Jesteś tutaj: Home » Inne » O Publikacji „Wołyń za pierwszych Sowietów 1939-1941 T III”

O Publikacji „Wołyń za pierwszych Sowietów 1939-1941 T III”

W Przemyślu pod redakcją znanego historyka , dyrektora Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu dr. Stanisława Stępieńia opublikowano pracę naukową Wołyń za „pierwszych Sowietów” 1939-1941 T III.

Celem projektu było zabranie i opublikowanie drukiem ok. 200 kopii dokumentów obrazujących represje na ludności polskiej, dokonywane przez Sowietów, po ich wkroczeniu na wschodnie ziemie II Rzeczypospolitej 17 września 1939 r., ze szczególnym uwzględnieniem terenów Wołynia. W tym celu od początku projektu prowadzona była kwerenda w:

1) Państwowym Obwodowym Archiwum w Łucku;
2) Państwowym Obwodowym Archiwum w Równem.

Zebrane tam kopie dokumentów były przepisywane, tłumaczone z języka rosyjskiego i ukraińskiego na język polski, a następnie przygotowywano wyniki ich analizy. Po takim przygotowaniu były udostępniane w Bibliotece Instytutu zainteresowanym badaczom (tak w postaci kopii archiwalnych, jak i w wersji tłumaczonej na język polski), a najciekawsze z nich po opatrzeniu przypisami objaśniającymi i bibliograficznymi poszły do druku.

Opublikowane dokumenty przyczynią się do poszerzenia naszej wiedzy o losach Polaków i polskiego dziedzictwa kulturowego na byłych Kresach Wschodnich, a także pokażą, iż polityka sowiecka przyczyniła się do wzbudzenia wśród miejscowej ludności ukraińskiej negatywnego stosunku do Polaków na Wołyniu.

RECENZENCI Prof. dr hab. Roman Wysocki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) Prof. dr hab. Jan Pisuliński (Uniwersytet Rzeszowski).

Sergij Porowczuk za: PWIN, 22 kwietnia 2022 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *