Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Lista wypłat i pomocy, dostępne dla ukraińskich oraz innych migrantów w Gdańsku w związku z COVID-19

Lista wypłat i pomocy, dostępne dla ukraińskich oraz innych migrantów w Gdańsku w związku z COVID-19

W tym trudnym czasie, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem skutków COVID-19, dostępne są dodatkowe formy pomocy, z których część nowych mieszkańców Gdańska również może skorzystać o tym informuje Gdańska Rada Imigrantów i Imigrantek.

Dostępność świadczeń uzależniona jest od spełniania przez wnioskodawcę kryteriów opisanych w ustawach. Jest to każdorazowo weryfikowane przez poszczególne instytucje. Wszyscy cudzoziemcy (w tym Ukraińcy), którzy legalnie przebywają w Polsce, mają dostęp do wszystkich innych świadczeń posiadający miejsce zamieszkania i przebywający na terytorium Polski legalnie, na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej, a także członkowie ich rodzin, którzy dołączyli do swoich partnerów i posiadają zezwolenie na pobyt czasowy; osoby posiadające zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE – również wydane przez inne państwo UE oraz obywatele UE i państw członkowskich EOG, EFTA i Konfederacji Szwajcarskiej, a także członkowie ich rodzin posiadający prawo pobytu w Polsce.

Do świadczeń mają dostęp również posiadacze zezwolenia na pobyt tolerowany oraz ze względów humanitarnych. Uzyskać je mogą cudzoziemcy, którzy padli ofiarami handlu ludźmi. Niektóre świadczenie można otrzymać przez ustalenia tego ze swoim pracodawcą.

Pomoc w wypełnianiu formularzy świadczy zdalnie Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek. Niektóre osoby, pochodzące z innych krajów, posiadają ograniczony dostęp do wsparcia. Plik z wykazem świadczeń: we.tl/t-qmdfwZRuEJ.

Walentyna Jusupowa, 30 kwietnia 2020 r.

lp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code