Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Konkurs dla dziennikarzy o nagrodę marszałka Senatu RP w 2014 r.

Konkurs dla dziennikarzy o nagrodę marszałka Senatu RP w 2014 r.

Konkurs dla dziennikarzy o nagrodę marszałka Senatu RP w 2014 r.
„AWANS SPOŁECZNY I ZAWODOWY POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ W KRAJACH ZAMIESZKANIA”

Odrodzony w 1989 roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej, nawiązując do  dorobku Izby w okresie międzywojennym, jest opiekunem Polonii i Polaków żyjących poza granicami Macierzy. Z tego względu Senat jest postrzegany przez polską diasporę jako instytucja zaufania publicznego. Świadczą o tym uchwały zjazdów Polonii i Polaków z Zagranicy, które odbyły się w ostatnim 20-leciu, co także potwierdza  praktyka wynikająca z kontaktów Senatu z organizacjami polonijnymi.

Odzyskanie wolności przez Polskę miało wielkie znaczenie dla Polaków żyjących z dala od Ojczyzny. Na Wschodzie dało impuls do zorganizowania się – tworzenia związków i organizacji, przyniosło wolność duchową, podniosło status polskiej grupy etnicznej. Na Zachodzie ułatwiło kontakty „starej” i „nowej” emigracji z Ojczyzną. Z drugiej strony wejście Polski do Unii Europejskiej i otwarcie rynków pracy w „starej Europie” wzbudziło falę emigracji ekonomicznej młodych, często dobrze wykształconych Polaków. W Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Norwegii, Islandii, Włoszech, Hiszpanii, Holandii, Belgii, Kanadzie pojawiła się nowa Polonia. Wraz z tym zjawiskiem następuje zmiana pokoleniowa Polaków żyjących na obczyźnie. Dotyczy to także Polaków mieszkających na Litwie, Białorusi, Ukrainie, Rosji, Kazachstanie, Mołdawii.

Celem konkursu o nagrodę Marszałka Senatu w 2014 roku, jest  pokazanie awansu społecznego i zawodowego osób polskiego pochodzenia, zwłaszcza gdy po wejściu Polski do Unii Europejskiej otworzyły się przed Polakami możliwości studiowania i pracy poza macierzą.

REGULAMIN KONKURSU

§1
W konkursie mogą wziąć udział dziennikarze pracujący w krajowych i polonijnych gazetach oraz  czasopismach, rozgłośniach radiowych i telewizyjnych, internetowych portalach, a także współpracownicy tych mediów.
§2
Warunkiem udziału w konkursie jest opublikowanie materiału dziennikarskiego lub wyemitowanie programu od początku 2014 r. do 15 listopada 2014 r. i przesłanie kopii publikacji pod adres organizatora do 30 listopada br.

Prace powinny odpowiadać następującym kryteriom:

a) treść publikacji  powinna być zgodna z celem konkursu,
b) forma pracy dowolna,
c) kopie tekstów prasowych, audycji radiowych lub programów telewizyjnych powinny być opatrzone pseudonimem, a dane autora umieszczone w osobnej kopercie, znajdującej się w przesyłce zawierającej publikację (materiał dziennikarski) na konkurs,
d) do konkursu prace mogą zgłaszać dziennikarze (autorzy) lub redakcje,
e) prace powinny być opublikowane w języku polskim,
f) jeśli jeden autor chce przesłać więcej prac konkursowych, każda musi być opatrzona odrębnym pseudonimem i nadejść  w odrębnej przesyłce,
g) prace oceni Kapituła konkursu złożona z przedstawicieli środowiska językoznawców, dziennikarzy, senatorów.

§3
1 x  I  nagroda – 5000 zł
1 x II nagroda – 4000  zł
1 x III nagroda – 3000  zł
5 x wyróżnienie – 2000  zł

Kapituła ma prawo do innego podziału nagród, w zależności od jakości, ilości i rodzaju nadesłanych prac konkursowych. Może też nagrody jakiejś kategorii nie przyznać.

Prace należy przesłać na adres:

Kancelaria Senatu – Gabinet Marszałka – pok. 209,
ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs dla dziennikarzy”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code