Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » OK (ocenianie kształtujące) – nowe spojrzenie na nauczanie

OK (ocenianie kształtujące) – nowe spojrzenie na nauczanie

„Słyszałem i zapomniałem.
Widziałem i zapamiętałem.
Zrobiłem i zrozumiałem”.

Konfucjusz

Kolejne szkolenie dla nauczycieli języka polskiego z Ukrainy „Kształtowanie umiejętności uczenia się języka polskiego uczniów na różnych poziomach edukacyjnych” odbyło się w dniach 29 września – 1 października 2017 r. w Iwano-Frankiwsku.

Organizatorem była Fundacja „Wolność i Demokracja” przy wsparciu finansowym Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach realizacji projektu: „Exercitia. Program doskonalenia nauczycieli przedmiotów ojczystych z Białorusi, Niemiec i Ukrainy”.

Przez trzy dni trwały intensywne zajęcia, wrzała pracą w grupie, tworzono mapy myśli. Uczestnicy spotkania zdobywali nową wiedzę oraz zapoznawali się z ocenianiem kształtującym. Dzięki wspaniałym trenerom, takim jak Zofia Domaradzka-Grochowalska i Andrzej Pery ,nauczyciele określali cele lekcji i uczyli się formułować je w języku zrozumiałym dla ucznia. W trakcie zajęć zrozumieli na ile  ważne jest ustalanie z uczniami kryteriów oceniania, czyli tego, co będzie brane pod uwagę przez nauczyciela przy ocenianiu pracy ucznia, stosowanie informacji zwrotnej, budowanie atmosfery uczenia się, pracując z uczniami i rodzicami oraz wprowadzanie samooceny i oceny koleżeńskiej.

Czas mijał bardzo szybko. Wszyscy byli zadowoleni z profesjonalnie i interesująco przeprowadzonych zajęć, w których każdy brał udział w pełni zaangażowany , dając z siebie  maksimum. Wiedzę zdobytą na szkoleniach uczestnicy obiecali stosować nie tylko na swoich zajęciach, ale i w życiu osobistym.

Podczas tych  spotkań rozumieli, że trzeba zmieniać podejście do nauczania i uczenia się. Angażować się i dawać informację nie tylko nauczycielom, uczniom, a również i rodzicom. Tylko współpracując i  rozumiejąc  dlaczego to robimy, możemy osiągnąć postawione przed sobą cele. Tylko rozumiejąc „jak proces uczenia w szczegółowy sposób wpływa na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, co ma znaczenie z punktu widzenia planowanych rezultatów z jakimi młody człowiek ma ukończyć szkołę” i jacy ważni są nauczyciele w życiu każdego ucznia, jaką ogromną odpowiedzialność biorą oni na siebie, tylko wtedy możemy określić te cele, które naprawdę chcemy osiągnąć.

To szkolenie jest ściśle związane z programem „Szkoła współpracy”, który w 2016 roku Zofia Domaradzka-Grochowalska i Andrzej Pery prowadzili razem ze swoimi uczniami-edukatorami w Winnicy. Jestem przekonana, że cel aby „wzbudzić w uczestnikach refleksje nad sobą w roli Nauczyciela w szkole XXI wieku oraz ogromnej roli, jaką odgrywają w życiu swoich uczniów” został osiągnięty.

Dziękujemy pani Marii Osiadacz, dyrektorowi Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku ,za dobrze wyposażone i przytulne miejsce dla nauczania. Ogromne podziękowanie Fundacji Wolność i Demokracja i pani Lilii Luboniewicz za pomysł i wspaniałą organizację szkolenia.Dziękujemy również  ,naszym   trenerom Zofii Domaradzkiej-Grochowalskiej i Andrzejowi Pery.którzy zainspirowali nas  do dalszej twórczej pracy. Czekamy na nowe ciekawe projekty i na nowe miłe spotkania!

Osobiście dziękuję wszystkim uczestnikom za cudownie spędzony czas ,a nauczycielom z Iwano-Frankiwska za miłą współpracę.

Tetiana Masłowa, 05.10.17 r.

lp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code