Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Winnicki » Olimpiada Historii Polski na Ukrainie. Winnicka edycja

Olimpiada Historii Polski na Ukrainie. Winnicka edycja

W sobotę 11 listopada 2017 r. o godninie 10.00 w Winnicy po raz pierwszy odbyła się Olimpiada Historii Polski.

W pomieszczeniu Szkoły-Liceum Nr 7 zebrało się około 30 uczniów polskiego pochodzenia z różnych szkół obwodu winnickiego. Uczestnikami Olimpiady byli uczniowie klas IX-XI szkół ukraińskich zainteresowani historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem miejscowych Polaków.

Symbolicznie Olimpiada Historii Polski odbyła się w Winnicy  11 listopada ,w 99. rocznicę  odzyskania przez Polskę Niepodległości. Na  początku odbył się krótki Apel Niepodległościowy podczas, którego wspólnie odśpiewano Hymn Narodowy, uczniowie recytowali wiersze patriotyczne, przygotowali prezentację tematyczną oraz brzmiała muzyka Szopena w wykonaniu kwartetu smyczkowego „Tetra”.

Na święto zawitali również przedstawiciele Konsulatu Generalnego w Winnicy  pani Konsul Alicja Zyguła oraz Piotr Zmyślony.

Organizatorami Olimpiady Historii Polski na  Ukrainie, która została przeprowadza również w Winnicy są: Fundacja Wolność i Demokracja, Polskie Towarzystwo Historyczne, Centrum Rozwoju i Partnerstwa „Polonia”.
Głównym celem Olimpiady Historii Polski na Ukrainie będącej częścią składową projektu „Biało-Czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce na Ukrainie” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku – jest popularyzacja wśród młodzieży zamieszkałej i uczącej się na Ukrainie wiedzy o historii Polski, rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii Polski, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży i poprzez to wsparcie odradzania się polskiej tożsamości na Ukrainie.
Zakładanymi celami szczegółowymi są między innymi: identyfikacja, wspieranie i promowanie najzdolniejszych uczniów zainteresowanych historią Polski i stymulowanie ich rozwoju,  wspieranie i promowanie nauczycieli szkół ukraińskich zaangażowanych w pracę z uczniem zdolnym, doskonalenie umiejętności historycznych uczniów, w tym zwłaszcza w zakresie interpretacji historycznej oraz tworzenia narracji historycznej,  stworzenie warunków motywujących uczniów do pogłębiania wiedzy na temat historii Polski na tle dziejów powszechnych, ze szczególnym uwzględnieniem regionu środkowoeuropejskiego.

Organizacja Olimpiady stanowi realizację zadań związanych z edukacją historyczną, popularyzacją historii Polski oraz rozwijaniem świadomości historycznej dzieci i młodzieży;

olimpiada składaja się z następujących etapów:  I etap eliminacje szkolne, II etap eliminacje okręgowe, III etap eliminacje centralne (finał).

Testy pisemne zostały dostarczone Komisji I stopnia przez Komitet Główny w zapieczętowanej kopercie, której komisyjne otwarcie w obecności przedstawicieli konsulatu  odbyło się w momencie rozpoczęcia eliminacji pisemnych.

Po upłynięciu czasu rozwiązywania testu, Komisja w składzie: Piotr Zmyślony, Helena Humeniuk, Eugenia Brylant, Maryna Balzan i Maria Kozyrska-Mazur zabezpieczyła prace umieszczając je przez zapieczętowanie w specjalnej koperci i odesłała wraz z listą uczestników i protokołem do komisji eksperckiej w Warszawie.

Wyniki eliminacji I stopnia wraz z listą osób zakwalifikowanych do II stopnia zostaną ogłoszone w ciągu 2 tygodniu od wpłynięcia ostatnich pakietów testowych do komisji eksperckiej, nie później niż 30 dni po przeprowadzeniu eliminacji I stopnia.  Komitet Główny sporządza ranking punktowy kandydatów ze wszystkich Komisji I stopnia i ustala liczbę osób zakwalifikowanych do eliminacji II stopnia.

Laureatom, finalistom i uczestnikom finału przysługują nagrody rzeczowe. Trzem laureatom Olimpiady zostaną zapewnione możliwości podjęcia studiów na kierunku historia lub pokrewnych wg zasad określonych przez Rektorów uczelni.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz piękne nagrody książkowe   ufundowane przez Konsulat Generalny w Winnicy. Na zakończenie wspólnego świętowania Dnia Odzyskania Niepodległości wszystkich uczestników czekał poczęstunek oraz przyjemne rozmowy w wąskim gronie rodaków.

Aleksy Mazur, CRP „Polonia”, 15.11.17 r.

lp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code