Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Relacje z wydarzeń » „Nic dwa razy się nie zdarza…” – relacja z konkursu recytatorskiego w Winnicy

„Nic dwa razy się nie zdarza…” – relacja z konkursu recytatorskiego w Winnicy

Winnicki Instytut Doskonalenia Nauczycieli zorganizował w dniu 29 listopada br.,  konkurs recytatorski upamiętniający twórczość Wisławy Szymborskiej, a także innych polskich poetów. Regulamin konkursu przewidywał recytację wybranego wiersza Wisławy Szymborskiej oraz drugi, dowolny liryk polskiego poety. Uczestnicy konkursu zostali podzieleni na dwie kategorie wiekowe, obejmujące przedział wieku – od najmłodszych do najstarszych uczniów szkół miejskich oraz  stowarzyszeń polskich dla całego obwodu winnickiego. Udział zadeklarowało ponad 60 uczestników, na konkurs stawili się prawie wszyscy chętni recytatorzy, pojedynczym uczestnikom choroba uniemożliwiła wzięcie udziału w zmaganiach deklamatorskich.

Konkurs poprowadziła pani Łarysa Kowalenko, inicjatorka i popularyzatorka wielu inicjatyw edukacyjnych na rzecz środowiska polonijnego  i jednocześnie członek jury, zasiadającego pod przewodnictwem pana Jerzego Kowalewskiego, wykładowcy polonistyki Uniwersytetu Lwowskiego. Ponadto w pracach komisji uczestniczyli pani Urszula Zakrawacz, nauczyciel języka polskiego w Szarogrodzie, także pani Małgorzata ( nazwiska nie pamiętam) oraz Henryk Przywrzej, nauczyciel języka polskiego w Sobotnio- Niedzielnej Szkole przy Konfederacji Polaków Podola. W części inauguracyjnej konkursu uczestniczył także Konsul RP w Winnicy pan Damian Ciarciński, który powitał zebranych krótkim przemówieniem, podkreślającym wartość poezji w kulturze narodu. Pani Alicja Ratyńska, reprezentująca władze miejskie Winnicy, będące jednocześnie fundatorem nagród dla młodzieży, skierowała do uczestników krótkie przesłanie, podkreślając w nim  ciągłość tej szlachetnej inicjatywy popularyzującej polską poezję.

Prezentację rozpoczęli najmłodsi uczniowie. Trzeba podkreślić niezwykłe emocje, jakie towarzyszyły podczas recytacji wierszy, a także niezwykle staranne przygotowanie młodych recytatorów. Należy oddać także szacunek wszystkim nauczycielom, rodzicom oraz tym wszystkim,  którzy przygotowali najmłodszych do publicznych popisów – poziom recytacji, skądinąd trudnych wierszy – był bardzo wysoki, a w poszczególnych przypadkach można wręcz mówić o popisach recytatorskich.

Po półgodzinnej technicznej przerwie w szranki recytatorskie stanęła starsza młodzież. Jury wysłuchało z zachwytem dwadzieścia siedem poszczególnych wystąpień młodych deklamatorów, w przypadku których każdorazowy wybór  i punktacja okazała się niezwykle trudnym zadaniem, gdyż poziom zaprezentowany przez uczestników konkursu był niezwykle wysoki, można rzec nawet profesjonalny. W dwu przypadkach – uczniowie winnickiej Szkoły Nr 7 – wzbogacony był o równoczesną prezentacją multimedialną, inspirowaną twórczością poetki Wisławy Szymborskiej. Młodzieży, biorącej udział w konkursowych zmaganiach, należą się wyrazy uznania za taką postawę i niezwykle zaciętą rywalizację w zmaganiach recytatorskich.

Przed ogłoszeniem wyników konkursu została ogłoszona przerwa, po której wręczono nagrody i dyplomy uczestnictwa. Poniżej zamieszczam listę laureatów konkursu recytatorskiego, dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do wspaniałej atmosfery tego konkursy oraz tym wszystkim, którzy przygotowali młodzież do artystycznych zmagań. Laureatom życzę dalszych sukcesów, a wszystkim uczestnikom sukcesów w kolejnej edycji konkursu, wszak jak napisała poetka: „nic dwa razy się nie zdarza” – przed nami kolejna szansa w kolejnym, już przyszłorocznym konkursie.

Lista zwycięzców w konkursie recytatorskim

1 miejsce w kategorii 5-8 klasa
– Natalia Dymnicz (8 klasa, SP Nr 23, Winnica),
2 miejsce w kategorii 5-8 klasa
– Monika Białoszycka (5 klasa, „Świetlica Polska”, Winnica),
– Weronika Kurdybacha (8 klasa, SP Nr5, Żmerynka),
3 miejsce  w kategorii 5-8 klasa
– Juliana Pyłypenko (5 klasa, Niedzelna Szkoła języka polskiego przy SP im. T. Padury, Koziatyń),
– Ołesia Andronik (6 klasa, 6 klasa, Gorodkiwska, Kryżopolski r-n),
– Helena Kowalczuk (8 klasa, SP Nr 23, Winnica),

1 miejsce w kategorii 9-11 klasa
Jana Szafran (10 klasa, WKOZP),
2 miejsce w kategorii 9-11 klasa
Maryna Saulak (10 klasa, Kryżopol, SP Nr 1),
Mikołaj Gumeniuk (SP Nr 7, Winnica),
3 miejsce w kategorii 9-11 klasa
Włada Dmytruk (SP Nr 1, Koziatyń),
Jerzy Kałasznik (SP Nr 12, Winnica),
Jana Macedońska (11 klasa, Konfederacja Polaków Podola, Winnica).

HP

Zdjęcia z konkursu

{morfeo 234}


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *