Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » Mamy nadzieję, że sprawiedliwość zwycięży

Mamy nadzieję, że sprawiedliwość zwycięży

Polacy Żytomierza zwrócili się do władz lokalnych z prośbą zwrócenia budynku, który przed 1919 r. był własnością rzymskokatolickiej parafii pod wezwaniem Świętej Zofii.

Zbieranie podpisów pod petycją do gubernatora  Sergiusza Ryżuka, wśród polskich organizacji pozarządowych, zostało zainicjowane przez Zjednoczenie Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie. Prawie wszystkie polskie organizacje miasta Żytomierz już poparli tą inicjatywę.

Historia

Na początku XX wieku przy żytomierskiej katedrze rzymskokatolickiej, dzięki staraniom łuckiego wice-dziekana księdza Feliksa Sznarbachowskiego, został wybudowana plebania.  Mieszkali w niej kapłani, którzy pracowali w parafiach i szkołach oraz księża emeryci. W plebanii mieściła się także sala spotkań dla duchowieństwa oraz diecezjalne muzeum.

W 1919 roku bolszewicy odebrali parafii ten budynek. Dzisiejsze ukraińskie władze wciąż nie mają zamiaru zwracać go prawowitym właścicielom i urządzili w nim obwodowe muzeum krajoznawcze.

Plebania przy katedrze św. Zofii zawsze była własnością i służyła potrzebom parafii. Dziś młodzież i dzieci Żytomierza licznie uczestniczą w katechezach oraz zajęciach modlitewnych –  „Legionie Maryi”, „Legionie Jezusa” (wśród uczestników są także osoby niepełnosprawne), „Żywa Woda”, przygotowaniach do Pierwszej Komunii, Ruchu Rodzin Nazaretańskich, Kółkach rodzinnych, Modlitewnej wspólnocie „Obóz”.
Prężnie działają i krzewią polskość i wiarę katolicką trzy chóry parafialne: „Dzwoneczki”, „Savio”, Chór Katedralny oraz Poleskie Sokoły.

Zajęcia te na razie odbywają się w salach o łącznej powierzchni 90 metrów kwadratowych z niskimi sufitami, wprost nad ubikacją.

 

Petycja polskiej społeczności, dotycząca zwrotu budynku, który przed 1919 r. należał do parafii rzymskokatolickiej Katedry sw. Zofii w Żytomierzu

Szanowny Sergiuszu Mykołajewiczu!

Żytomierszczyzna jest tradycyjnie tolerancyjnym regionem. Tutaj w spokoju i harmonii mieszkają obywatele różnych narodowości i religii. Najcenniejszym skarbem regionu są etniczna, religijna i kulturowa różnorodność, które wzbogacają kulturę całej Ukrainy. Wspaniałym osiągnięciem Ziemi Żytomierskiej jest międzynarodowy i międzyreligijny spokój i zrozumienie.

Od wieków na Żytomierszczyźnie mieszkają Ukraińcy, Polacy, Białorusini, Rosjanie i przedstawiciele innych narodowości. Wyjątkowo tutaj mieszka największa ilość Polaków i rzymskokatolików na Ukrainie. Tradycja Kościoła Zachodniego jest głęboko zakorzeniona w kulturze naszego kraju.

Władze obwodu troszczą się o wiernych. Dobrym przykładem tej mądrej polityki jest zwrócenie wiernym ukraińskiego kościoła prawosławnego świątyni Świętego Krzyża na Górze Zamkowej oraz Domu Biura Diecezjalnego w  Żytomierzu. Jest to duże osiągnięcie w rozwoju życia duchownego naszego obwodu. Wspieramy i witamy te działania. Ale dla triumfu sprawiedliwości historycznej społeczeństwo oczekuje od obwodowego samorządu dalszych kroków. Bo w Żytomierzu mieszka wielu wiernych innych wyznań. Ponadto, tutaj jest skoncentrowana największa liczba parafii rzymskokatolickich na Ukrainie.

