Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Stosunki polsko-ukraińskie » LITPOLUKRBRIG otrzymała imię Konstantego Ostrogskiego

LITPOLUKRBRIG otrzymała imię Konstantego Ostrogskiego

Fot. http://www.defence24.com

Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada z siedzibą w Lublinie otrzymała sztandar oraz imię hetmana Konstantego Ostrogskiego. Ministrowie obrony Antoni Macierewicz, Raimundas Karoblis i gen. armii Stepan Połtorak podpisali porozumienie rozszerzające możliwości jej działania.

Na Zamku Lubelskim ministrowie podpisali trójstronne porozumienie dotyczące nadania Brygadzie imienia Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego oraz stworzenia podstawy prawnej umożliwiającej Brygadzie udział w operacjach międzynarodowych, za jednomyślną zgodą stron. Dokument został podpisany w 2. rocznicę utworzenia Brygady.

Patron Brygady hetman Konstanty Ostrogski był dowódcą połączonych wojsk polsko-litewskich w wojnie z Rosją, której kulminacją była zwycięska bitwa pod Orszą w 1514 r.

W ocenie ministra Macierewicza podpisanie porozumienia, przekazanie sztandaru, nadanie imienia Brygadzie, wskazuje na to, że państwa ją tworzące będą szły „w stronę jedności, przeciwko wszelkiemu wrogowi, w stronę pomocy wzajemnej, w stronę pokoju, w stronę współpracy, która tworzy przyszłość pokojową”. „Tak jak dzisiaj chcemy pomagać i będziemy pomagać napadniętej przez wschodni imperializm Ukrainie” – zaznaczył.

Minister obrony Ukrainy gen. armii Stepan Połtorak, podkreślił, że Brygada została powołana „nie dla agresji, a dla pokoju”. „Głównym zadaniem tej jednostki jest zachowanie pokoju. Dla Ukrainy jest bardzo dziś ważne posiadać przyjaciół, którzy wspierają nas w walce z rosyjską agresją. Dziś na Ukrainie pracują instruktorzy z Polski, Litwy, Stanów Zjednoczonych, Anglii i innych krajów, które nas wspierają. Chciałbym za to wsparcie podziękować. Jestem przekonany, że nasz przykład wsparcia wzajemnego będzie przykładem dla innych krajów. Przykład integrowania sił w celu budowania pokoju, a nie tworzenia zagrożeń, kryzysu i agresji” – zaznaczył.

Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada osiągnęła gotowość bojową w grudniu ubiegłego roku. Wtedy podczas ćwiczeń Common Challenge-16 na poligonie w Nowej Dębie przygotowanie Brygady zostało ocenione przez międzynarodowy zespół certyfikujący, według standardów i kryteriów obowiązujących oddziały NATO. Dowództwo Brygady znajduje się w Lublinie. To 58 żołnierzy polskich, 18 ukraińskich i 5 litewskich. W Lublinie stacjonuje też jej batalion dowodzenia.

Główne zadanie brygady ma polegać na udziale w operacjach pokojowych, a także zacieśnieniu regionalnej współpracy wojskowej i pomocy Ukrainie w reformowaniu jej sił zbrojnych. Brygada może się też stać bazą do powołania kolejnej grupy bojowej UE. Ma być wykorzystywana w operacjach pod auspicjami ONZ, NATO i UE oraz w ramach doraźnych koalicji zawiązywanych zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych i umowami między państwami wystawiającymi sił.

Słowo Polskie na podstawie informacji dzieje.pl, 07.10.17 r.

lp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code