Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » List pasterski biskupów rzymsko-katolickiej konferencji Episkopatu Ukrainy z okazji 100. rocznicy Objawień Fatimskich

List pasterski biskupów rzymsko-katolickiej konferencji Episkopatu Ukrainy z okazji 100. rocznicy Objawień Fatimskich

„Moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i drogą,
która zaprowadzi cię do Boga”.

Czcigodni Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego!
Umiłowany Ludu Boży!

Źródło: http://prawno.diecezja.lublin.pl

Zdjęcie: Źródło: http://prawno.diecezja.lublin.pl

Rozpoczynając świętowanie setnej Rocznicy Fatimskich Objawień chciejmy wspomnieć osobę św. Jana Pawła II,  zagłębiając się myślą i sercem w wielkość Jego pontyfikatu oraz bogactwo nauczania. Każdy z nas jest świadom tego, iż dzień 13 maja 1981 r., w którym dokonano zamachu na Jego życie, zwrócił uwagę świata na Orędzie Matki Bożej z Fatimy. Podobnie i dzień śmierci 2 kwietnia, czyli pierwsza sobota miesiąca, był również dla nas szczególnym wskazaniem. Jak bowiem uczył Jan Paweł II, nie ma przypadków, są jedynie zrządzenia Bożej Opatrzności. W tym jubileuszowym roku spójrzmy przez pryzmat wiary jeszcze raz w stronę Fatimy.

Wiele już zostało powiedziane i napisane o Fatimie, mija bowiem 100 lat od chwili, gdy Matka Boża objawiła się w Fatimie w 1917 r. Warto jednak postawić sobie następujące pytania dotyczące fatimskiego przesłania: co ono zawiera i czy jeszcze dziś warto do niego powracać?

Zanim Matka Boża pojawiła się trójce pastuszków, jej przyjście poprzedził Anioł. Przychodził do dzieci kilka razy, przynosząc im z nieba Komunię Świętą. Prosił, aby dzieci modliły się o pokój i za wszystkich grzeszników. Był to wstęp do tego, co stało się 13 maja 1917 roku. Tego właśnie dnia kilka minut po godzinie siedemnastej pogodne niebo nad doliną gdzie dzieci pasły owce rozświetliła błyskawica i rozległ się grzmot. W chwilę później zjawisko się powtórzyło, wywołując przestrach u dzieci. Niedługo potem na niewielkim , młodym dębie pojawił się biały obłok. Gdy dzieci podeszły bliżej obłok rozchylił się i dzieci ujrzały Piękną Panią., która powiedziała: „Nie bójcie się! Jestem Matką Bożą Różańcową”. A potem dowiedziały się, że powinny przychodzić na to miejsce każdego 13. dnia miesiąca, gdyż i Ona będzie przychodzić.

Pierwszą prośbą Maryi skierowaną do dzieci, i aktualną do dziś, jest prośba o odmawianie różańca w intencji pokoju na świecie i o nawrócenie, jak powiedziała Maryja, „biednych grzeszników”. Prosiła też, aby pokutować za grzechy własne i świata. Matka Boża zapowiedziała dzieciom, że jeżeli świat wróci do Boga nastanie pokój, jeśli zaś nie, to szybko wybuchnie kolejna wojna, jeszcze straszliwsza. Ta przestroga niestety spełniła się 22 lata później, 1 września 1939 roku.

Maryja w Fatimie mówi  o jeszcze dwóch ważnych sprawach. Prosiła dzieci , aby modliły się o nawrócenie Rosji. Przestrzegała, że jeżeli Rosja się nie nawróci wyjdą z niej błędy, które rozprzestrzenią się na cały świat. Dzieci nie wiedziały kto to jest Rosja, sądziły, że to jakaś kobieta, która potrzebuje nawrócenia. Ostrzeżenie Matki Bożej padło na kilka miesięcy przed wybuchem rewolucji bolszewickiej w Rosji, która wybuchła kilka dni po ostatnim objawieniu.

Druga prośba Maryi dotyczyła poświęcenia przez papieża Rosji Jej Niepokalanemu Sercu, co miało powstrzymać rozszerzanie się zła. Tę prośbę Maryi wypełnił dopiero św.  Jan Paweł II 25 marca 1984 roku. Długo przyszło Maryi czekać.

Umiłowani Bracia i Siostry!

To ogólne spojrzenie na całość fatimskiego przesłania uświadamia nam, że treść Orędzia zawiera bardzo konkretne wezwania, które do dziś zachowują swą aktualność. Potwierdził to papież Benedykt XVI 13 maja 2010 roku, gdy mówił w Fatimie: „Łudziłby się ten, kto sądziłby, że prorocka misja Fatimy została zakończona”.

Dzisiaj, podobnie jak w 1917 r., sytuacja świata jest dramatyczna. Trwa, jak powiedział papież Franciszek, III wojna światowa: „Toczy się ona jeszcze etapami, ale może wybuchnąć w postaci globalnego konfliktu”. Kontynuując tę myśl wymienił papież wojenne zdarzenia na Bliskim Wschodzie, w Afryce czy na Ukrainie. Ojciec Święty wspomniał również o prawdziwej wojnie z rodziną. Jednym słowem – obecnie przetacza się przez Europę i świat fala antychrześcijańskiej, neomarksistowskiej rewolucji. Inspirowana przez masonerię, kontrolowana przez bliżej nieznane centrum, prowadzi regularną wojnę z Kościołem. Liberałowie i ateiści atakują wszelkie formy obecności Kościoła w świecie i w historii. Fałszują historię Kościoła, inspirują tworzenie liberalnych konstytucji oraz kodeksów cywilnych i karnych. Deprawują dzieci i młodzież przez propagowanie: pornografii, seksualizmu, hedonizmu, narkomanii, alkoholizmu, przez odstąpienie od samowychowania i samodyscypliny. Pomocą służą odpowiednio ustawione i usłużne media.

