Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Chmielnicki » Jest poparcie senackiej komisji dla projektu budżetu w zakresie pomocy rodakom za granicą

Jest poparcie senackiej komisji dla projektu budżetu w zakresie pomocy rodakom za granicą

W nowym roku będzie mniej pieniędzy na ten cel  z powodu, jak twierdzi wiceminister resortu spraw zagranicznych Pełczyńśka-Nałęcz, trudnej sytuacji budżetu polskiego państwa.

Senacka Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą poparła projekt budżetu w zakresie dotyczącym współpracy z Polonią za granicą, którego elementy przedstawili na czwartkowym posiedzenia komisji reprezentanci m.​in. MSZ, MKiDN, MEN oraz MNiSW. Podczas posiedzenia informacje na temat wysokości i przeznaczenia środków finansowych przewidzianych w budżecie państwa na 2014 r. w zakresie współpracy w Polonią i Polakami za granicą przedstawili członkowie zajmujących się tą tematyką resortów i urzędów.

MSZ planuje przeznaczyć na rzecz Polonii blisko 95 mln zł, w tym ze środków rezerwy celowej ok. 60 mln zł i ponad 34 mln zł ze środków będących w dyspozycji resortu. – W porównaniu z rokiem ubiegłym to mniej o ponad 3,5 mln zł. Spadek jest związany z koniecznością dokonania oszczędności i trudną sytuacją budżetu państwa – mówiła wiceszefowa resortu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Środki z rezerwy celowej mają być przeznaczone głównie na dotacje w ramach postępowania dotacyjnego „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”. Fundusze będące w dyspozycji ministerstwa zostaną przekazane m.​in. placówkom zagranicznym na realizację projektów polonijnych związanych z m.​in. polskim szkolnictwem za granicą, z pomocą dla Polonii i na kolonie dla młodzieży polonijnej w kraju. Część wspomnianych funduszy wesprze też polonijną działalność radiową i telewizyjną. Dopytywana przez senatorów o środki dla TV Polonia wyjaśniła, że umowa nie została jeszcze podpisana, ale toczą się rozmowy.

Resort Sportu i Turystyki na współpracę z Polonią przeznaczy ponad 670 tys. zł. Będą one przekazane m.​in. na upowszechnianie sportu np. poprzez letnie i zimowe igrzyska polonijne, a także zawody, turnieje i obozy sportowe dla Polonii zawierające elementy kulturo- i krajoznawcze oraz przybliżające tradycję i historię Polski. Resort zapowiada także m.​in. wydanie publikacji pokonferencyjnej nt. „Turystyka polonijna – stan i potrzeby”.

Na rzecz Polonii MEN planuje przekazać ok. 38 mln zł. Kwota ta pomoże m.​in. w organizacji kształcenia dzieci Polaków przebywających czasowo za granicą oraz wspomaganie nauczania języka polskiego i w języku polskim. Dotyczy to też zakupu podręczników, kierowania za granicę polskich nauczycieli i ich doskonalenie zawodowe. Część środków ma być także przeznaczona na kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapowiada wsparcie dla Polonii w kwocie ponad 27 mln zł. Resort koncentruje się głównie na przyjmowaniu na studia w kraju młodych osób pochodzenia polskiego, wspieraniu ich kształcenia w kraju zamieszkania, przyjmowaniu cudzoziemców na letnie kursy polskiego, wspieraniu nauczania polskiego na zagranicznych uczelniach i systemie poświadczania jego znajomości.

Podsekretarz stanu w resorcie Marek Ratajczak dopytywany przez członków komisji o wsparcie dla londyńskiego Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie wyjaśnił, że placówka nie ma oficjalnie statusu uczelni wyższej, jednak resort poszukuje sposobu udzielenia jej pomocy.

Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN Jacek Miler poinformował, że ministerstwo nie przeznacza specjalnych środków na rzecz Polonii, jednak organizacje polonijne mogą korzystać z dofinansowania projektów m.​in. z programu ministra „Dziedzictwo kulturowe – priorytet ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”. Pytany przez senatorów o sytuację Muzeum Polskiego w Rapperswilu, któremu grozi utrata siedziby mówił, że Szwajcarzy powołali grupę roboczą mającą przedstawić plany zagospodarowania zamku (obecnej siedziby placówki-red).

Resort spraw wewnętrznych ze swoich środków planuje przeznaczyć 14 mln jako rezerwę celową na pomoc dla repatriantów, w tym m.​in. dotacje na zasiłki, podnoszenie kwalifikacji zawodowych czy zapewnienie lokalu mieszkalnego. Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych na działania skierowane do Polonii wyda ok. 3,5 mln zł, które zostaną przeznaczone m.​in. na współpracę z zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi kombatantów, upamiętnianie udziału Polaków w walkach poza granicami kraju i pomoc materialną.

Na podstawie informacji PAP, bwp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code