Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Dni otwarte KUL w Równem, Winnicy i Żytomierzu!

Dni otwarte KUL w Równem, Winnicy i Żytomierzu!

Nasz Uniwersytet jest najstarszym katolickim uniwersytetem Centralnej i Wschodniej Europy, w którym można uzyskać wykształcenie na wysokim poziomie oraz otrzymać państwowy dyplom prestiżowej europejskiej uczelni. W przyszłym roku Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II będzie świętował 100-lecie swojego istnienia.

KUL oferuje studia w języku polskim i angielskim na wszystkich poziomach nauczania (studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie). Aktualnie oferta edukacyjna KUL składa się z 47 kierunków studiów licencjackich i magisterskich, które są dostępne na 8 wydziałach. Pełną informację o kierunkach studiów i zasadach rekrutacji można znaleźć na naszej nowej stronie internetowej dla kandydatów na studia: www.kandydat.kul.pl

Obecnie nasz Uniwersytet liczy ponad 12 tysięcy studentów i doktorantów, w tym około 600 studentów cudzoziemców z ponad 30 krajów świata. Najwięcej studentów cudzoziemców pochodzi z Ukrainy – około 330 osób. Od 2015 roku na Ukrainie w Żytomierzu działa przedstawicielstwo naszego Uniwersytetu, gdzie kandydaci na studia i ich rodzice mogą bezpłatnie uzyskać pełną informację o możliwości studiów na KUL i złożyć wymagane dokumenty.

Dla kandydatów z Ukrainy, którzy w tym roku rozpoczną studia na KUL na zasadach odpłatności, przygotowaliśmy specjalną ulgę – możliwość obniżenia opłaty za studia o 25 % niezależnie od kierunku studiów. Oprócz tego od roku akademickiego 2017/2018 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w naszym Uniwersytecie otwiera się nowy kierunek studiów: „Doradztwo kariery i doradztwo personalne”. W ramach tego kierunku jest przewidziane bezpłatne kształcenie i stypendia dla 30 kandydatów z Ukrainy, którzy mogą podejmować studia na zasadach cudzoziemców.

Wszystkich zainteresowanych studiami na KUL zapraszamy do kontaktów z Sekcją Obsługi Kandydatów i Studentów KUL w Lublinie (Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; tel/ +48 81 445 42 16, e-mail: [email protected], skype: study-at-kul) lub z naszym przedstawicielem na Ukrainie: Informacyjno-edukacyjny punkt KUL na Ukrainie w Żytomierzu, вул. Театральна 17/20, каб. 116; телефон +38-098-343-69-90, e-mail: [email protected]

Освітня пропозиція Люблінського Католицького Університету Івана Павла ІІ для абітурієнтів з України!

Наш Університет є найстаршим католицьким університетом Центральної та Східньої Європи, де можна отримати добру освіту та диплом держаного зразка престижного європейського ВУЗу. В наступному році ми будемо святкувати 100-річчя від заснування нашого університету.

Ми пропонуємо повні програми навчання на польскій та аглійській мовах на всіх рівнях навчання (бакалаврат, магістратура і аспірантура). На сьогоднішній день освітня пропозиція КUL складається з 47 напрямків бакалаврського та магістерського навчання, яке можна отримати на 8 факультетах. Повну інформацію про напрямки навчання та правила прийому можна знайти на нашому новому сайті для абітурієнтів: www.kandydat.kul.pl

Наш університет нараховує понад 12 тисяч студентів і абітурієнтів, в тім близько 600 іноземців з понад 30 країн світу. Найбільше число іноземців — біля 330 студентів — приїхали до нас з України. З 2015 року на Україні в Житомирі діє наше представництво, де абітурієнти та їх батьки можуть безкоштовно отримати повну інформацію про можливості навчання та подати всі необхідні документи на вступ.

Для абітурієнтів з України, які в цьому році розпочнуть навчання в КUL на платній основі ми підготували можливість отримання пільги на 25 % незалежно від напрямку навчання. Крім цього з 2017/2018 навчального року в рамках Європейського соціального фонду в нашому університеті відкривається новий напрямок навчання “Профорієнтація та управління людським персоналом”. Він передбачає безкоштовне навчання та стипендію для 30 абітурієнтів з України, які можуть поступати за правилами прийому іноземців.

Всіх зацікавлених навчанням в КUL запрошуємо до контактів з Секцією обслуговування кандидатів і студентів KUL в Любліні (Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; tel/ +48 81 445 42 16, e-mail: [email protected], skype: study-at-kul) або з нашим представником в Україні: Інформаційно-освітній центр KUL на Україні в Житомирі, вул. Театральна 17/20, каб. 116; телефон +38-098-343-69-90, e-mail: [email protected]

Słowo Polskie, 07.05.17 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code