Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » Letni kurs podwyższenia kwalifikacji dla nauczycieli języka polskiego i literatury polskiej w Truskawcu

Letni kurs podwyższenia kwalifikacji dla nauczycieli języka polskiego i literatury polskiej w Truskawcu

W dniach 6-14 czerwca 2017 r. w Truskawcu odbył się letni kurs podwyższenia kwalifikacji dla nauczycieli języka polskiego i literatury polskiej. W kursie uczestniczyło ponad 30 osób (w tym 6 osób z obwodu żytomierskiego).

Nauczyciele z różnych regionów Ukrainy: lwowskiego, wołyńskiego, zakarpackiego, kijowskiego, żytomierskiego, winnickiego, chmielnickiego, dnieprowskiego, rówieńskiego, tarnopolskiego przyjechali do Truskawca, żeby poznać nowe metody nauczania języka polskiego jako obcego, nowych kolegów i podzielić się własnym doświadczeniem.

Nauczycielki języka polskiego oraz wolontariuszki Studenckiego Klubu Polskiego Julia Nowicka i Oksana Litwak miały zaszczyt wziąć udział w warsztatach.
Organizacją kursu zajmowali się metodycy Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno-Metodycznego Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu przy Zjednoczeniu Nauczycieli Polskich na Ukrainie.

Uczestnicy zostali zakwaterowani w hotelu „Wesna”, w którym zorganizowano wykłady i zajęcia praktyczne. Lekcje prowadzili metodycy Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno-Metodycznego Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu – Grażyna Pająk i Piotr Boroń, metodycy Polonijnego Centrum Nauczycielskiego Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) w Lublinie – Halina Klimek i Grażyna Wiśniewska oraz wykładowcy Uniwersytetu imienia Iwana Franki w Drohobyczu – N. Hordijenko, L. Smereczak, M. Zamiszczak, T. Hera.

Interesujące wykłady przeprowadzone w pierwszych dniach przez polskiego historyka, filozofa i polonistę Piotra Boronia były poświęcone historii powstania Hymnu Polski (nazywanego także Mazurkiem Dąbrowskiego) oraz problemowi poprawnego używania form i wyrazów grzecznościowych w języku polskim.
Cieszyły się zainteresowaniem kursantów wykłady metodyka języka polskiego Grażyny Pająk (ORPEG). Polegały one na doskonaleniu przede wszystkim umiejętności nauczycieli z fonetyki, gramatyki i metodyki nauczania języka polskiego.

Interesujące okazały się także wykłady z pedagogiki i psychologii, prowadzone w kolejnych dniach przez naukowców Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Iwana Franki w Drohobyczu, które dotyczyły między innym problemów dewiacji społecznych (L. Smereczak), pierwotnych (podstawowych i fundamentalnych) cech osobowości (M. Zamiszczak), problemów komunikacji (werbalnej i niewerbalnej) międzyludzkiej (N. Hordijenko) oraz współczesnych psychologicznych teorii osobowości (T. Hera).

Ostatnie dni warsztatów prowadzili metodycy Polonijnego Centrum Nauczycielskiego ORPEGu w Lublinie – Halina Klimek i dr Grażyna Wiśniewska. Przez 8 godzin dziennie organizowały one wesołe ćwiczenia metodyczne z zabawkami, piosenkami, obrazkami, wierszykami, grami i prezentacjami, pokazując i dzieląc się z ukraińskimi kolegami nieograniczoną liczbą sposobów ciekawego nauczania języka polskiego dzieci i młodzieży, oraz skupiając też uwagę nauczycieli na psychodydaktycznych aspektach w procesie nauczania.

Rodzynkiem całego metodycznego programu kursu stała się wycieczka do zamków w Podhorcach i Olesku. Zwiedzanie zabytków historycznych – jest to chyba jeden z najlepszych sposobów poznania historii i kultury Polski!

Dowiedzieliśmy się, ze zamek w Podhorcach został wybudowany w latach 1635-1640. Obejrzeliśmy zespół zamkowy, kościół św. Józefa i Podwyższenia Krzyża Świętego oraz ogrody pałacowe, składające się z części tarasowej, krajobrazowej i ogrodu regularnego, położonego między pałacem a kościołem. Zamek służył licznym pokoleniom polskich rodów magnackich. Byli to Koniecpolscy (1646-1682), Sobiescy (1682-1718), Rzewuscy (1720-1865) oraz Sanguszkowie (pocz. XX w. do 1939 r.). Niestety w 2008 roku pałac znalazł się na nowojorskiej liście World Monuments Watch jako jeden ze stu cennych zabytków na świecie zagrożonych zniszczeniem.

Z kolej Zamek w Olesku, o istnieniu którego w 1327 pojawia się pierwsza wzmianka, pierwotnie był własnością rodziny Sienieńskich z Sienna, Daniłowiczów, a następnie Sobieskich i Rzewuskich. Z murami zamku na stale wiąże się imię polskiego króla Jan III Sobieskiego, który w 1629 roku w nim się urodził. Po drugiej wojnie światowej przez długi czas stał w ruinie. Był odbudowany w latach 1963-1974.

Po zakończeniu kursu wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia (niezbędne do awansu zawodowego) o ukończeniu kursów.
Serdecznie dziękujemy organizatorom, metodykom Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno-Metodycznego Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu przy Zjednoczeniu Nauczycieli Polskich na Ukrainie za możliwość udziału w takim ciekawym kursie podwyższenia kwalifikacji, oraz dziękujemy wykładowcom za i treściowe wykłady, za chęć dzielenia się doświadczeniem, za inspiracje do pracy i miłą atmosferę, która towarzyszyła nauce.

Oksana Litwak, Studencki Klub Polski, 22.06.17 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code