Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Chmielnicki » Marsz dla Jezusa od Równego do Czerniowiec

Marsz dla Jezusa od Równego do Czerniowiec

Niedziela Palmowa, przypadająca w roku 2019 na 14 kwietnia jest jednym z 12 najważniejszych świąt Kalendarza Liturgicznego. W tym dniu przypominamy jak Chrystus na osiołku wjechał do Jerozolimy, a ludzie witali go gałązkami palmowymi i wołali Hosanna!

Procesje z palmami i gałązkami wierzb, w których uczestniczyli tysiące wiernych przeszli ulicami ukraińskich miast. W Równem na centralnym placu Niepodległości odbył się uroczysty marsz do kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Oprócz gałązek wierzby ludzie przynosili ze sobą palmy i jodły. W procesji w Równem wzięli udział także członkowie harcerskiego Hufca “Wołyń”.

W Kamieńcu Podolskim pogoda dopisała organizatorom procesji, która przeszła ulicami Starego Miasta do katedry św. św. Piotra i Pawła. Krótkie kazanie biskup ordynariusz diecezji kamieniecko-podolskiej wygłosił dosłownie na koniu. „Jezus zapłakał nad Jerozolimą, tak jak dzisiaj płacze nad naszym miastem. Przyjmijmy Jezusa jako naszego Króla. Jezus pragnie naszych serc! Hosanna Synowi Dawidowemu!” – mówił biskup Leon.

Biskup pomocniczy Radosław Zmitrowicz modlił się razem z wiernymi parafii rzymskokatolickich w Winnicy. O 9:30 z udziałem biskupa Radosława, prezesa polskiego IPN Jarosława Szarka oraz konsula generalnego RP w Winnicy odbyła się Msza w języku polskim, uwieńczona poświęceniem tablicy ks. Jana Lewińskiego w kościele kapucynów przy ul. Sobornej.

Główna procesja Niedzieli Palmowej w stolicy Wschodniego Podola tradycyjnie jest organizowana przez wspólnoty neokatechumenalne, działające w Winnicy. Setki ludzi, z pieśniami, gałązkami wierzb oraz palm, sprowadzonych specjalnie na tą uroczystość z Włoch, przeszli od Parku Miejskiego przez ulicę Soborną do kościoła Matki Bożej Anielskiej, gdzie odbyła się Msza święta, podczas której czytano pasję – opis Męki Pańskiej.

Polacy Bukowiny świętowali Niedzielę Palmową procesją i Mszą świętą w języku polskim w Bazylice Podwyższenia Krzyża Świętego w Czerniowcach. Przed kościołem odbyło się poświęcenie palm i gałązek wierzb.

Niedziela Palmowa rozpoczęła Wielki Tydzień, w czasie którego Kościół sprawuje zbawcze misteria dokonane przez Chrystusa, począwszy od Jego mesjańskiego wjazdu do świętego miasta Jeruzalem. Niedziela ta łączy zapowiedź tryumfu Chrystusa z opisem Jego Męki. Stanowią one dwa aspekty misterium paschalnego. W obecnej liturgii Niedzieli Palmowej akcent położony jest nie na błogosławieństwo palm, lecz na procesję na cześć Chrystusa Króla triumfalnie wjeżdżającego do Jeruzalem, dlatego kolor szat nie jest fioletowy jak dawniej, lecz czerwony, purpurowy, królewski. Godność królewską Chrystusa podkreślają antyfony i pieśni śpiewane w czasie błogosławieństwa palm i podczas procesji. Zalecana jest tylko jedna procesja poprzedzająca główną Mszę św. Jeśli nie ma procesji, stosuje się uroczyste lub zwykłe wejście ze śpiewem antyfony lub pieśni o wjeździe Chrystusa do Jerozolimy. Tam, gdzie nie można celebrować Mszy św., sprasowuje się liturgię słowa Bożego o mesjańskim wjeździe i o Męce Pańskiej.

Sergij Porowczuk, ks. Jarosław Giżycki, w tekście wykorzystano fragment artykułu „Niedziela Palmowa Męki Pańskiej” ks. Czesława Krakowiaka, zdjęcia KG RP w Winnicy, 14 kwietnia 2019 r.

Procesja Niedzieli Palmowej w Winnicy

Procesja w Kamieńcu Podolskim

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code