Musimy zatem postawić sobie ponownie pytanie o treść fatimskiego orędzia czy też zapytać, co jest istotą fatimskiego przesłania. Wówczas bowiem będziemy mogli się przekonać, czy rzeczywiście wypełniliśmy prośbę Matki Bożej z Fatimy. Co więc jest istotą, sednem objawień fatimskich?

Siostra Łucja tak pisze w swoich wspomnieniach: „Następnie podnieśliśmy oczy ku naszej Pani, która nam powiedziała z dobrocią i ze smutkiem: «Widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby ich ratować, Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeśli zrobi się to, co ja wam mówię, wiele dusz zostanie uratowanych, nastanie pokój na świecie. Wojna się skończy. Ale jeżeli się nie przestanie obrażać Boga, to za pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga, gorsza. Kiedy ujrzy¬cie noc oświetloną przez nieznane światło, wiedzcie, że to jest wielki znak, który wam Bóg daje, że ukarze świat za jego zbrodnie przez wojnę, głód i prześladowania Kościoła i Ojca św. Żeby temu zapobiec, przyjdę, by żądać poświęcenia Rosji memu Niepokalanemu Sercu i ofiarowania Komunii św. w pierwsze soboty na zadośćuczynienie”.
Bóg pragnie ustanowić nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi; nabożeństwo to wyrażać ma się w akcie poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi oraz wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi w pierwsze soboty miesiąca.

Oczywiście nie możemy pominąć wezwania do nawrócenia i pokuty, czy też do codziennej modlitwy różańcowej. Wezwanie to jest jednak swego rodzaju jedynie wstępem, wprowadzeniem do zasadniczej idei, która stanowi sedno fatimskiego przesłania, a jest nim nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi, które daje Bóg dla ratowania człowieka.

Kochani Bracia i Siostry!

Fatima pozostaje nadal aktualna, jest wciąż dla nas wezwaniem do konkretnych działań duszpasterskich. Przesłanie z Fatimy jest bowiem naznaczone warunkowością, słowo „jeżeli” pojawia się wielokrotnie i nie możemy o tym zapomnieć. Bóg zaprasza nas do współpracy, a obietnice Fatimy spełnią się, jeżeli my wypełnimy to, o co nas prosi Matka Boża. Oczywiście objawienia prywatne nie nakładają na nas obowiązku ich akceptacji, a tym samym wypełnienia próśb Maryi. Jednak w odniesieniu do Fatimy mamy do czynienia z pewnym szczególnym przypadkiem. W homilii wygłoszonej w Fatimie 13 maja 1982 r. Jan Paweł II wyjaśniał: „Jeśli Kościół zaakceptował orędzie z Fatimy, stało się tak przede wszystkim dlatego, że orędzie to zawiera prawdę i wezwanie samej Ewangelii. ‘Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię’ (Mt 1, 15); są to pierwsze słowa, jakie Mesjasz skierował do ludzkości. Orędzie z Fatimy jest w swej istocie wezwaniem do nawrócenia i pokuty, tak jak Ewangelia. Wołanie to rozległo się na początku XX wieku i stąd zostało skierowane szczególnie do tego stulecia. […] Wołanie zawarte w orędziu Maryi z Fatimy jest tak głęboko zakorzenione w Ewangelii i w całej Tradycji, że Kościół czuje, iż orędzie to nakłada na niego obowiązek wysłuchania go”.

Świadomi wielkości Orędzia z Fatimy, wzywamy wszystkich w setną rocznice objawień do podjęcia drogi wyznaczonej nam przez Maryję, Matkę tak bardzo miłującą ludzkość.

To wezwanie podejmijmy na Ukrainie, jako wspólnota Kościoła zatroskana o losy Ojczyzny i nastanie upragnionego pokoju. Uczyńmy to na drodze pokuty, modlitwy różańcowej i ofiarowania Niepokalanemu Sercu Maryi siebie, każdej rodziny i całej Ukrainy.

Rozpoczynając świętowanie setnej Rocznicy Fatimskich Objawień ogłaszamy i podajemy do wiadomości, że Jubileuszowy Fatimski Czas Łaski dla Kościoła w Ukrainie będzie trwał od 13 maja do 13 października 2017 roku. W tym okresie odbędą się w każdej diecezji uroczystości, a dla całej Ukrainy centralne dziękczynienie z udziałem Episkopatu i przybyłych na tę okazję pielgrzymów, zaplanowane zostało na dzień 16 lipca w Narodowym Sanktuarium w Berdyczowie. Tej modlitwie przewodniczyć będzie Jego Eminencja, Ksiądz Kardynał Zenon Grocholewski z Watykanu.

Bracia i Siostry!

Wielki Jubileusz 100-lecia Fatimskich Objawień to zaproszenie do każdego z Nas by na nowo zastanowić się nad fatimskim przesłaniem, nad fatimską pobożnością w parafiach. Podejmijmy trud, by ożywić Fatimę, pogłębić jej rozumienie, a będzie to bardzo owocne dla wszystkich Wiernych, Kościoła i świata.

Na czas Fatimskiego Roku Łaski niech Was wszystkich błogosławi Bóg Wszechmogący: Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.

Arcybiskup i Biskupi Rzymsko-Katolickiej Konferencji Episkopatu Ukrainy

Słowo Polskie, 03.05.17 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code