Dzięki Bogu, że nie jesteśmy podzielone na „sorty”, w zależności od pochodzenia lub wyznania. Przecież obywatele Ukrainy są równi, niezależnie od religii czy pochodzenia narodowego. Wierni Kościoła rzymskokatolickiego mają nadzieję że Pan, Panie Sergiuszu Mykołajewiczu, będzie traktował nas nie gorzej, niż prawosławnych. Pańska, Sergiju Mykołajewiczu, sprawiedliwość w duchu ekumenicznej harmonii, daje powód do nadziei, na kolejne działania.

Wiele lat wierni Kościoła rzymskokatolickiego z nadzieją czekają od miejscowego samorządu na kolejne kroki codo wspierania ich dążenia do krzewienia wiary przodków, a parafianie z Katedry św. Zofii — najstarszej świątyni w Żytomierzu — wciąż mają nadzieję na triumf prawdy i sprawiedliwości.

Szanowny Panie gubernatorze, my, wierni Kościoła rzymskokatolickiego, a także Polacy  Żytomierszczyzny oraz przedstawiciele polskich organizacji narodowo-kulturalnych, apelujemy do Pana i oczekujemy pomocy w sprawie ułatwienia zwrotu wiernym budynku, w którym obecnie mieści się muzeum krajoznawcze. Ten dom zawsze był własnością parafii i częścią kompleksu zabytkowej zabudowy Katedry św Zofii w Żytomierzu. Katedralne wspólnoty parafialne, które prowadzą aktywne życie społeczne, naprawdę potrzebują tego budynku. Prosimy wrócić wiernym historyczny budynek, który przed 1919 rokiem należał do kompleksu historycznej zabudowy rzymskokatolickiej Katedry św. Zofii w Żytomierzu.

11.07.2013,  m. Żytomierz

Podpisy pod Petycją:

1. Żytomierska obwodowa Młodzieżowa Publiczna Organizacja „Związek Szlachty Polskiej”, prezes Natalia Kostecka-Iszczuk;
2. Czasopismo „Głos Polonii” (Popular Science Magazine), redaktor naczelny Włodzimierz Iszczuk;
3. Żytomierski Obwodowy Oddział Związku Polaków na Ukrainie,  prezes Wiktoria Laskowska-Szczur;
4. Korosteńska Miejska Spółka Polaków na Ukrainie,  prezes Wanda Laskowska;
5. Chór im. J. Zarębskiego, kierownik Jan Krasowski;
6. Związek Nauczycieli Polskich Żytomierszczyzny,  prezes  Mirosława Starowierowa;
7. Polskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe w Żytomierzu,  prezes Mikołaj Warfołomiejew;
8. Teatr Polski im. J. I. Kraszewskiego i Polskie Studium Teatralne w Żytomierzu, prezes Mikołaj Warfołomiejew;
9. Żytomierska Obwodowa Społeczna Młodzieżowa Organizacja „Asocjacja Polaków Żytomierszczyzny”, wiceprezes Bodiszewski;
10. Chór „Poleskie Sokoły”, Prezes artystyczny Jan Boczkowski;
11. Polski Dziecięcy Śpiewający Zespół „Dzwoneczki”, kierownik Jadwiga Poliszczuk;
12. Stowarzyszenie Lekarzy Polskiego Pochodzenia im. Św. Łukasza,  prezes Roman Wąsowicz;
13. Polskie Towarzystwo Naukowe w Żytomierzu, prezes Iryna Baładyńska;
14. Katolicki Klub Sportowy „Polonia”, wiceprezes W. Gajewski;
15.  Katolicka gazeta polsko-ukraińska „Zamkowa Góra”, redaktor naczelny Włodzimierz Białecki;
16. Studencki Klub Polski w Żytomierzu, prezes Walentina Jusupowa.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code