Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Winnicki » „Mogiłę pradziada ocala od zapomnienia” w umowach kwarantanny

„Mogiłę pradziada ocala od zapomnienia” w umowach kwarantanny

W dniu 5 października Koziatyń i uczniów miejscowej Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej odwiedziła ekipa TVP Studio Wschód na czele z redaktor Grażyną Orłowską-Sondej.

W akcji sprzątania miejscowego cmentarza przy kościele pw. Matki Bożej Dobrej Rady oprócz miejscowej młodzieży wzięli udział także wolontariusze z Dolnego Śląska.

Ekipa TVP Studio Wschód spotkała się z uczestnikami akcji i przeprowadziła z nimi wywiad.

Na zabytkowym polskim cmentarzu w Koziatyniu aktualnie już nie odbywają się pochówki. Nekropolia jest położona obok bryły nowo wybudowanego pseudogotyckiego kościoła parafialnego. Cmentarz usytuowany jest w północnej części miasta, obok wieży wodociągowej i centralnego targu miejskiego.

Na cmentarzu do dziś przetrwało 25-35 krzyży oraz płyt nagrobnych, pochodzących z XVIII-XIX wieków, zgromadzonych w jednym miejscu i ustawionych względem siebie o równym odstępie. Te zabytki zostały ocalone przed zniszczeniem pod czas przeprowadzenia wykopu, przecinającego cały teren cmentarza przez lokalną firmę budowlaną w latach 90-ch ubiegłego wieku. Zidentyfikowanie dawnych napisów jest możliwe w przypadku 10-12 kamieni nagrobnych. Jeszcze 7 do 10 napisów, wytartych przez czas i przy pomocy wpływu atmosfery, da się odczytać po rzetelniejszym zbadaniu. Nazwiska osób pochowanych na cmentarzu, w dużej mierze pochodzenia polskiego, w liczbie 255, zostały wyryte na dwóch płytach granitowych, zamontowanych obok wejścia do kościoła na początku biężącego stulecia. Warto także zwrócić uwagę na pomnik nagrobny o wysokości 3 metrów, w postaci rzeźby anioła, depczącego gardło smoka. Ta rzeźba jest wykonana z białego marmuru i znajduje się w odległości 20 m od tylnej strony kościoła.

Słowo Polskie za: Natalia Czajkowska, Koziatyń, 27 października 2020 r.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *