Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Konkurs plastyczny dla dzieci pochodzenia polskiego w wieku 11-19 lat, mieszkających poza Polską

Konkurs plastyczny dla dzieci pochodzenia polskiego w wieku 11-19 lat, mieszkających poza Polską

DOM KULTURY DOROŻKARNIA w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym historypaint.pl, który odbywa się pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej..

Przedmiotem konkursu  jest wykonanie pracy plastycznej, której tematem będzie wybrane wydarzenie z historii Polski. Uczestnicy konkursu mogą wybrać dowolne wydarzenie, z dowolnego okresu z przeszłości naszego kraju. Zachęcamy, by sięgać nie tylko do historii najnowszej. Autor pracy musi opatrzyć ją własnym komentarzem, dlaczego jego zdaniem wybrane wydarzenie jest ważne dla Polski?

ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Dom Kultury DOROŻKARNIA w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawa. Projekt jest dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu Patriotyzm Jutra.

CELE KONKURSU
– upowszechnianie i popularyzacja ważnych wydarzeń z historii Polski wśród dzieci i młodzieży z polskimi korzeniami, mieszkającymi poza granicami kraju;
– wzmacnianie więzi młodego pokolenia z ojczyzną własną lub z ojczyzną przodków;
– podtrzymywanie tożsamości narodowej młodzieży narodowości polskiej mieszkającej za granicą;
– popularyzacja historii Polski wśród odbiorców wydarzenia w kraju.

UCZESTNICY
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 11 – 19 lat, narodowości polskiej lub mających polskie korzenie, mieszkających poza granicami Polski. Każdy uczestnik może przysłać tylko jedną pracę. Każda praca może mieć tylko jednego autora, w konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe. Każdy uczestnik zobowiązany jest wypełnić załączoną kartę zgłoszenia i nakleić ją na rewersie pracy.

WIEK
W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku 11-19 lat. Prace będą oceniane w kategoriach: 11-13 lat; 14 – 16 lat i 17-19 lat.

TECHNIKA
Do konkursu można składać prace graficzne, kolaże, rysunki i prace malarskie. Format pracy maksymalnie B2 czyli 500×707 mm. W konkursie nie będą uwzględniane prace przesłane drogą elektroniczną. Każda praca musi być podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora oraz powinna mieć doklejoną metryczkę.

TERMINY
Prace należy przesłać do Domu Kultury DOROŻKARNIA w terminie do 10 października 2013r.
UWAGA! Decyduje data wpłynięcia pracy.
Jury oceni prace w terminie 17-24 października 2013r.
Prezentacja prac – listopad 2013r.

ADRES
Dom Kultury DOROŻKARNIA
ul. Siekierkowska 28
00-709 Warszawa

JURY
Prace oceni jury w składzie: artyści plastycy, specjalista w dziedzinie historii Polski – pracownik uczelni wyższej, pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Prace oceniać będzie także jury młodzieżowe, w którego skład wejdą uczniowie warszawskich szkół oraz przedstawiciele pracowni plastycznych stołecznych ośrodków kultury. Decyzje jury są niepodważalne.

NAGRODY

Jury oceni prace przyznając I, II i III miejsce oraz wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. Jurorzy wybiorą także prace do wystawy. Prace te znajdą się w drukowanym katalogu wystawy, będą także publikowane w Internecie. Autorzy tych prac otrzymają dyplomy oraz egzemplarze katalogu a także publikacje i wydawnictwa płytowe polskich artystów. Prace zostaną zaprezentowane na specjalnie zorganizowanym wernisażu, któremu towarzyszyć będzie koncert piosenki historycznej. Wydarzenie zostanie zorganizowane w listopadzie 2013r. (około Święta Niepodległości tj. przed lub po 11 listopada 2013r.). Prace zostaną zaprezentowane także w przestrzeni publicznej w formie wystawy banerowej.

Nadesłane prace nie będą zwracane ich autorom, pozostaną własnością organizatorów, którzy zastrzegają sobie możliwość ich publikowania. Autorzy prac wyrażają zgodę na rozpowszechnianie i publikację prac zgłoszonych do konkursu.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

Organizator zawiadomi autorów o terminie wernisażu, jednak nie zwraca kosztów ich podróży i pobytu w Warszawie.
Informacje o konkursie publikowane są na stronie www.historypaint.dorozkarnia.pl oraz www.facebook.com/Historypaintpl.

Opieka artystyczna: Katarzyna Krasowska, [email protected]
Koordynator projektu: Iwona Okupska: [email protected]

 

Szanowni Państwo, Droga Młodzieży, Drogie Dzieci,

Ośrodek Działań Artystycznych DOROŻKARNIA zaprasza do udziału w konkursie plastycznym historypaint.pl, pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej.
To konkurs adresowany wyłącznie do dzieci i młodzieży narodowości polskiej, którzy żyją poza granicami Polski. Chcielibyśmy poznać Was i Wasze spojrzenie na historię Polski. Do konkursu zapraszamy uczestników w wieku 11 – 19 lat.
Może znacie historię Polski, a może chcielibyście ją odkryć? Ten konkurs to znakomita okazja. Zajrzyjcie do książek, porozmawiajcie ze swoimi rodzicami, dziadkami – być może oni coś Wam podpowiedzą? Do swej pracy wybierzcie jedno wydarzenie, które Waszym zdaniem ważne jest dla Polski. Może to wydarzenie miało wpływ na rozwój kraju, a może odwrotnie – zaprzepaściło te szanse? Może jest to wydarzenie powszechnie znane? Może to wydarzenie było możliwe, dzięki jakiejś postaci? Możecie sięgać po dowolne wydarzenie, z dowolnego okresu, musicie jednak uzasadnić swój wybór. Zachęcamy, byście w swych pracach odwoływali się nie tylko do historii najnowszej.
Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na dwóch wystawach w Warszawie (w wersji tradycyjnej  prezentowanej w pomieszczeniach oraz w wersji banerowej prezentowanej w przestrzeni publicznej) i wydrukowane w katalogach wystaw. Laureaci otrzymają egzemplarze katalogów oraz wydawnictwa płytowe i literackie polskich twórców.
Podzielcie się z nami swoimi refleksjami. Wasze spojrzenie na przeszłość Polski, będzie także lekcją historii dla publiczności odwiedzającej wystawy w Warszawie, Tarnobrzegu, Płocku, Kutnie, Toruniu i wielu, wielu miastach, w których zaprezentujemy ją w 2014r.
Życzymy twórczych pomysłów.

Katarzyna Krasowska                                                                 Iwona Okupska
opieka artystyczna                                                                   koordynator projektu

 

Regulamin w PDF oraz Formularz Zgłoszeniowy

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code