Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Konkurs dla dziennikarzy polskich i polonijnych o Nagrodę Marszałka Senatu

Konkurs dla dziennikarzy polskich i polonijnych o Nagrodę Marszałka Senatu

Dział Prasowy Kancelarii Senatu ogłasza konkurs dla dziennikarzy polskich i polonijnych o Nagrodę Marszałka Senatu. Temat tegorocznej edycji brzmi: „Tylko tworząc kulturę można ją zachować”.

Celem konkursu jest pokazanie jak Polacy poza granicami dbają o polskie dziedzictwo kulturowe, jak sami uczestniczą  w tworzeniu kultury i dzięki temu przyczyniają się do zachowania i budowania naszej tożsamości narodowej.

Jednym z kierunków działań Senatu na rzecz Polonii i Polaków poza granicami jest kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Chcielibyśmy zatem zainspirować dziennikarzy do poszukiwania polskich twórców poza granicami, przybliżenia Polakom w kraju ich dorobku, opowiedzenia o ich życiu i działalności, o ich sukcesach; do poszukiwania naszych rodaków, których fascynuje przeszłość, którzy przechowują, gromadzą pamiątki, którzy przyczynili się do ocalenia przed zapomnieniem, przed utratą jakiegoś cennego dziedzictwa – materialnego lub duchowego poza granicami. Kultura, ponad granicami, spaja nas jako naród, wyróżnia nas i identyfikuje, ale też daje siłę, która pozwala trwać Polakom jako narodowi. Świadomie lub nie – czerpiemy z dorobku wcześniejszych pokoleń i w oparciu o ten dorobek budujemy naszą tożsamość.

Nasz wielki rodak ojciec św. Jan Paweł II mówił, że „…naród polski przeszedł przez ciężką próbę utraty niepodległości…pozostał duchowo niepodległy, ponieważ miał swoją kulturę….w okresie rozbiorów, naród polski tę swoją kulturę ogromnie jeszcze ubogacił i pogłębił, bo tylko tworząc kulturę, można ją zachować”.

Senat chciałby wiedzieć:
– czy Polacy poza granicami podejmują starania, by chronić i zachować narodowe dziedzictwo kulturowe dla siebie i kolejnych pokoleń;
– czy Polacy za granicą angażują się w upowszechnianie polskiej kultury, tradycji i obyczajów;
– czy polska kultura stanowi podstawę ich twórczości, działalności, czy nadaje sens ich życiu.

Senat chce pobudzić do refleksji nad polską kulturą, na którą składa się dorobek Polaków  żyjących w kraju i poza granicami i nad dziedzictwem minionych pokoleń.  Te refleksje pozwolą Senatowi zastanowić się, co można zrobić dla popularyzacji w kraju kultury polskiej tworzonej poza granicami, co można zrobić dla ochrony naszego dziedzictwa poza granicami, by służyło to wzmocnieniu więzi z Polakami żyjącymi z dala od ojczyzny i budowaniu wspólnoty narodowej.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu znajdują się tutaj: https://www.senat.gov.pl/dla-mediow/konkurs-dla-dziennikarzy-2019/

Słowo Polskie za: senat.gov.pl, 20 sierpnia 2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code