Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Wiadomości z Ukrainy » Gospodarka » Migranci zarobkowi zamiast inwestorów pokrywają braki waluty zagranicznej

Migranci zarobkowi zamiast inwestorów pokrywają braki waluty zagranicznej

Okazało się, że przelewy pracowników z Ukrainy mają o wiele większe znaczenie dla stabilności ukraińskiej waluty krajowej niż bezpośrednie inwestycje zagraniczne, które w zeszłym roku były na poziomie 1,8 mld dolarów amerykańskich.

Jeżeli według wstępnych szacunków Narodowego Banku Ukrainy ilość przekazów z Polski na Ukrainę kanałami oficjalnymi i nieoficjalnymi wynosiła 1,35 mld dolarów w 2017 roku, to według najnowszych szacunków banku oraz na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego ta kwota była tak naprawdę dwukrotnie wyższa – 3,123 mld dolarów. Narodowy Bank zmienił metodę obliczania prywatnych przekazów pieniężnych na Ukrainę i ocenił je za okres 2015-2017.

W latach 2015-2017 oceny ilości waluty, nadchodzącej z najważniejszych krajów-partnerów, okazały się zaniżone z powodu szeregu czynników. Do  tego wniosku doszli w Banku Narodowym, po tym jak regulator otrzymał możliwość przeprowadzenia bardziej dokładnego szacunku ilości  prywatnych przekazów pieniężnych na Ukrainę, dzięki pojawieniu się nowych danych dotyczących migracji zarobkowej z Ukrainy, na podstawie ankiety Państwowej Służby Statystyki, oraz  ilości prywatnych przekazów pieniężnych na Ukrainę, obliczonych przez Banki Centralne Polski i Rosji.

Na podstawie zaktualizownej metody Bank Narodowy wymienił kwartalne i roczne ilości prywatnych transferów ostatnich 3 lat.

W konsekwencji ich oceny zwiększono:

w 2015 roku – na 1,8 mld dolarów do 7 mld dolarów
w 2016 roku – na 2,1 mld dolarów do 7,5 mld dolarów
w 2017 roku – na 2 mld dolarów do 9,3 mld dolarów

Odpowiednio, przyczyniło się to do poprawienie  rachunku bieżącego bilansu płatniczego:

w 2015 roku – z niedoboru w wysokości 0,2% PKB do nadwyżki w wysokości 1,8% PKB
w 2016 roku- wielkość deficytu z 3,7% PKB do 1,4% PKB
w 2017 roku- wielkość deficytu z 3,5% PKB do 1,6% PKB

Lidia Baranowska na podstawie informacji ukraińskich mediów, 26.03.18 r.

lp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code