją w ścianach kościoła Seminaryjnego.

Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu wystawy autorowi tych zdjęć, wędrowcu Panu Petrowi Hruszko, który bezpłatnie udostępnił nam zdjęcia.

Wspominając o historii Żytomierszczyzny, warto powiedzieć, że obwód żytomierski jest jednym z 24 obwodów Ukrainy. Utworzony został 22 września 1937 roku jako jednostka administracyjna Ukrainy Radzieckiej. W wiekach od V do VII terytorium obwodu żytomierskiego zamieszkiwały plemiona wschodniosłowiańskie. W XI i XII wieku ziemie wchodziły w skład Rusi Kijowskiej. W drugiej połowie XII wieku terytorium należało do księstwa kijowskiego. W latach 1350-1360 wschodnia część Wołynia przeszła do Litwy. Po podpisaniu Unii Lubelskiej w 1569 roku ziemi wołyńskie stały się częścią Rzeczypospolitej. Żytomierz był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego oraz stolicą województwa kijowskiego po 1667 roku. Po II rozbiorze Polski tereny te znalazły się pod władzą imperium rosyjskiego. W 1797 roku weszły do guberni wołyńskiej i częściowo do guberni kijowskiej. Centrum guberni wołyńskiej od 1804 roku stał Żytomierz. Po dziś dzień zamieszkuje Żytomierszczyznę wielu Polaków.

Organizatorem uroczystości wystąpiła Obwodowa Organizacja Społeczna „Studencki Klub Polski”. Partnerem przedsięwzięcia jest Dom Polski w Żytomierzu.

Projekt objęty wsparciem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Wystawę można będzie oglądać w Gnatyuk Art. Center do końca października br., zapraszamy wszystkich chętnych do oglądania!

Walentyna Jusupowa, Studencki Klub Polski w Żytomierzu, 22 października 2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code